logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMANN JOSEF VORABERGER

Majitel konta pro zřízení opatrovny malých dětí

Empfangschein
(...)
auf das Scheckkonto bei
dem k.k. Postsparkassenamte in Wien (...)
Kontoinhaber:
Pfarrer Hermann Josef Voraberger
für Errichtung einer Kleinkinderbewahranstalt,
FRIEDBERG in Böhmen

Toto je znění a podoba originálu, který byl podnětem k tomu, abych na webových stranách Kohoutího kříže připomněl osobnost kněze, který se narodil v hornorakouské obci Weibern dne 11. května roku 1854 rolníkovi Josephu Vorabergerovi a jeho ženě Anně, roz. Göblové a byl kupodivu pokřtěn jménem českého zemského patrona Jana Nepomuckého. Ano, stojí tam u zmíněného data psáno "Johann von Nepomuk". Na kněze byl ordinován 28. července roku 1878 schläglský (drkolenský) premonstrát (O. Praem.) s řádovým jménem Hermann Josef (Ordinariátní list Budějovické diecése ho ve zprávě o úmrtí píše "Heřman Voraberger") podle premonstrátského mystika a světce (blíže o něm viz Wikipedia). Jan z Pomuka byl už dále nepsán. Sedm let byl následně frymburským kaplanem (zástupcem faráře, označovaným také jako kooperátor), poté tři roky beneficiátem v hornorakouském Rohrbachu, dva roky farářem v blízkém Oeppingu, šestnáct let podpřevorem kláštera Schlägl (česky Drkolná), ve všech třech případech na dosah české zemské hranice (Schläglu byla ostatně svěřena i duchovní péče o frymburskou farnost), od 1. ledna 1906 farním administrátorem ve Frymburku (Friedberg). Dne 7. března téhož roku 1906 byl jmenován biskupským notářem, 5. července 1913 osobním děkanem. Ve Frymburku dne 9. ledna 1918 v roce zániku podunajské monarchie i zemřel a byl pochován na hřbitově, který čekal ve dvacátém století pohnutý osud přemístění kvůli lipenské přehradní nádrži. Snímek z krajanské pamětní knihy "Böhmerwaldheimat - Erinnerungen an Friedberg an der Moldau" (1990) upomíná na jeho poutnickou cestu do Jeruzaléma v roce 1907 a v připojeném textu oceňuje i Vorabergerovo obětavou pomoc jeho "farním dětem" ("Pfarrkinder") na jižní Šumavě v letech první světové války. Ta měla skončit ještě na podzim roku, kdy skonal. A s ním i jeden celý svět.

- - - - -
* Weibern (A) / Schlägl (A) / Frymburk / Rohrbach (A) / Oepping (A) / † † † Frymburk

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v křestní matrice hornorakouské obce Weibern
Rodný Weibern na staré pohlednici
Podle zprávy českobudějovického německého tisku se jeho kněžská cesta poprvé protnula s Frymburkem už v roce 1878
Záznam frymburské knihy zemřelých o jeho skonu

zobrazit všechny přílohy

TOPlist