logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG OTTO WATZKARSCH

Podle rodového katastru vyšebrodské matriky narodil se Otto Watzkarsch ve třetím manželství Laurenze Watzkarsche (syna Wenzla Watzkarsche, krejčího v Haslachu čp. 16 a Elisabeth, roz. Mitterdorferové z Riedlu, také v Horních Rakousích) s Marií Riedlovou

Podle rodového katastru vyšebrodské matriky narodil se Otto Watzkarsch ve třetím manželství Laurenze Watzkarsche (syna Wenzla Watzkarsche, krejčího v Haslachu čp. 16 a Elisabeth, roz. Mitterdorferové z Riedlu, také v Horních Rakousích) s Marií Riedlovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V den svého kněžského svěcení ve vyšebrodském klášteře 19. srpna 1917

V den svého kněžského svěcení ve vyšebrodském klášteře 19. srpna 1917

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 41

Z pouti do Mariazell

Z pouti do Mariazell

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 3, s. 33

Roku 1936 na výletu do Rožmberka nad Vltavou s jednou návštěvou z Pasova

Roku 1936 na výletu do Rožmberka nad Vltavou s jednou návštěvou z Pasova

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 8, s. 57

Odstavec jedné ze stránek malšínské školní kroniky zpravuje nás o jeho příchodu do Malšína v dubnu roku 1933 - den poté, co nastoupil místo kaplana, začal i zdejší děti vyučovat náboženství

Odstavec jedné ze stránek malšínské školní kroniky zpravuje nás o jeho příchodu do Malšína v dubnu roku 1933 - den poté, co nastoupil místo kaplana, začal i zdejší děti vyučovat náboženství

Repro Kronika německé obecné školy Malšín, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S posledními poutníky z Malšína do Mariazell před válkou a vyhnáním

S posledními poutníky z Malšína do Mariazell před válkou a vyhnáním

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 8, s. 47

Se žáky obecné školy v Malšíně roku 1938

Se žáky obecné školy v Malšíně roku 1938

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 3, s. 53

Obálka knihy F. Irsiglera s Watzkarschovou básní vydané nakladatelstvím Franz Sales, Eichstätt (1987)

Obálka knihy F. Irsiglera s Watzkarschovou básní vydané nakladatelstvím Franz Sales, Eichstätt (1987)

Pozdrav z Malšína z doby kolem roku 1900

Pozdrav z Malšína z doby kolem roku 1900

Právě opravovaná malšínská fara v létě 2009

Právě opravovaná malšínská fara v létě 2009

Foto Ivo Kareš

Německé náhrobní desky ve zdi malšínského kostela

Německé náhrobní desky ve zdi malšínského kostela

Foto Ivo Kareš

Památník ze sedmdesátých let 20. století na malšínském hřbitově

Památník ze sedmdesátých let 20. století na malšínském hřbitově

Foto Ivo Kareš

Kaple Panny Marie Pomocné na Turmbergu (viz i Franz Irsigler a Benedikt Kastner)

Kaple Panny Marie Pomocné na Turmbergu (viz i Franz IrsiglerBenedikt Kastner)

Foto Ivo Hajn

Panna Maria Pomocná z Turmbergu na snímku z května 1969

Panna Maria Pomocná z Turmbergu na snímku z května 1969

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 3, s. 53

Oltář z Turmbergu v roce 1981...

Oltář z Turmbergu v roce 1981...

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 2, s. 37

... a v roce 2007

... a v roce 2007

Foto Ivo Hajn

Panoramatický pohled na krajinu kolem Malšína na podzim 2013

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist