logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH LEO WEBER

Záznam bílinské křestní matriky o jeho narození 13. května roku 1847 v domě čp. 57 na Mosteckém předměstí (Brüxer Vorstadt) - novorozencovým otcem byl patentální invalida v hodnosti kaprála a diurnista zdejšího soudního úřadu Johann Wenzel Weber, syn malorolníka v Blažimi (Ploscha) čp. 52 Josefa Webera a jeho ženy Rosiny, roz. Fleckové z Hořence (Hořenz) na panství Libčeves (Liebshausen), matkou Karolina Amalia, dcera Bernarda Hofmanna, patentálního invalidy v hodnosti feldvébla (šikovatele), bytem v Milešově (Milleschau), a Karoliny, roz. Mironové z Berlína

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Měšťanská škola v Kašperských Horách, kde řediteloval

Měšťanská škola v Kašperských Horách, kde řediteloval

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 179

Repro Kronika měšťanské školy Kašperské Hory 1898-1922 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Záhlaví Roseggerova časopisu Heimgarten, kde se roku 1895 objevil i Weberův článek Wie man in Böhmerwald stirbt (Jak se na Šumavě umírá)

Záhlaví Roseggerova časopisu Heimgarten, kde se roku 1895 objevil i Weberův článek Wie man in Böhmerwald stirbt (Jak se na Šumavě umírá)

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler,Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 1027

Posmrtně ještě vyšel v "Ilustrovaném Krumlovském kalendáři a adresáři" na rok 1904, vydávaném Gothmannovým nakladatelstvím v Českých Budějovicích, jeho text o Vánocích v šumavském selském staveníPosmrtně ještě vyšel v "Ilustrovaném Krumlovském kalendáři a adresáři" na rok 1904, vydávaném Gothmannovým nakladatelstvím v Českých Budějovicích, jeho text o Vánocích v šumavském selském stavení

Posmrtně ještě vyšel v "Ilustrovaném Krumlovském kalendáři a adresáři" na rok 1904, vydávaném Gothmannovým nakladatelstvím v Českých Budějovicích, jeho text o Vánocích v šumavském selském stavení

Repro Illustr. Krummauer Kalender und Adreß-Buch 1904, s. 98

Podle tohoto krasopisného německého záznamu kašperskohorské úmrtní matriky zesnul tu v Kašperských Horách čp. 137 na tuberkulózu (poznamenáno "unverhofft", tj. nenadále) dne 29. června roku 1899 - narozen 13. května 1847 v Bílině dožil se jako choť Rosy Weberové, roz. Petraschka z Dobré Vody (Gutwasser) u Hartmanic a ředitel kašperskohorské dívčí měšťanské školy pouhých 52 let a byl 2. července v Kašperských Horách na hřbitově u sv. Anny i pochován do šumavské země

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Parte ženino

Parte ženino

Repro Budweiser Zeitung, 1930, č. 33, s. 16

Rodina Brandeisova v Praze, první zleva stojící Richard Brandeis, který zahynul roku 1944 v Terezíně jako oběť holocaustu, sedící druhý zprava Jakob B. Brandeis (narozen 1835 v Praze, zemřel 1912 ve Vídni), oba vydavatelé edice Jüdische Universal-Bibliothek, v níž vyšel jako 22. svazek Weberův titul "Die Leidensgeschichte der Juden in Böhmen", tj. Dějiny utrpení Židů v Čechách

Rodina Brandeisova v Praze, první zleva stojící Richard Brandeis, který zahynul roku 1944 v Terezíně jako oběť holocaustu, sedící druhý zprava Jakob B. Brandeis (narozen 1835 v Praze, zemřel 1912 ve Vídni), oba vydavatelé edice Jüdische Universal-Bibliothek, v níž vyšel jako 22. svazek Weberův titul "Die Leidensgeschichte der Juden in Böhmen", tj. Dějiny utrpení Židů v Čechách

Repro www stránky LOEB family tree

I na tomto porušeném inzerátu na zadní straně obálky jednoho ze svazečků edice Jüdische Universal-Bibliothek lze číst Weberovo jméno a titul jeho práce pod číslem 22. v pořadí

I na tomto porušeném inzerátu na zadní straně obálky jednoho ze svazečků edice Jüdische Universal-Bibliothek lze číst Weberovo jméno a titul jeho práce pod číslem 22. v pořadí

Můj nedokončený pokus o zachycení edice Jüdische Universal-Bibliothek z obsáhlých soupisů, které jsem později předal v letech "normalizace" Památníku národního písemnictví...

Repro archív Kohoutího kříže

... a tři chybějící čísla z těch, co jsem kdysi nedohledal, z novější diplomové práce Kamily Hokrové "Nakladatelství a knihkupectví Jakoba B. Brandeide"

... a tři chybějící čísla z těch, co jsem kdysi nedohledal, z novější diplomové práce Kamily Hokrové "Nakladatelství a knihkupectví Jakoba B. Brandeide"

Repro archív Kohoutího kříže

Kostel svatého Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic
s přilehlým hřbitovem, vlevo za ním dnešní Dům svatého Vintíře...

Kostel svatého Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic
s přilehlým hřbitovem, vlevo za ním dnešní Dům svatého Vintíře...

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 596

... a týž pohled dnes: jak jen ty lípy vzrostly!

... a týž pohled dnes: jak jen ty lípy vzrostly!

Foto Jan Mareš

Památný strom "Lípa Dobrá Voda" při kostele sv. Vintíře

Památný strom "Lípa Dobrá Voda" při kostele sv. Vintíře

Repro Šumava, jaro 2015, s. 20, foto Klára Hálová

Stará pohlednice zachycuje za studánkou sv. Vintíře s pramenem "dobré vody"
zřejmě starý vstup na přilehlý hřbitov

Stará pohlednice zachycuje za studánkou sv. Vintíře s pramenem "dobré vody"
zřejmě starý vstup na přilehlý hřbitov

Repro V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 225

Studánka sv. Vintíře na snímcích z roku 2017Studánka sv. Vintíře na snímcích z roku 2017

Studánka sv. Vintíře na snímcích z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist