logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WEBER

Heimat


Heimat! Heiliges Wort!
Heimat, du Fleckchen Erde,
die karge Scholle,
von der wir stammen
auf der wir die seligen Tage
der Kindheit verbracht
und die wir lieben
mit jeder Faser unseres Herzens,
um dich tobt wildeste Zeit
gigantisches Beben
um Sein oder Nichtsein,
um Freiheit oder Untergang!

Heimat, wir standen Jahrzente
für dich ein und hielten
den schwersten Stürmen mannhaft stand,
wir werden auch in diesen harten Tagen
dich nicht verlassen
und nicht vergessen!

In unendlicher Liebe zu dir
wollen wir Rufer und Mahner sein
in schwerster Zeit,
auf dass sich die Herzen aller öffnen
und zu dir stehen
in ewiger, unerschütterlicher Treue!

Heiliger Erde der Väter,
Gott schütze dich!
Mein Böhmerwald!

Domov


Domov, posvátné slovo,
kus drsné země,
rodná hrouda končin,
odkud pocházíme
a kde jsme prožili
blažený čas dětství,
které milujeme
každým vláknem našeho srdce,
o tebe, domove, zuří nejdivočejší zápas,
čas gigantických otřesů,
v nichž jde o bytí či nebytí,
o svobodu či zánik!

Domove, stáli jsme při tobě
po desítky let a odolávali
statečně i těm nejtěžším útokům.
Ani v těchto trudných dnech
tě nedokážeme v duchu opustit
a zapomenout na tebe!

V nekonečné lásce k tobě
chceme pozvednout varovný hlas,
v době, jejíž tíha narůstá,
otevřít srdce všech
a osvědčit vůči tobě
nezlomnou, věčně trvalou věrnost!

Svatá zemi otců,
Bůh tě ochraňuj,
má Šumavo!

Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, s. 323

Dr. Margit Weberová poslala z bavorského Mnichova (München) redakci krajanského měsíčníku toto hymnické vyznání lásky, spíše však "modlitbu k zemi", kterou její otec Josef Weber adresoval ve svých vzpomínkách ("Erinnerungen"), psaných po vyhnání v letech 1948-1952 na samotě Pranz "bei Stubenberg", tj. blízko obce Stubenberg, jíž je dnes částí (Stubenberg-Pranz), v dolním Bavorsku. Dcera uvádí i životní data otcova: narodil se v dnes zaniklé vsi Březová Lada (Birkenhaid, také Bettelhäuser) 11. prosince 1917 a zemřel 6. dubna 1964 v hornobavorském městě Töging am Inn v kraji Altötting. Stalo se tak na následky srdečního infarktu ve věku pouhých 46 let (mou maminku potkala smrt podobná, jenže jí bylo těsně po Vánocích v roce ani ne čtyřicet). Josef Weber, který se z války vrátil těžce zdravotně poškozen, byl synovcem známého, rovněž bohužel předčasně zemřelého veterináře Webera z Volar (Wallern) a působil po odsunu jako zaměstnanec akciové společnosti Mobil Öl. Necítil se v práci ten den nějak dobře a vydal se vyhledat lékaře. Cestou k němu ho však postihl srdeční záchvat a přivolaný doktor už mohl jen konstatovat smrt. Zesnulý zanechal po sobě manželku a tři děti, sestru a stařičkého otce. Také tu zemi, kterou miloval a která ho nesměla sevřít do náruče.

- - - - -
* Březová Lada, Horní Vltavice / † † † Töging am Inn (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Nekrolog
Rodná Březová Lada na staré mapě
Obálka se snímkem Vladislava Hoška ze zaniklých Březových Lad knihy vydané Správou národního parku
 a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku a Rotary klubem Praha (2004)
Obraz, malovaný někdy těsně před vyhnáním Josefem Pimiskernem (jeho chalupa, po níž se mu říkalo "Pettelwirt" je tu rovněž zachycena), je v krajanském měsíčníku doprovázen informativní popiskou se jmény všech majitelů stavení a polí někdejší vsi Březová Lada (v pozadí za řekou Vltavou leží při silnici stavení rovněž dnes zaniklé vsi Slatina /Filz/)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist