logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WESTEN

S nacistickým odznakem (viz i Friedrich David)

S nacistickým odznakem (viz i Friedrich David)

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 42, s. 6

Tady se v říjnu 1940 zdraví s říšským ministrem Wilhelmem Frickem za jeho návštěvy Českých Budějovic

Tady se v říjnu 1940 zdraví s říšským ministrem Wilhelmem Frickem za jeho návštěvy Českých Budějovic

Repro České Budějovice pod hákovým křížem (2015), s. 27

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Sankt Michael in Obersteiermark s přípisy o přestupu do evangelické církve v roce 1914 a návratu do církve římskokatolické v srpnu 1945, tedy právě v době, kdy byl v Haidmühle zatčen a převezen do vazby v Českých Budějovicích

Repro Matricula Online

O dožínkové slavnosti ve Strýčicích v roce 1943 stojí před budovou české školy se skloněnou hlavou vpravo za "krajským vedoucím" Gasthuberem, který ho ve funkci vystřídal (viz text Rudolfa Grohmanna Češi na stránkách Kohoutího kříže)

O dožínkové slavnosti ve Strýčicích v roce 1943 stojí před budovou české školy se skloněnou hlavou vpravo za "krajským vedoucím" Gasthuberem, který ho ve funkci vystřídal (viz text Rudolfa Grohmanna Češi na stránkách Kohoutího kříže)

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 78, s, 9

Arch ze sčítání lidu v roce 1921 zachytil v českobudějovické vile na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici čp. 499 data jeho matky a tehdy už vdovy po jeho otci Ernestine Westenové, dívčím příjmením Musina, narozené 25. dubna roku 1868 v istrijské vsi Castelnuovo (dnes Podgrad, část slovinské obce Illirska Bistrica), její neprovdané sestry Olgy Musina, narozené 28. května 1866 v téže istrijské vsi jako ona, dcery Margarete, provd. Hallederové, narozené 3. července 1892 stejně jako rok předtím její bratr Hans Westen v hornoštýrském městysi Sankt Michael in Obersteiermark, část Liesingtal, jakož i kuchařky Aloisie Rajh, slovinské národnosti, jak výslovně zapsáno, narozené v roce 1898 ve kdysi štýrské vsi Sankt Thomas (dnes Sveti Tomaž), okres Friedau (dnes Ormož) na severovýchodě dnešního Slovinska

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho matka Ernestina Westenová, roz. Musina

Jeho matka Ernestina Westenová, roz. Musina

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Jeho sestra Margarete, provdaná Hallederová, na dvou snímcích z různých období životaJeho sestra Margarete, provdaná Hallederová, na dvou snímcích z různých období života

Jeho sestra Margarete, provdaná Hallederová, na dvou snímcích z různých období života

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Oznámení o jeho svatbě v srpnu 1919

Oznámení o jeho svatbě v srpnu 1919

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 15, s. 5

Tady vlastní rukou na archu sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 499 (Villa Ernestine Westen) zaznamenal data svá a své ženy Elly, narozené 5. října roku 1899 ve Waldmühle, okres Rodaun (od roku 1938 součást "Velké Vídně") - oba byli tehdy domovsky příslušní do štýrského města Knittelfeld, Westen sám se označuje za výrobce smaltovaného nádobí v českobudějovické firmě "Südböhmische Stanz- und Emaillierwerke Franz Westen", nejsou tu ovšem zaznamenáni až později narození synové obou manželů Harald a Hans, z nichž starší Harald byl v roce 1941 sestřelen jako pilot luftwaffe nad sovětským územím

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Westenova výzva k jednotě z března osudného roku 1938 s díkem "kamarádu" Reittererovi, že poskytuje SdP stránky svého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 26, s. 11

Nové záhlaví stranické rubriky SdP v listu budějovických Němců z dubna 1938 s pozvánkou na "župní sněm" sdružení Deutscher Kulturverband pro jižní Čechy

Nové záhlaví stranické rubriky SdP v listu budějovických Němců z dubna 1938 s pozvánkou na "župní sněm" sdružení Deutscher Kulturverband pro jižní Čechy

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 32, s. 11

Tady ještě k "německému jaru 1938" provolává za okresní vedení SdP jen "Heil Henlein!"

Tady ještě k "německému jaru 1938" provolává za okresní vedení SdP jen "Heil Henlein!"

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 31, s. 10

Tento dopis mu v létě 1938 poslali "Čeští hluchoněmí, sdružení ve spol. Jirsík v Č. Budějovicích"

Repro Českobudějovické noviny, 1938, č. 36, s. 2

Dne 17. září 1938 mohl ještě vyjít v Jihočeských listech tento článek, adresovaný Westenovi a podepsaný zasvěcenému okruhu dobře známou šifrou -c, kterou se kryl Dr. Bohumír Borkovec (1889-1949)

Repro Jihočeské listy, 1938, č. 73, s. 1

Takto byla znetvořena českobudějovická radnice k padesátinám Adolfa Hitlera v dubnu 1939

Takto byla znetvořena českobudějovická radnice k padesátinám Adolfa Hitlera v dubnu 1939

Repro archív Kohoutího kříže

"Zdar Hitler" a "komisařský krajský vůdce"

"Zdar Hitler" a "komisařský krajský vůdce"

Repro M. Pecha - S. Šmíd - V. Vondra, Protifašistický odboj 1938-1945 na Českobudějovicku (1986), obr. příl.

Nálepka s dosud zachovalým lepem na zadní straně ke "krajskému sněmu" NSDAP 4. 6. 1939 v tehdy ještě "Českých" Budějovicích, i protektorátní vlajky však už nacisté tehdy odmítli vyvěsit

Nálepka s dosud zachovalým lepem na zadní straně ke "krajskému sněmu" NSDAP 4. 6. 1939 v tehdy ještě "Českých" Budějovicích, i protektorátní vlajky však už nacisté tehdy odmítli vyvěsit

Obálka slavnostního tisku ke krajskému sněmu NSDAP v Českých Budějovicích v červnu 1939, kde měl Westen hlavní článek pod názvem "Budějovice - osud města na hranici" a byl v titulku uveden jako komisařský "krajský vůdce" a "člen říšského sněmu"Obálka slavnostního tisku ke krajskému sněmu NSDAP v Českých Budějovicích v červnu 1939, kde měl Westen hlavní článek pod názvem "Budějovice - osud města na hranici" a byl v titulku uveden jako komisařský "krajský vůdce" a "člen říšského sněmu"

Obálka slavnostního tisku ke krajskému sněmu NSDAP v Českých Budějovicích v červnu 1939, kde měl Westen hlavní článek pod názvem "Budějovice - osud města na hranici" a byl v titulku uveden jako komisařský "krajský vůdce" a "člen říšského sněmu"

Repro Kreistag NSDAP Budweis am 3. und 4. Juni 1939

Tribuna krajského sněmu NSDAP na budějovickém náměstí v červnu 1939,
kde stanul jako "komisařský krajský vůdce"

Tribuna krajského sněmu NSDAP na budějovickém náměstí v červnu 1939,
kde stanul jako "komisařský krajský vůdce"

Repro Státní okresní archiv České Budějovice, výstava Zmizelé a nalézané osudy (Střední škola obchodu,
služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice)

Slavobrána na vyústění Lannovy třídy do Nádražní ulice vítala účastníky
krajského sněmu NSDAP textem "Německé Budějovice vás zdraví!"

Slavobrána na vyústění Lannovy třídy do Nádražní ulice vítala účastníky
krajského sněmu NSDAP textem "Německé Budějovice vás zdraví!"

Repro Státní okresní archiv České Budějovice, výstava Zmizelé a nalézané osudy (Střední škola obchodu, služeb
a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice)

Franz Gibian, narozený 23. května roku 1885 v Praze, od 10. dubna 1937 jediný majitel českobudějovické smaltovny ve Vrátě, které se za války Westen zmocnil (Gibian zahynul roku 1942 v koncentračním táboře), tu v domě čp. 520 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici zaznameanl na arch sčítání lidu z roku 1921 data svá (jako své tehdejší povolání uvádí "Ingenieur Chemiker" a "Fabrikdirektor" v "Emailfabrik Moritz Ullmann & Sohn" ve Vrátě - po válce Sfinx, provoz Vráto /výroba na export/), své ženy Else, narozené 18. června 1895 v Českých Budějovicích, dcery Marianne, narozené 6. listopadu 1919 v Českých Budějovicích, jakož i opatrovnice (Pflegerin) Emilie Kolbové, narozené roku 1893 v Novém Sedle (Neusattel), okr. Loket (dnes okr. Sokolov), a kuchařky Kateřiny Křenkové, narozené roku 1884 v Malovicích, okr. Netolice (dnes okr. Prachatice)

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hitlerjugend před slavnostní tribunou jedné z nacistických přehlídek

Hitlerjugend před slavnostní tribunou jedné z nacistických přehlídek

Repro Státní okresní archiv České Budějovice, výstava Zmizelé a nalézané osudy (Střední škola obchodu, služeb
a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice)

I Češi měli svůj fašismus: tady zdraví "šedé košile" na českobudějovickém náměstí ještě
 "za republiky" árijským pozdravem sochu Zátkovu před radnicí (socha dnes stojí na jejím dvoře)

I Češi měli svůj fašismus: tady zdraví "šedé košile" na českobudějovickém náměstí ještě
"za republiky" árijským pozdravem sochu Zátkovu před radnicí (socha dnes stojí na jejím dvoře)

Repro M. Nakonečný, Český fašismus (2006), obr. příl.

Situační plán spojeneckého náletu na Budějovice v březnu 1945,
jehož výchozím orientačním bodem byly Černá v Pošumaví a Olšina;
za viaduktem na severozápad Westenovy smaltovny, které za války
vyráběly plechové krabice na vojenské plynové masky

Situační plán spojeneckého náletu na Budějovice v březnu 1945,
jehož výchozím orientačním bodem byly Černá v Pošumaví a Olšina;
za viaduktem na severozápad Westenovy smaltovny, které za války
vyráběly plechové krabice na vojenské plynové masky

Repro Českobudějovické listy, 23.3. 2005, s. 10

Na rozhraní časů cosi, co je spojuje: pošta adresovala tento výtisk "krajského orgánu československé sociální demokracie" v červnu 1945 i s protektorátní známkou na adresu čítárny na českobudějovickém hlavním "náměstí Adolfa Hitlera"

Na rozhraní časů cosi, co je spojuje: pošta adresovala tento výtisk "krajského orgánu československé sociální demokracie" v červnu 1945 i s protektorátní známkou na adresu čítárny na českobudějovickém hlavním "náměstí Adolfa Hitlera"

Zpráva o zatčení Westenově v Haidmühle "na Šumavě"

Zpráva o zatčení Westenově v Haidmühle "na Šumavě"

Repro Jihočeská pravda, 16. 8. 1945, s. 1

Článek Jihočeské pravdy z listopadu roku 1946 o dokončení oprav českobudějovické budovy krajského soudu ke svátku 28. října, na nichž se prací podílel i Westen, který tu měl být sice souzen jako první, byl však pořevezen do Prahy

Článek Jihočeské pravdy z listopadu roku 1946 o dokončení oprav českobudějovické budovy krajského soudu ke svátku 28. října, na nichž se prací podílel i Westen, který tu měl být sice souzen jako první, byl však pořevezen do Prahy

Repro Jihočeská pravda, 21. 11. 1946, s. 3

Jihočeská pravda rozviřuje v prosinci 1946 případ smaltovny "Bohemia", která připadla Westenovi jako konfiskát po židovské rodině Ullmannů, autorem článku silně očerňované (po roce 1989 získali firmu v restituci potomci inženýra Gibiana)

Jihočeská pravda rozviřuje v prosinci 1946 případ smaltovny "Bohemia", která připadla Westenovi jako konfiskát po židovské rodině Ullmannů, autorem článku silně očerňované (po roce 1989 získali firmu v restituci potomci inženýra Gibiana)

Repro Jihočeská pravda, 12. 12. 1946, s. 5

Z rozsudku Mimořádného lidového soudu v Praze

Z rozsudku Mimořádného lidového soudu v Praze

Repro ze sbírek Krajské vědecké knihovny v Liberci

Dne 14. února 1947 byli na základě téhož ortelu popraveni spolu s ním (odleva): Hans Krebs, Franz Schreiber, Georg Böhm, Franz Werner a Ernst Kundt - zcela napravo je zachycena jeho tvář před výkonem trestu, jak snímky zveřejnil deník Právo lidu den poté, co byl vykonán

Dne 14. února 1947 byli na základě téhož ortelu popraveni spolu s ním (odleva): Hans Krebs, Franz Schreiber, Georg Böhm, Franz Werner a Ernst Kundt - zcela napravo je zachycena jeho tvář před výkonem trestu, jak snímky zveřejnil deník Právo lidu den poté, co byl vykonán

Repro Sudetenpost, 2007, č. 9, s. 9

Vánoce 1948: dosud ještě Masarykovo náměstí v Českých Budějovicích
šílí tentokráte už bez Němců k sedmdesátinám Stalinovým

Vánoce 1948: dosud ještě Masarykovo náměstí v Českých Budějovicích
šílí tentokráte už bez Němců k sedmdesátinám Stalinovým

Repro J. Schinko, České Budějovice 1948-1989 : když se psalo, co se smělo (2006), s. 17

Westenova vila v Českých Budějovicích podle projektu
vídeňských architektů Hanse Dworzaka a Pompea rytíře von Wolffa

Westenova vila v Českých Budějovicích podle projektu
vídeňských architektů Hanse Dworzaka a Pompea rytíře von Wolffa

Repro Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1999, č. 4, s. 256

Několik záběrů Westenovy vily zevně i uvnitř

Několik záběrů Westenovy vily zevně i uvnitř

Repro E. Urbanová - M. Šilhan - R. Švácha, Slavné vily Jihočeského kraje (2007), s. 82-83, foto Hugo Moc

Článek Milana Šilhana o proslulé vile v Českých Budějovicích ozřejmuje i rodové kořeny Westenových

Repro Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1999, č. 4, s. 252-255

Z historie Českých Budějovic na příkladu Dukelské ulice, kde vila stojí

Z historie Českých Budějovic na příkladu Dukelské ulice, kde vila stojí

Repro D. Kovář - P. Koblasa, Ulicemi města Českých Budějovic (1998), s. 133

Obálka (1998) knihy v nakladatelství Jelmo, Rudolfov

Obálka (1998) knihy v nakladatelství Jelmo, Rudolfov

Na rodinné hrobce na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie najdeme pouze jméno jeho otceNa rodinné hrobce na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie najdeme pouze jméno jeho otce

Na rodinné hrobce na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie najdeme pouze jméno jeho otce

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist