logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL LUDWIG WATZKA

Repro www stránky Staré Stříbro

Jeho první žena Marie Agnes, roz. Steinhardová

Jeho první žena Marie Agnes, roz. Steinhardová

Repro www stránky Staré Stříbro

Záznam stříbrské křestní matriky o jeho narození

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam stříbrské oddací matriky o jeho prvé zdejší svatbě

Záznam stříbrské oddací matriky o jeho prvé zdejší svatbě

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodokmen Karla Ludwiga Watzky a jeho ženy Marie Agnes

Rodokmen Karla Ludwiga Watzky a jeho ženy Marie Agnes

Repro Festschrift der Bergstadt Mies zur 800. Jahrfeier 1131-1931, s. 134-135

Záznam stříbrské úmrtní matriky o skonu jeho první ženy v 52 letech na souchotiny

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho druhá žena Anna, roz. Kleinschnitzová

Jeho druhá žena Anna, roz. Kleinschnitzová

Repro www stránky Staré Stříbro

Záznam stříbrské oddací matriky o jeho druhé zdejší svatbě

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam stříbrské úmrtní matriky o skonu jeho druhé ženy na mozkovou mrtvici v 68 letech jejího věku

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam stříbrské úmrtní matriky o jeho skonu

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Vazba, frontispis a titulní list jím psané kroniky města Stříbro v Čechách

Vazba, frontispis a titulní list jím psané kroniky města Stříbro v Čechách

Repro Kronika města Stříbro 1878 (SOkA Tachov, Porta fontium)

Jím psané záhlaví chronologického indexu ke kronice města Stříbro z roku 1868

Jím psané záhlaví chronologického indexu ke kronice města Stříbro z roku 1868

Repro Index ke kronice města Stříbro 1868 (SOkA Tachov, Porta fontium)

Pohlednice ze Stříbra, kterou vydala zdejší firma Victora Reindla, s motivem zdejšího konviktu

Pohlednice ze Stříbra, kterou vydala zdejší firma Victora Reindla, s motivem zdejšího konviktu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2021, č. 16, s. 16

Sama důstojnost starého mocnářství vyzařuje z tohoto snímku dvou školních budov
 na stříbrském náměstí ze stránek kroniky (vlevo gymnázium, vpravo "Volksschule")

Sama důstojnost starého mocnářství vyzařuje z tohoto snímku dvou školních budov
na stříbrském náměstí ze stránek kroniky (vlevo gymnázium, vpravo "Volksschule")

Repro Kronika města Stříbro 1878 (SOkA Tachov, Porta fontium)

Podobný pohled dnes (2014)

Podobný pohled dnes (2014)

Foto Ivo Kareš

Stříbrská radnice počátkem čtyřicátých let 20. století a dnes (2014)Stříbrská radnice počátkem čtyřicátých let 20. století a dnes (2014)

Stříbrská radnice počátkem čtyřicátých let 20. století a dnes (2014)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 13, s. 7 a foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist