logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH SUSO WALDECK (vl. jm. AUGUSTIN POPP)

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter
und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1494

Repro archív Kohoutího kříže

Podle tohoto záznamu z matriky farní obce Všeruby u Plzně narodil se tu 3. října roku 1873 (dva dny nato ho děkan Franz Sikora ve zdejším kostele sv. Martina i pokřtil jménem August Popp) v domě čp. 3 učiteli Michaelu Poppovi (jeho otec Johann Popp byl polodvorníkem /pololáníkem/ v Boněnově /Punnau/ čp. 34, kde hospodařil se svou ženou Annou Marií, roz. Ströherovou, dcerou celoláníka z Boněnova čp. 26) a jeho ženě Barbaře, legitimizované dceři Karla Waldeka, ranhojiče ve Všerubech u Plzně čp. 3, a jeho choti Babrbary, roz. Heitmanekové, měšťanské dcery ze Všerub u Plzně čp. 11 - jako kmotři jsou psáni August Waldek, c.k. hejtman (kapitán) 35. pluku v Plzni a jeho žena Maria Waldeková, rovněž z Plzně

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho otec Michael Popp byl ředitelem školy ve Všerubech u Plzně (Wscherau), matka Barbara, dcera Karla Waldeka (vl. jm. Simon Wotzasek) a Barbary, roz. Hejtmánkové, je svým dívčím jménem zvěčněna v synově literárním pseudonymu

Jeho otec Michael Popp byl ředitelem školy ve Všerubech u Plzně (Wscherau), matka Barbara, dcera Karla Waldeka (vl. jm. Simon Wotzasek) a Barbary, roz. Hejtmánkové, je svým dívčím jménem zvěčněna v synově literárním pseudonymu

Repro J. Zeidler, Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 62

Kostel Ducha svatého v rodných Všerubech u Plzně

Kostel Ducha svatého v rodných Všerubech u Plzně

Repro Magazín ze Šumavy 2004, č. 3, s. 21

Obálka knihy v nakladatelství Tyrolia (1933)

Obálka knihy v nakladatelství Tyrolia (1933)

Zpráva o jeho úmrtí ve vídeňských novinách

Zpráva o jeho úmrtí ve vídeňských novinách

Repro Neues Wiener Tagblatt, 7. 9. 1943, s. 3 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 3, s. 8

Letecký snímek obce Sankt Veit im Mühlkreis s její polohou na schematické mapce Horního Rakouska

Letecký snímek obce Sankt Veit im Mühlkreis s její polohou na schematické mapce Horního Rakouska

Repro www stránky Digitale Oberösterreichische Raum-Informations-System

Pamětní deska ve Vídni

Pamětní deska ve Vídni

Repro Wikipedia, foto Viennpixelart

Olejomalba Leopolda Forstnera (1878-1936) nese název Hornorakouská selka

Olejomalba Leopolda Forstnera (1878-1936) nese název Hornorakouská selka

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 181

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist