logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHIAS WATZL

Na snímku pěveckého spolku v Rožmberku nad Vltavou v roce 1926 sedí třetí zleva

Na snímku pěveckého spolku v Rožmberku nad Vltavou v roce 1926 sedí třetí zleva

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Záznam o jeho narození v českokrumlovské matrice s přípisem o úmrtí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obnovený misijní kříž na starém podstavci v Tiché

Obnovený misijní kříž na starém podstavci v Tiché

Foto Pavel Polák

Desky kroniky německé obecné školy v Rožmberku nad Vltavou z let 1876-1937

Desky kroniky německé obecné školy v Rožmberku nad Vltavou z let 1876-1937

Repro Kronika německé obecné školy Rožmberk nad Vltavou 1876-1937, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis ve školní kronice

Zápis ve školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Rožmberk nad Vltavou 1876-1937, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o úmrtí v českokrumlovské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho skonu v českobudějovickém německém tisku

Zpráva o jeho skonu v českobudějovickém německém tisku

Repro Budwiser Zeitung, 1944, č. 11, s. 7

Někdejší škola v Rožmberku nad Vltavou

Někdejší škola v Rožmberku nad Vltavou

Repro www stránky Historie školních budov

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist