logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLF WEISHÄUPL

Repro z daru Adolfa Weishäupla

Mezi účastníky valné hromady sdružení Böhmerwald Heimatkreis Prachatitz e.V.
 na jaře 2016 je tu zachycen třetí zprava (prvý zprava stojí Rudolf Paulik)

Mezi účastníky valné hromady sdružení Böhmerwald Heimatkreis Prachatitz e.V.
na jaře 2016 je tu zachycen třetí zprava (prvý zprava stojí Rudolf Paulik)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2016, č. 6, s. 5

On sám mi odpověděl na výzvu povědět něco o sobě tímto dopisem

On sám mi odpověděl na výzvu povědět něco o sobě tímto dopisem

Repro archív Kohoutího kříže

Jeho závažný text ke 100. výročí úmrtí Josefa Gangla

Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 32-35

Záznam oddací matriky farní obce Kvilda o svatbě jeho prarodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodné stavení čp. 52 ve Vydřím Mostě

Jeho rodné stavení čp. 52 ve Vydřím Mostě

Repro z daru Adolfa Weishäupla

Dům "Petraschka" ve Vydřím Mostě čp. 50 (příběh se zvonem na střeše je podle
Adolfa Weishäupla "eine Legende")

Dům "Petraschka" ve Vydřím Mostě čp. 50 (příběh se zvonem na střeše je podle
Adolfa Weishäupla "eine Legende")

Repro z daru Adolfa Weishäupla

Podobenka Adolfa Strunze z Kvildy, datovaná v Seidelově fotoateliéru 5. března 1933

Podobenka Adolfa Strunze z Kvildy, datovaná v Seidelově fotoateliéru 5. března 1933

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Vizitka Strunzovy pily na rezonanční dřevo v Kvildě tady upozorňuje, že zpracovává "pralesní velikány", kácené v roce 1937

Vizitka Strunzovy pily na rezonanční dřevo v Kvildě tady upozorňuje, že zpracovává "pralesní velikány", kácené v roce 1937

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Strunzova pila ma Kvildě čp. 48 na pohlednici J. Seidela

Strunzova pila ma Kvildě čp. 48 na pohlednici J. Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Strunzova kovárna a hamr v Hraběcí Huti čp. 75

Strunzova kovárna a hamr v Hraběcí Huti čp. 75

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 13

Zoglauerova pila na Kvildě čp. 44

Zoglauerova pila na Kvildě čp. 44

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 11

Mapka Kvildy a okolí s čp. 75 v Hraběcí Huti a čp. 44 a 48 na Kvildě

Mapka Kvildy a okolí s čp. 75 v Hraběcí Huti a čp. 44 a 48 na Kvildě

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 18

Strunzova pila ve Vesce (Dörfl) v místech, kde stával nejstarší kvildský mlýn

Strunzova pila ve Vesce (Dörfl) v místech, kde stával nejstarší kvildský mlýn

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 6

Liebscherův obraz soustruhárny na Hamerském potoce při Horské Kvildě

Liebscherův obraz soustruhárny na Hamerském potoce při Horské Kvildě

Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 45

Stará škola, fara a kostel v Kvildě na modelu, zachycujícím stav obce před požárem v červenci 1889 (škola byla ovšem stržena už dva roky předtím)

Stará škola, fara a kostel v Kvildě na modelu, zachycujícím stav obce před požárem v červenci 1889 (škola byla ovšem stržena už dva roky předtím)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, s. 22

Původní podoba kostela sv. Štěpána v Kvildě na pohlednici Johanna Kopeckého

Původní podoba kostela sv. Štěpána v Kvildě na pohlednici Johanna Kopeckého

Repro archív Romana Hajníka

Kostel sv. Štěpána v Kvildě (viz i Siegfried Kapper a Franz Reinisch)

Kostel sv. Štěpána v Kvildě (viz i Siegfried Kapper a Franz Reinisch)

Repro Hvozd - Der Hochwald, foto Bohumil Vácha

"Nová škola" z roku 1889 je dnes sídlem kvildského obecního úřadu

"Nová škola" z roku 1889 je dnes sídlem kvildského obecního úřadu

Foto Ivo Kareš

Židovský hřbitov v Sušici

Židovský hřbitov v Sušici

Foto Pavel Polák

Židovský hřbitov a márnice ve ČkyniŽidovský hřbitov a márnice ve Čkyni

Židovský hřbitov a márnice ve Čkyni

Foto Pavel Polák

Synagoga ve Kdyni

Synagoga ve Kdyni

Foto Josef Pecka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist