logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERIKA WEINERTOVÁ

Repro Hoam!, 2012, č. 10, s. 15

Tento snímek doprovázel článek o ní v ústředním krajanském listu

Tento snímek doprovázel článek o ní v ústředním krajanském listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 11, s, 5, foto Sadja Schmitzer

Společně s Waltraud Valentinovou vypráví o velikonočních zvycích

Videozáznam z produkce Sudetendeutschen Landsmannschaft (2021)

Její popis "obnoveného ženského šumavského kroje"

Její popis "obnoveného ženského šumavského kroje"

Repro www stránky Sudetendeutsche Heimatpflege

Před rododendrony s pracovní "krojovou" skupinouPřed rododendrony s pracovní "krojovou" skupinou

Před rododendrony s pracovní "krojovou" skupinou

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 26, s. 8

Nekrolog a poděkování za projevy soustrasti k úmrtí jejího manžela na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 1, s. 34-35

Albina Hruška, narozená 19. dubna roku 1880 v "Sekrbergu" čp. 1 je v rejstříku křestní matriky farní obce Rehberg (dnes Srní) psána ještě s háčkem

Albina Hruška, narozená 19. dubna roku 1880 v "Sekrbergu" čp. 1 je v rejstříku křestní matriky farní obce Rehberg (dnes Srní) psána ještě s háčkem

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Text o zaniklé vsi uvádí i rodný dům čp. 13, majitel Josef Hruschka

Repro www stránky Zaniklé obce

Mapa Stabilního katastru z roku 1837, revidovaná v 80. letech 19. století, zachycuje Seckerberg (Sekerberg) takto

Mapa Stabilního katastru z roku 1837, revidovaná v 80. letech 19. století, zachycuje Seckerberg (Sekerberg) takto

Repro www stránky Zaniklé obce, podklad archiv ČÚZK

Seckerberg na staré vojenské mapě

Seckerberg na staré vojenské mapě

Repro www stránky Mapy.cz

Horky (Seckerberg) na leteckých snímcích z let 1949 a 2011 - les znatelně postoupilHorky (Seckerberg) na leteckých snímcích z let 1949 a 2011 - les znatelně postoupil

Horky (Seckerberg) na leteckých snímcích z let 1949 a 2011 - les znatelně postoupil

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pozůstatky jednoho ze stavení její rodné vsi

Pozůstatky jednoho ze stavení její rodné vsi

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada

Studna v zaniklé rodné vsi

Studna v zaniklé rodné vsi

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada

Nález u jednoho ze stavení (zde čp. 1) v zaniklých Horkách

Nález u jednoho ze stavení (zde čp. 1) v zaniklých Horkách

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Martin Čejka

Kříž při staré cestě z někdejších Horek do Mechova

Kříž při staré cestě z někdejších Horek do Mechova

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist