logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMIL WERUNSKY

Repro Festschruft der Bergstadt Mies 1931 zur 800. Jahrfeier, 11.-13. Juli 1931, s. 137

O něm v Lexikonu sudetoněmeckých spisovatelů a jejich prací za roky 1900-1929, který vydal v Liberci Friedrich Jaksch (Werunsky je tu psán buď s chybnou koncovnkou příjmení, anebo se tak snad později psal) a a v Ottově slovníku naučném

O něm v Lexikonu sudetoněmeckých spisovatelů a jejich prací za roky 1900-1929, který vydal v Liberci Friedrich Jaksch (Werunsky je tu psán buď s chybnou koncovnkou příjmení, anebo se tak snad později psal) a a v Ottově slovníku naučném

O něm v Lexikonu sudetoněmeckých spisovatelů a jejich prací za roky 1900-1929, který vydal v Liberci Friedrich Jaksch (Werunsky je tu psán buď s chybnou koncovnkou příjmení, anebo se tak snad později psal) a a v Ottově slovníku naučném

Repro F. Jaksch, Lexikon sudetendeutschen Schriftsteller und ihrer Werke für die Jahre 1900-1929 (1929), s. 290
a Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýsedmý díl, Vůz-Žyžkowski (1908), s. 194

Pražská policejní přihláška jeho otce s rodinou - matka Maria, roz. d'Elseaux, zemřela podle ní v říjnu roku 1896

Pražská policejní přihláška jeho otce s rodinou - matka Maria, roz. d'Elseaux, zemřela podle ní v říjnu roku 1896

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 687, obraz 526
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Náměstí v rodném Stříbře...

Náměstí v rodném Stříbře...

Foto Ivo Kareš

... a kostel Všech svatých, kde byl pokřtěn

... a kostel Všech svatých, kde byl pokřtěn

Foto Ivo Kareš

Jeho bratr Albert Werunsky byl čestným občanem města České Budějovice a když 29. prosince roku 1915 zemřel, vzpomněl Josef Taschek na nejbližší schůzi obecního výboru jeho zásluh o město a celé jižní Čechy

Jeho bratr Albert Werunsky byl čestným občanem města České Budějovice a když 29. prosince roku 1915 zemřel, vzpomněl Josef Taschek na nejbližší schůzi obecního výboru jeho zásluh o město a celé jižní Čechy

Repro Budweiser Zeitung, 1916, č. 3, s. 4

Obsáhlý český životopis jeho bratra Alberta i s přípomínkou čestného občanství města České Budějovice z roku 1902 přináší internetová encyklopedie Wikipedia (klikněte na náhled)

Obsáhlý český životopis jeho bratra Alberta i s přípomínkou čestného občanství města České Budějovice z roku 1902 přináší internetová encyklopedie Wikipedia (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist