logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WALDINGER

Repro z daru Josefa Waldingera

Jeho dopis, potvrzující životní data

Jeho dopis, potvrzující životní data

Repro archív Kohoutího kříže

Už v listopadu roku 1800 zaznamenává omlenická matrika narození syna v rodině Jacoba Waldingera
v Chudějově čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrob jednoho z chudějovských Waldingerů, jeho jmenovce Josefa, na hřbitově v Omleničce

Hrob jednoho z chudějovských Waldingerů, jeho jmenovce Josefa, na hřbitově v Omleničce

Foto Pavel Polák

V indexu oddací matriky farní obce Omlenice je svatba jeho rodičů zaznamenána až na samém konci

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady zaznamenal na stránkách krajanského měsíčníku procházku po okolí Omlenice a připomněl v textu i rozhodnutí Viléma z Rožmberka z roku 1458 o tom, že i Chudějovští musejí pít pivo z Rožmitálu na Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 9/10, s. 83

Franz Leisch na snímku, který doprovází jeho nekrolog, psaný Waldingerem, na stránkách krajanského měsíčníku

Franz Leisch na snímku, který doprovází jeho nekrolog, psaný Waldingerem, na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 8, s. 67

Plánek vsi Rojov se seznamem majitelů jednotlivých usedlostí v roce 1945, doprovázející
v krajanském měsíčníku jeho text o ní

Plánek vsi Rojov se seznamem majitelů jednotlivých usedlostí v roce 1945, doprovázející
v krajanském měsíčníku jeho text o ní

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 76

Zaniklý Rojov na snímcích z roku 2015 (viz i Josef Jungwirth)Zaniklý Rojov na snímcích z roku 2015 (viz i Josef Jungwirth)

Zaniklý Rojov na snímcích z roku 2015 (viz i Josef Jungwirth)

Foto Jiří Cukr

Cesta k Rojovu

Cesta k Rojovu

Foto Jiří Cukr

Plánek vsí Unterberg (Střelcův Dvůr) a Bočkov k jeho textu o nich

Plánek vsí Unterberg (Střelcův Dvůr) a Bočkov k jeho textu o nich

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 8, s. 76

Už neexistující budova mlýna zv. Neimühle (Dupsky Mühlberger) v Bočkově

Už neexistující budova mlýna zv. Neimühle (Dupsky Mühlberger) v Bočkově

Repro z daru Josefa Waldingera

Plánek Vracova, doprovázející Waldingerův text o vsi, sousedící s rodným Chudějovem

Plánek Vracova, doprovázející Waldingerův text o vsi, sousedící s rodným Chudějovem

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 9/10, s. 69

Zdevastovaná budova někdejšího mlýna (a předtím tvrze) ve Vracově

Zdevastovaná budova někdejšího mlýna (a předtím tvrze) ve Vracově

Repro z daru Josefa Waldingera

Vrchovina Poluška (Rojov v jejím středu) zachycená druhým vojenským mapováním v 1. polovině 19. století a na mapě panství Český Krumlov, kterou vyhotovil v roce 1829 Josef Falta

Vrchovina Poluška (Rojov v jejím středu) zachycená druhým vojenským mapováním v 1. polovině 19. století a na mapě panství Český Krumlov, kterou vyhotovil v roce 1829 Josef Falta

Vrchovina Poluška (Rojov v jejím středu) zachycená druhým vojenským mapováním v 1. polovině 19. století a na mapě panství Český Krumlov, kterou vyhotovil v roce 1829 Josef Falta

Repro Mapy.cz a Topographische Karte der in Böhmen Budweiser Kreises liegenden Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzenberg Herzog zu Krummau gehörigen Herrschaft Krummau mit Bestimmung des äussern Gränzen und Ausscheidung des im Umfange der Herrschaft befindlichen obrigkeitlichen Grundeigenthums, Joseph Falta (1829) (Digitální knihovna JVK)

"Malovaná" pohlednice z Omlenice "v Čechách" je zajímavá výhledem na Novohradské hory

"Malovaná" pohlednice z Omlenice "v Čechách" je zajímavá výhledem na Novohradské hory

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 116

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist