logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN WIERER

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 261

Záznam indexu k matrikám farnosti Maxov o svatbě jeho rodičů i s jejím datem

Záznam indexu k matrikám farnosti Maxov o svatbě jeho rodičů i s jejím datem

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

První svaté přijímání chlapců a dívek ročníku narození 1926 za jeho kaplanování v Železné RuděPrvní svaté přijímání chlapců a dívek ročníku narození 1926 za jeho kaplanování v Železné Rudě

První svaté přijímání chlapců a dívek ročníku narození 1926 za jeho kaplanování v Železné Rudě

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 4, s. 72 a 1985, č. 5, s. 80

Úvod zprávy o jeho nástupu na faru v Šitboři v tamní farní kronice

Úvod zprávy o jeho nástupu na faru v Šitboři v tamní farní kronice

Repro Kronika farnosti Šitboř 1876-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Úmrtní oznámení v krajanském čtrnáctideníku, který 25 let vedl

Úmrtní oznámení v krajanském čtrnáctideníku, který 25 let vedl

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 21, s. 867

Dnes zbořená kaple zvaná Vätenwülflkapelle u rodného Nového Spálence (Neu-Prennet)

Dnes zbořená kaple zvaná Vätenwülflkapelle u rodného Nového Spálence (Neu-Prennet)

Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 205

Starý a Nový Spálenec na leteckých snímcích z let 1950 a 2008Starý a Nový Spálenec na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Starý a Nový Spálenec na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady ho nacházíme v roce 1929 v roli mladého kaplana při českokrumlovských pohřbech včetně úmrtních diagnóz, jak je "v obou jazycích" stanovil na stránkách farní matriky Dr. Loria

Tady ho nacházíme v roce 1929 v roli mladého kaplana při českokrumlovských pohřbech včetně úmrtních diagnóz, jak je "v obou jazycích" stanovil na stránkách farní matriky Dr. Loria

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Parte otcovo

Parte otcovo

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 8, s. 352

Nabídka většinou jeho románů jako vánočních dárků i s reprodukcemi obálek

Nabídka většinou jeho románů jako vánočních dárků i s reprodukcemi obálek

Úvod jeho románu o kapli při rodné šumavské vsi, který publikoval v letech 1961-1962
na pokračování v Glaube und Heimat pod pseudonymem Nitram

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 4, s. 72

Obálka (1965) jednoho z Wiererových románů, vycházejících na pokračování v Glaube und Heimat, zachycuje zde na pozadí Českého Krumlova jeho samotného jako mladého adepta kněžství

Obálka (1965) jednoho z Wiererových románů, vycházejících na pokračování v Glaube und Heimat, zachycuje zde na pozadí Českého Krumlova jeho samotného jako mladého adepta kněžství

Ilustrace k jeho románu "Unheil durch Geld und Eifersucht" (Neštěstí způsobené penězi a žárlivostí), když ještě vycházel v roce 1970 (svědčí o tom zřetelná signatura Lothara Sperla, autora i ostatních nepodepsaných obálek a ilustrací k Wiererovým textům, s vročením "70") na pokračování v Glaube und Heimat

Ilustrace k jeho románu "Unheil durch Geld und Eifersucht" (Neštěstí způsobené penězi a žárlivostí), když ještě vycházel v roce 1970 (svědčí o tom zřetelná signatura Lothara Sperla, autora i ostatních nepodepsaných obálek a ilustrací k Wiererovým textům, s vročením "70") na pokračování v Glaube und Heimat

Ilustrace k jeho lidovému románu "Skutečná láska a vášeň", kde Christl říká:
 "Heinrichu, teď mi pověz, proč mi jdeš z cesty! Proč jsi na mě zlý a hraješ si na uraženého!"

Ilustrace k jeho lidovému románu "Skutečná láska a vášeň", kde Christl říká:
"Heinrichu, teď mi pověz, proč mi jdeš z cesty! Proč jsi na mě zlý a hraješ si na uraženého!"

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 13, s. 571

Titulní strana knižního vydání jeho "šumavského" románu s věnováním k Vánocům 1970

Titulní strana knižního vydání jeho "šumavského" románu s věnováním k Vánocům 1970

Německý náčrtek bezpečnostních zařízení československé železné opony je pouhým zjednodušeným pokusem o jejich schéma - sahala totiž stále dál do vnitrozemí v několika opakovaných pásech zátarasů

Německý náčrtek bezpečnostních zařízení československé železné opony je pouhým zjednodušeným pokusem o jejich schéma - sahala totiž stále dál do vnitrozemí v několika opakovaných pásech zátarasů

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 20
(Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko /2007/)

Mrtvá těla uprchlíků z komunistického ráje při zátarasech pod elektrickým napětím

Mrtvá těla uprchlíků z komunistického ráje při zátarasech pod elektrickým napětím

Mrtvá těla uprchlíků z komunistického ráje při zátarasech pod elektrickým napětím

Repro T. Jílek, An der Grenze zweier Welten : die tschechoslowakisch-bayerische Grenze 1948-1989 (2011), s. 42
a V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 278

Pozůstatky "železné opony" mezi Medvědí horou a Blatným Vrchem

Pozůstatky "železné opony" mezi Medvědí horou a Blatným Vrchem

Foto Ivo Kareš

Elektrický izolátor zarostlý v půdě

Elektrický izolátor zarostlý v půdě

Foto Ivo Kareš

Zbytky povalových chodníků kolem drátů ve slatíchZbytky povalových chodníků kolem drátů ve slatích

Zbytky povalových chodníků kolem drátů ve slatích

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist