logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GALLUS ALOIS WENZEL

Z předmluvy k pojednání "Klimatologie von Oberösterreich" (1898)

Tato práce, která si dala za úkol nabídnout co možno nejúplnější přehled hornorakouského klimatu, nakolik to dovolují dosavadní pozorování, zakládá se na pozorováních oněch stanic, které výsledky zasílaly na vídeňské ústředí (v originále "an die Centralanstalt in Wien" - pozn. překl.). Aby byl nyní získán z pozorování jednotný materiál, byly od roku 1882 počínajíce, od něhož přinejmenším řada stanic sledovala klima kontinuálně, vyňaty a zpracovány rezultáty z ročenek meteorologického ústředí (dnes Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik /ZAMG/ - pozn. překl.) až do roku 1893, takže v pohledu nazpět shromážděná pozorování pokrývají časový úsek 11 let. Podle Hannem (Julius von Hann /1839-1921/, blíže viz Wikipedia, byl rakouským "otcem moderní meteorologie" - pozn. překl.) doporučených metod byly pak tyto výsledky v souvislosti a s ohledem na dlouholetá pozorování v Kremsmünsteru a zčásti také z Ischlu vyhodnoceny k obecnému průměru všech stanic (v originále "zur Ableitung allgemeiner Mittelwerte für alle Stationen verwertet" - pozn. překl.).


G. Wenzel, Klimatologie von Oberösterreich (1892)

Narodil se v Horní Plané čp. 92 (dnes je na tom místě v ulici, nesoucí název "Švermova", dům jiný) dne 29. ledna roku 1862 a následujícího dne jej kaplan Gottfried Suchy v místním chrámu sv. Markéty pokřtil po kmotru Aloisi Webingerovi z hornoplánského stavení čp. 114 (i to nacházíme, dokonce poblíž rodného domku Adalberta Stiftera /i samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže/ v ulici zvané "Palackého"), který je v záznamu křestní matriky podepsán se svou manželkou Marií, jménem "Alois". Chlapcův otec Franz Wenzel, vězeňský dozorce v Praze, byl synem ševcovského mistra téhož jména ve vsi Kerndorf (dnes Jadrná, část obce Orlické Záhoří), okr. Rychnov nad Kněžnou (Reichenau), a Theresie, roz. Kleinerové z Friedrichswaldu (dnes Bedřichovka, rovněž část obce Orlické Záhoří). Novorozencova matka Aloisia byla podle matričního záznamu dcerou ševcovského mistra v Horní Plané čp. 92 Antona Fürsta a Marie, dcery Johanna Strobla z Horní Plané čp. 40. Vedle toho byla i sestřenicí Jordana Kajetana Markuse, rovněž samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže. Alois Wenzel vstoupil do benediktinského řádu a přijal řádové jméno Gallus. Působil jako profesor na proslulém klášteře v Kremsmünsteru, spojeném i se jménem Stifterovým a byl adjunktem rovněž velice proslulé klášterní "Sternwarte", tj. hvězdárny. Učil na školách ve Vídni a Vídeňském Novém Městě a vážnost si získal také jako ředitel dolnorakouského zemského učitelského semináře. Dodnes kolují po knižních antikvariátech jeho německy psané učebnice aritmetiky, algebry a geometrie či "obecně srozumitelná" příručka nauky o elektřině a o jejím moderním využití z roku 1899. Úryvek z úvodu pojednání o klimatologii, citovaný v textové ukázce, pochází z 56. výroční zprávy muzea Francisco-Carolinum, což je zároveň 50. svazek edice "Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob der Enns", separát pod názvem "Klimatologie von Oberösterreich". Páter Gallus Wenzel (česky bychom vlastně mohli říci Havel Václav, kde je ovšem Václav příjmením) OSB, zemřel 18. června 1928 v obci Anif blízko Salzburgu a byl tam i pochován. V Anifu stojí i vila jménem Swoboda, sídlo syna Otty Habsburského (ten má rovněž samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže) a vnuka Karla Posledního. Je jím Karel Habsbursko-Lotrinský (*1. ledna 1961) s nárokem na titul Jeho Císařská Výsost. Řekl bych, že s klimatem ani nad Horními Rakousy ani nad Šumavou to už nijak nepohne.

- - - - -
* Horní Planá / † † † Anif (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam hornoplánské křestní matriky o jeho narození
Rodný dům čp. 92 v Horní Plané v dnešní Švermově ulici na leteckém snímku z roku 1946 (na snímku z roku 1964 už dům nestojí)
Zpráva o jeho skonu v rakouském tisku

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist