logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BAPTIST WEIS

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 373

Jeho obsáhlý životopis na stránkách Wurzbachova lexikonu významných rakouských osobností

Repro Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Vierundfünfzigster Teil, Weil - Weninger (1886), s. 119-121

O něm z novějšího rakouského tisku

Repro Maurer Zeitung, Oktober 2006, s. 12

Záznam plánské křestní matriky o jeho narození 12. prosince (měsíc psán obvyklým zpsobem jako Xber) roku 1801 na čp. 64 v rodině Josepha Weise, označeného zde jako "Ziegelstreicher", tj. cihlář, a jeho ženy Benigny, roz. Kunertové, dceři Johanna Kunerta a Maximiliany, roz. Ortmanové

Záznam plánské křestní matriky o jeho narození 12. prosince (měsíc psán obvyklým zpsobem jako Xber) roku 1801 na čp. 64 v rodině Josepha Weise, označeného zde jako "Ziegelstreicher", tj. cihlář, a jeho ženy Benigny, roz. Kunertové, dceři Johanna Kunerta a Maximiliany, roz. Ortmanové

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Originální podoba naší textové ukázky a ukázka jedné z ilustrací, doprovázející ročník 1848 jeho listu

Originální podoba naší textové ukázky a ukázka jedné z ilustrací, doprovázející ročník 1848 jeho listu

Repro Jörgel Briefe, 1848, Heft 25, s. 3, 8 a Illustrationen s. 2 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho rodná Planá u Mariánských Lázní na mapě stabilního katastru z roku 1838

Jeho rodná Planá u Mariánských Lázní na mapě stabilního katastru z roku 1838

Repro Gotika v západních Čechách /1230-1530/ (1995), obr. příl. XVI

Ilustrace k ročníku 1849 zachycuje proletáře, legionáře, Itala, Poláka, Čecha, Maďara a Žida, jak se chystají rozbořit monarchii

Ilustrace k ročníku 1849 zachycuje proletáře, legionáře, Itala, Poláka, Čecha, Maďara a Žida, jak se chystají rozbořit monarchii

Repro Jörgel Briefe, 1849, Illustrationen s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Titulní list jednoho z ročníků "listů" uvádí v závorce skutečné jméno autorovo

Titulní list jednoho z ročníků "listů" uvádí v závorce skutečné jméno autorovo

Repro Google Books

Titulní list (2008) diplomové práce, věnované na vídeňské univerzitě jemu a jeho proslulému periodiku

Titulní list (2008) diplomové práce, věnované na vídeňské univerzitě jemu a jeho proslulému periodiku

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist