logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANGELUS WALDSTEIN-WARTENBERG

Repro Stifter Jahrbuch, 2004, Neue Folge 18, s. 30
viz i Barbara von Wulffen

O svých pětasedmdesátinách 2006

O svých pětasedmdesátinách 2006

Repro www stránky Benediktinerabtei Ettal

V dětství (1968 nebo 1939) se sestrou a setřenicí

V dětství (1968 nebo 1939) se sestrou a setřenicí

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 180 (ze sbírek Sudetendeutsches Institut)

S otcem a matkou při svém vysvěcení na kněze roku 1956

S otcem a matkou při svém vysvěcení na kněze roku 1956

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 178 (ze sbírek Sudetendeutsches Institut)

V Českých Budějovicích roku 2003 při převzetí Kulturní ceny česko‑německého porozumění v budově Krajského úřadu hned naproti Jihočeské vědecké knihovně - na levém snímku prvý zleva je zachycen i Leopold Hafner, uprostřed pak Barbara von WulffenV Českých Budějovicích roku 2003 při převzetí Kulturní ceny česko‑německého porozumění v budově Krajského úřadu hned naproti Jihočeské vědecké knihovně - na levém snímku prvý zleva je zachycen i Leopold Hafner, uprostřed pak Barbara von Wulffen

V Českých Budějovicích roku 2003 při převzetí Kulturní ceny česko‑německého porozumění v budově Krajského úřadu hned naproti Jihočeské vědecké knihovně - na levém snímku prvý zleva je zachycen i Leopold Hafner, uprostřed pak Barbara von Wulffen

Repro www stránky Radio Praha a Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 186

Během slavnostního shromáždění k 60. výročí Ackermann-Gemeinde

Během slavnostního shromáždění k 60. výročí Ackermann-Gemeinde

Repro www stránky Radio Praha, foto Raimund Paleczek

U hrobu slavného předka, jemuž je snad i vzdáleně podoben

U hrobu slavného předka, jemuž je snad i vzdáleně podoben

Repro Der Ackermann, 2008, č. 3, s. 9

S Raimundem Paleczekem a Annou Knechtelovou v klášteře Ettal roku 2021

S Raimundem Paleczekem a Annou Knechtelovou v klášteře Ettal roku 2021

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2024, č. 1+2, s. 5

Jedna z jeho německo-českých básní

Jedna z jeho německo-českých básní

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 188

Jeho působištěm se stal proslulý hornobavorský klášter Ettal (to slovo ve staroněmčině znamená "slib")Jeho působištěm se stal proslulý hornobavorský klášter Ettal (to slovo ve staroněmčině znamená "slib")

Jeho působištěm se stal proslulý hornobavorský klášter Ettal (to slovo ve staroněmčině znamená "slib")

Repro Wikipedia, foto Taxiarchos228 a Rolf Kickuth

Neúplný (jen valdštejnský) a úplný znak rodu Waldstein-Wartenberg

Neúplný (jen valdštejnský) a úplný znak rodu Waldstein-Wartenberg

Repro www stránky Hrady, zámky, tvrze a jiné památky

Z rozrodu mnichovohradišťské linie rodu je patrno, že prapraděd Arnošt František měl v obou svých manželstvích ženy z rodu schwarzenberského

Repro Almanach českých šlechtických rodů (2003), s. 415-418

Obálka (1959) pamětní publikace k dějinám jeho rodu má při titulu náhrobek Jindřicha z Michalovic (†1355) ve Zlaté Koruně, na kterém jsou oba erbovní štíty Markvarticů, přejaté později Valdštejny (lev) i Wartenbergy (černozlatý půlený štít) - na okraji najdeme i místní jméno Velešín

Obálka (1959) pamětní publikace k dějinám jeho rodu má při titulu náhrobek Jindřicha z Michalovic (†1355) ve Zlaté Koruně, na kterém jsou oba erbovní štíty Markvarticů, přejaté později Valdštejny (lev) i Wartenbergy (černozlatý půlený štít) - na okraji najdeme i místní jméno Velešín

Obálka (1993) české verze sborníku k jubilejní výstavě s jeho textem vydaného v Praze (Karolinum)

Parte

Parte

Repro www stránky Kloster Ettal

Nekrolog na klášterním webu

Repro www stránky Kloster Ettal

Obálka sborníku (2009, nakladatelství Ferdinand Schöningh, Padeborn) o zemských patronech českých a záhlaví kapitoly o sv. Vojtěchovi, jehož životopisem do knihy přispěl

Obálka sborníku (2009, nakladatelství Ferdinand Schöningh, Padeborn) o zemských patronech českých a záhlaví kapitoly o sv. Vojtěchovi, jehož životopisem do knihy přispěl

Repro Die Landespatrone der böhmischen Länder : Geschichte - Verehrung - Gegenwart (2009), obálka a s. 45

Obálka, frontispis a titulní list (1884) jedné z mnoha "obran" zemského patrona, zde napsaná v národním duchu českým jezuitou Janem Křtitelem Votkou

Frontispis a titulní list (1887) jiného Votkova spisu o sv. Janu Nepomuckém, tentokrát o světcově úctě ve šlechtickém rodu schwarzenberském

Frontispis a titulní list (1887) jiného Votkova spisu o sv. Janu Nepomuckém, tentokrát o světcově úctě ve šlechtickém rodu schwarzenberském

Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku má původ ve 12. století, od roku 1369 je uváděn jako farní - zde byl tedy světec pravděpodobně pokřtěn

Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku má původ ve 12. století, od roku 1369 je uváděn jako farní - zde byl tedy světec pravděpodobně pokřtěn

Foto Ivo Kareš

Na údajném místě světcova rodného domu v Nepomuku byl v letech 1639–1660 Šternberky postaven raně barokní kostel sv. Jana Křtitele, zbudovaný k úctě ještě nekanonizovaného mučedníka - po jeho svatořečení byl chrám v letech 1734–1738 přestavěn a zasvěcen jemu, v budově arciděkanství u nedalekého kostela sv. Jakuba je dnes umístěno muzeum sv. Jana NepomuckéhoNa údajném místě světcova rodného domu v Nepomuku byl v letech 1639–1660 Šternberky postaven raně barokní kostel sv. Jana Křtitele, zbudovaný k úctě ještě nekanonizovaného mučedníka - po jeho svatořečení byl chrám v letech 1734–1738 přestavěn a zasvěcen jemu, v budově arciděkanství u nedalekého kostela sv. Jakuba je dnes umístěno muzeum sv. Jana Nepomuckého

Na údajném místě světcova rodného domu v Nepomuku byl v letech 1639–1660 Šternberky postaven raně barokní kostel sv. Jana Křtitele, zbudovaný k úctě ještě nekanonizovaného mučedníka - po jeho svatořečení byl chrám v letech 1734–1738 přestavěn a zasvěcen jemu, v budově arciděkanství u nedalekého kostela sv. Jakuba je dnes umístěno muzeum sv. Jana Nepomuckého

Foto Ivo Kareš

Náhrobek sv. Jana Nepomuckého v kaderále sv. Víta na Pražském hradě

Náhrobek sv. Jana Nepomuckého v kaderále sv. Víta na Pražském hradě

Foto Pavel Polák

"Nepomukova" smrt na obraze Ludwiga Seitze (1844-1908), italského malíře německého původu (psal se i Luigi Seitz), zde otištěném na "svatém obrázku"

"Nepomukova" smrt na obraze Ludwiga Seitze (1844-1908), italského malíře německého původu (psal se i Luigi Seitz), zde otištěném na "svatém obrázku"

Repro archív Kohoutího kříže

Reliéf na Karlově mostě tolikrát dotýkaný rukou poutníků

Reliéf na Karlově mostě tolikrát dotýkaný rukou poutníků

Repro Der Bayerwald, 2008, č. 4, s. 63

Mříž na Karlově mostě připomínající místo, kde byl Nepomuk shozen do vltavských vod

Mříž na Karlově mostě připomínající místo, kde byl Nepomuk shozen do vltavských vod

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, obálka

Oltář sv. Jana Nepomuckého při mariánském poutním kostele v Kájově

Oltář sv. Jana Nepomuckého při mariánském poutním kostele v Kájově

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 5, obálka

Socha sv. Jana Nepomuckého před kapucínským klášterem v Horšovském Týně

Socha sv. Jana Nepomuckého před kapucínským klášterem v Horšovském Týně

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 5, s. 1

Sv. Jan Nepomucký z kostela v obci Bischofsreut blízko české hranice u Českých Žlebů

Sv. Jan Nepomucký z kostela v obci Bischofsreut blízko české hranice u Českých Žlebů

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 3, s. 67

"Svatý Ján" toho času za ohrádkou u mostu Edvarda Beneše v Českém Krumlově...

"Svatý Ján" toho času za ohrádkou u mostu Edvarda Beneše v Českém Krumlově...

Foto Pavel Polák

... a u vimperského kostela

... a u vimperského kostela

Foto Pavel Polák

Svatý Jan nad "šumavským" Nepomukem: světelný paprsek označuje na rytině z roku 1641 podle předlohy Karla Škréty světcův rodný domek

Svatý Jan nad "šumavským" Nepomukem: světelný paprsek označuje na rytině z roku 1641 podle předlohy Karla Škréty světcův rodný domek

Repro D. Vokolková, Mučedník zpovědního tajemství sv. Jan Nepomucký (1993), frontispis

Věru "dotýkaná" upomínka ze svatojánské slavnosti s "věrným vyobrazením" světcovým, jak praví její německý text

Věru "dotýkaná" upomínka ze svatojánské slavnosti s "věrným vyobrazením" světcovým, jak praví její německý text

Repro archív Kohoutího kříže

Takto uctívala podunajská monarchie českého zemského světce a patrona při 100. výročí jeho kanonizace 15. června 1829 - obálka (2006) knihy reprodukuje kolorovanou mědirytinu Johanna Böhma a Franze Boroffskyho podle kresby Václava Markovského a Josefa Šembery

Takto uctívala podunajská monarchie českého zemského světce a patrona při 100. výročí jeho kanonizace 15. června 1829 - obálka (2006) knihy reprodukuje kolorovanou mědirytinu Johanna Böhma a Franze Boroffskyho podle kresby Václava Markovského a Josefa Šembery

Repro Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Ústí nad Labem (2006), obálka

Na rytině ke 100. jubileu svatořečení sv. Jana Nepomuckého, kterou provedl Josef Jan Alois Drda podle kresby Josefa Berglera mladšího

Na rytině ke 100. jubileu svatořečení sv. Jana Nepomuckého, kterou provedl Josef Jan Alois Drda podle kresby Josefa Berglera mladšího

Repro Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Ústí nad Labem (2006), obr. příl.

Socha zemského patrona na hornoplánském náměstí

Socha zemského patrona na hornoplánském náměstí

Foto Jiří Cukr

Evropská známka papežského státu s motivem pražského světce z Karlova mostu nad Vltavou

Evropská známka papežského státu s motivem pražského světce z Karlova mostu nad Vltavou

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2019, č. 23, s. 1

Repro archív Jihočeské vědecké knihovny

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist