logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH WICPALEK

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s. 54

Jeho snímek nazvaný Stín pochází asi z roku 1931, z časů "avantgardy"

Jeho snímek nazvaný Stín pochází asi z roku 1931, z časů "avantgardy"

Repro www stránky Photorevue.com

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům č. 33 v českobudějovické Nové ulici, kde žili manželé Eduard a Marie Wicpalekovi s dětmi Heinrichem, Marií, Edith, Imgard a jejich opatrovnicí Kateřinou Frkotovou rodem z Češnovic a domovsky příslušnou do Hosína - roku 1921 přibyla do rodiny ještě dcera Gertrud

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Situace domu č. 33 v Nové ulici, kde s rodiči bydlel není úplně přehledná, arch sčítání lidu nesouhlasí s čísly domů, dům čp. 248b měl staré orientační číslo 31 (nové 29), dům se starým orientačním číslem 33 měl čp. 210 - snímek z roku 2022 zachycuje oba domy

Situace domu č. 33 v Nové ulici, kde s rodiči bydlel není úplně přehledná, arch sčítání lidu nesouhlasí s čísly domů, dům čp. 248b měl staré orientační číslo 31 (nové 29), dům se starým orientačním číslem 33 měl čp. 210 - snímek z roku 2022 zachycuje oba domy

Foto Ivo Kareš

Sanitní "úderka" SA na snímku z června 1941, kde je zachycen i "Sturmführer Dr. Wicpalek"

Sanitní "úderka" SA na snímku z června 1941, kde je zachycen i "Sturmführer Dr. Wicpalek"

Repro Budweiser Zeitung, 1941, č. 52, s. 12

Úvod jeho vlastní rukou psaného dopisu z května roku 1970

Úvod jeho vlastní rukou psaného dopisu z května roku 1970

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Autorkami nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku se staly jeho sestry Maria a Trude

Autorkami nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku se staly jeho sestry Maria a Trude

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s. 53

I na obálce (1976) knihy Otto Zierera o dějinách Rakouska je reprodukována výseč z obrazu o osvobození Vídně z tureckého obležení v roce 1683

I na obálce (1976) knihy Otto Zierera o dějinách Rakouska je reprodukována výseč z obrazu o osvobození Vídně z tureckého obležení v roce 1683

Obležení Vídně v létě roku 1683 na obraze vlámského malíře Franse Geffelse (1624-1694)

Obležení Vídně v létě roku 1683 na obraze vlámského malíře Franse Geffelse (1624-1694)

Repro O. Zierer, Österreich : kleine Geschichte grosser Nationen (1976)

Jediná dochovaná část původního opevnění Českých Budějovic

Jediná dochovaná část původního opevnění Českých Budějovic

Foto Pavel Polák

Náhrobek městského radního Siegmunda Zahradky, o němž je řeč v jeho textu, v českobudějovickém klášterním kostele Obětování Panny Marie

Náhrobek městského radního Siegmunda Zahradky, o němž je řeč v jeho textu, v českobudějovickém klášterním kostele Obětování Panny Marie

Foto Pavel Polák

Obálky (1894 a 1912) dvou pamětních sborníků německého Turnvereinu "in Budweis"

Obálky (1894 a 1912) dvou pamětních sborníků německého Turnvereinu "in Budweis"

Pohled z Mariánského náměstí na Pražskou třídu v Českých Budějovicích na staré pohlednici
 - vpravo na místě pivnice (Bierhalle) stávala střelnice a poté "Turnschule", zmíněná v jeho textu

Pohled z Mariánského náměstí na Pražskou třídu v Českých Budějovicích na staré pohlednici
- vpravo na místě pivnice (Bierhalle) stávala střelnice a poté "Turnschule", zmíněná v jeho textu

Repro ze sbírky Jana Töröka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist