logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ WATZL

Der Wagen kommt mit
 


Der Wagen kommt mit Hott und Hüh S "hot!"
Jetzt sauf ich bis zur Morgenfrüh
Und wer dies nicht vertragen kann
der geh' an einen Wasserkran

S "hot!" a "hý!" se to
veze v sudech...


S "hot!" a "hý!" se to veze v sudech,
pít do rána se u nás bude,
kdo necítí se, že na to má,
ať dál o vodě sedí doma...

Dorfboten-Kalender für das Schaltjahr 1936, s. 139

Tahle ilustrovaná dokonce veselá veršovánka se dá najít na konci nepodepsaného článku, provázeného i snímky z českobudějovického měšťanského pivovaru, ze stránek jednoho z ročníků kalendáře zdejšího listu "Dorfbote", jehož redaktorem byl od třicátých let Franz Watzl. Samozřejmě nechci tvrdit, že by snad mohl být autorem onoho pijáckého čtyřverší. Zemědělství, které bylo jedním ze základních kamenů jihočeského pivovarnictví, však sám jako šumavský sedlák bezesporu rozuměl: jako zemědělského referenta jej označuje anotace složky z pozůstalosti (je tam uveden i s datem a místem svého narození) na webových stránkách bádensko-württemberského zemského archivu v Ludwigsburgu. Křestní matrika farní obce Hořice na Šumavě (Höritz) zaznamenává narození a křest otce pozdějšího redaktora listu "Dorfbote" i jeho přílohy pod názvem "Der praktische Landwirt" Franze Watzla "staršího" dne 22. května 1876 v rodině rolníka Franze Watzla "nejstaršího" (to už máme tři Franze Watzly ve třech generacích za sebou) a jeho ženy Anny, roz. Rembsové, na statku čp. 11 v Mokré (Mugrau). Novorozencův otec byl synem Josefa Watzla, hospodáře na témže stavení čp. 11 se svou chotí Marií, roz. Wenzlovou z Rybářů (Fischbäckern), vsi zatopené dnes Lipenským přehradním jezerem, novorozencova matka Anna byla dcerou Franze Rembse, rolníka v Mokré čp. 14 a Theresie, roz. Erhardtové ze Slavkovic (Schlackern) čp. 5 (z těch dnes zbývá jediné stavení). Tady snad stojí za připomínku, že Marie, roz. Pachnerová, matka nářečního autora Karla Jungbauera, samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže, byla dcerou Marie, roz. Erhartové (psaní Erhardt a Erhart zřejmě kolísalo) rovněž ze slavkovické usedlosti čp.5. Franz Watzl "starší" si později vzal za ženu Paulinu, roz. Wenzlovou, dceru rolníka z Pláničky (Planles) čp. 1 Johanna Wenzla a Marie, roz. Gabrielové z Černé v Pošumaví (Schwarzbach) čp. 17. Hospodařili spolu na statku čp. 3 a 4 v Mokré a měli osm dětí. Syn Franz "mladší", pozdější redaktor listu "Dorfbote". který nás hlavně zajímá, narodil se jim na zmíněné usedlosti čp. 3 a 4 v Mokré 6. června roku 1901. Když se o osmdesátinách starého "Altrichtera", tedy Franze Watzla "staršího" v roce 1956 všichni ti vyhnanci z rolnického rodu sešli v bádensko-württemberském Großsachsenheim (od roku 1971 jen část města Sachsenheim), bylo jich opravdu požehnaně. Vedle osmi dětí tři snachy, dva zeťové, 13 vnoučat, z toho dvě dcery syna Franze přijely až z Japonska, resp. z Itálie. Slavilo se prý po šumavsku, nevím zda do rána a co vlastně pili, o vodě "doma v Mokré" ale Watzlovi sedět věru nezůstali. Franz Watzl "mladší" zemřel po delší nemoci dne 30. srpna roku 1972 v bádensko-württemberském městě Sachsenheim (v listopadu předchozího roku 1971 takto "zkrátilo" své jméno z dřívějšího Großsachsenheim), kde je i pochován.

- - - - -
* Mokrá / České Budějovice / † † † Sachsenheim (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záhlaví a tiráž listu, který redigoval
... a takhle ty verše vyšly v šumavském selském kalendáři
Záznam o jeho narození a křtu (u křestního jména František se psal tehdy i přídomek, zde "Serafinský") v matrice farní obce Hořice na Šumavě
Blahopřání k jeho pětasedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

zobrazit všechny přílohy

TOPlist