logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VIKTOR WAGNER

Autor před indiánskou chatrčí v Brazílii

Autor před indiánskou chatrčí v Brazílii

Repro V. Wagner, Nach und durch Brasilien : Reiseerinnerungen, Erlebnisse und Beobachtungen,
obr. příl.

Záznam v českobudějovické matrice prozrazuje český původ jeho rodičů z Blanice u Netolic a Strunkovic nad Blanicí
i s českými příjmeními Viktorových prarodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dvě obálky s vlastnoručními kresbami autorovými, jednou z nich i s podpisem,
na jeho knihách z budějovického nakladatelství "Moldavia"

Dvě obálky s vlastnoručními kresbami autorovými, jednou z nich i s podpisem,
na jeho knihách z budějovického nakladatelství "Moldavia"

Ve výroční zprávě českobudějovického muzea za rok 1907 (ale i za roky 1909 a 1911) jej nacházíme mezi dárci do botanických a zoologických sbírek

Ve výroční zprávě českobudějovického muzea za rok 1907 (ale i za roky 1909 a 1911) jej nacházíme mezi dárci do botanických a zoologických sbírek

Repro Bericht des Verwaltungs-Ausschusses des Museums-Vereines für das jahr 1907, s. 27

Kronika školy v Nové Peci zaznamenává jeho odchod do války

Kronika školy v Nové Peci zaznamenává jeho odchod do války

Repro Kronika německé obecné školy Nová Pec 1893-1938, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho jméno najdeme na pomníku padlých v první světové válce v Nové Peci, jen pár metrů od školy, na které učilJeho jméno najdeme na pomníku padlých v první světové válce v Nové Peci, jen pár metrů od školy, na které učil

Jeho jméno najdeme na pomníku padlých v první světové válce v Nové Peci, jen pár metrů od školy, na které učil

Foto Ivo Kareš

Škola v Nové Peci

Škola v Nové Peci

Škola v Nové Peci

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 7, s. 297 a foto Jan Mareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist