logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL WESSELY

Záznam o jeho narození v plzeňské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 45 ve Veveří, kde bydlil se svou ženou Sophií

Repro Sčítání lidu 1921, Veveří, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvod jeho zápisu o atentátu na ministra Rašína v kronice školy ve Veveří

Úvod jeho zápisu o atentátu na ministra Rašína v kronice školy ve Veveří

Repro Volksschule Piberschlag - Schulchronik 1918-1929, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Českobudějovický německý deník informoval o jeho odchodu na odpočinek

Českobudějovický německý deník informoval o jeho odchodu na odpočinek

Repro Budweiser Zeitung, 1925, č. 44, s. 7

Budova někdejší školy ve Veveří

Budova někdejší školy ve Veveří

Foto Ivo Kareš

Zpráva o jeho úmrtí v plzeňském německém listu

Zpráva o jeho úmrtí v plzeňském německém listu

Repro Pilsner Tagblatt, 19. 5. 1934, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Lestkovský hřbitov dnes (2010) - na místě kde stávala kaple sv. Jana Křtitele stojí nová budova márnice

Lestkovský hřbitov dnes (2010) - na místě kde stávala kaple sv. Jana Křtitele stojí nová budova márnice

Repro Zaniklé obce, foto Pavel Frýda

Kostel sv. Prokopa v Lestkově

Kostel sv. Prokopa v Lestkově

Repro Wikipedia, foto Miloš Hlávka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist