logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF WAGNER

Před kaplí ve Staré Huti

Před kaplí ve Staré Huti

Repro z daru Waltera Wagnera

V mládí

V mládí

Repro z daru Waltera Wagnera

S rodinou...

S rodinou...

Repro z daru Waltera Wagnera

... a další rodinný snímek, pořízený při téže příležitosti, ze stránek krajanského měsíčníku

... a další rodinný snímek, pořízený při téže příležitosti, ze stránek krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 8, s. 19

Záznam o narození otcově v hodňovské křestní matrice s přípisem o jeho pozdější svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hodňovské křestní matriky o narození matčině s přípisem o její pozdější svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě rodičů v hodňovské oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodiče Josef a Theresia Wagnerovi

Rodiče Josef a Theresia Wagnerovi

Repro z daru Waltera Wagnera

Sestry: odleva Olga, Gertrud a Margarete

Sestry: odleva Olga, Gertrud a Margarete

Repro z daru Waltera Wagnera

Rudolf Wagner s bratry: odleva Rudolf, Walter, Johann, Wilfried, Ernst

Rudolf Wagner s bratry: odleva Rudolf, Walter, Johann, Wilfried, Ernst

Repro z daru Waltera Wagnera

Celá rodina o zlaté svatbě rodičů, stojící odleva Gertrude, Wilfried, Olga, Walter, Margarete a Rudolf Wagner...

Celá rodina o zlaté svatbě rodičů, stojící odleva Gertrude, Wilfried, Olga, Walter, Margarete a Rudolf Wagner...

Repro z daru Waltera Wagnera

Rudolf Wagner s Franzem Kindermannem z Maňávky, autorem nekrologu jeho ženy v krajanském časopise

Rudolf Wagner s Franzem Kindermannem z Maňávky, autorem nekrologu jeho ženy v krajanském časopise

Repro z daru Waltera Wagnera

S muzikanty před kaplí ve Staré Huti, vlevo od něho opět Franz Kindermann a Walter Wagner jun., vpravo farářka

S muzikanty před kaplí ve Staré Huti, vlevo od něho opět Franz Kindermann a Walter Wagner jun., vpravo farářka

Repro z daru Waltera Wagnera

Dva listy sčítání lidu z roku 1921 zaznamenávají na stavení čp. 7 početnou rodinu Wenhartovu se 6 dcerami, 1 synem a 2 služebnými osobami

Repro Sčítání lidu 1921, Stará Huť, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle archu sčítání lidu z roku 1921 tehdy žila na statku čp. 11 vdova Rosalia Wagnerová (*1854) s dcerou Marii (*1882), syny Antonem (*1884) a Josefem (*1896), jakož i třemi "služebnými osobami"

Repro Sčítání lidu 1921, Stará Huť, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho svatbě na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o jeho svatbě na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1958, č. 8, s. 189

V publikaci Stanislava Jagra a Jiřího Novotného doprovází jeho podobenku i snímek rodného stavení

V publikaci Stanislava Jagra a Jiřího Novotného doprovází jeho podobenku i snímek rodného stavení

Repro S. Jagr, Práce a zvyky a obyčeje na vesnici od 1. ledna-31. prosince (2013)

Pohled na někdejší Starou Huť - rodný dům stával na snímku vpravo vzadu

Pohled na někdejší Starou Huť - rodný dům stával na snímku vpravo vzadu

Foto Ivo Kareš

Olejomalma osady Stará Huť, kterou měl ve svém bytě, zachycuje zcela nahoře statek rodiny Osn s korunou mohutného buku, uprostřed dodnes uchovanou kapli a vlevo dole stavení zvané "Tlustý Bartl" ("Dickbartl")

Olejomalma osady Stará Huť, kterou měl ve svém bytě, zachycuje zcela nahoře statek rodiny Osn s korunou mohutného buku, uprostřed dodnes uchovanou kapli a vlevo dole stavení zvané "Tlustý Bartl" ("Dickbartl")

Repro J. Bárta, Knížecí stolec : tajuplná hora (2012), s. 101

Kaple ve Staré Huti (viz i Wenzel Wenhart)

Kaple ve Staré Huti (viz i Wenzel Wenhart)

Foto Ivo Kareš

Interiér kaple

Interiér kaple

Foto Pavel Polák

Pohled od kaple směrem, kde stával rodný statek

Pohled od kaple směrem, kde stával rodný statek

Foto Pavel Polák

Rodný statek nahoře na plánku obce, umístěném na kapli, jediné dochované stavbě v jinak zaniklé Staré Huti

Rodný statek nahoře na plánku obce, umístěném na kapli, jediné dochované stavbě v jinak zaniklé Staré Huti

Foto Pavel Polák

Úmrtní lístek

Úmrtní lístek

Repro z daru Waltera Wagnera

Parte

Parte

Repro z daru Waltera Wagnera

Nekrolog jeho ženy na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog jeho ženy na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 9/10, s. 76-77

Zcela dnes zaniklé Prámské Dvory, zmíněné v jeho textu

Zcela dnes zaniklé Prámské Dvory, zmíněné v jeho textu

Repro J. Cajthaml - D. Fialová - R. Zimová a kol., Vltava : proměny historické krajiny (2022), s. 165 (z archívu Generálního ředitelství NPÚ)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist