logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WILTSCHKO

Repro Ročenka regionálního muzea v Českém Krumlově 2006, s. 18

Obálka Ročenky Regionálního muzea v Českém Krumlově (2006), kde vyšel příspěvek o něm

Obálka Ročenky Regionálního muzea v Českém Krumlově (2006), kde vyšel příspěvek o něm

Podle záznamu v matrice farní obce Polná na Šumavě narodil se v Břevništi čp. 2 Albertu Wiltschkovi (jeho otec Johann Wiltschko sedlačil v Drahoslavicích čp. 2 se ženou Katharinou, roz. Wenzlovou ze zaniklé dnes osady Rybáře /Fischbäckern/) a jeho manželce Katharině, dceři Antona Neubauera, rolníka v Břevništi čp. 2, a Kathariny, roz. Kambschové (Kambschin) z Mokré

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kopie jeho článku v krumlovském týdeníku (jím vydávaném, redigovaném i vlastněném) z roku 1891, jak mi ji laskavě poskytl v roce 2009 ředitel muzea Mgr. Petr Jelínek

Repro Böhmerwald-Zeitung, 1891, č. 15, s. 1

Rodné Břevniště na leteckých snímcích z roku 1947 a 2011 (viz i Sepp Hois)

Rodné Břevniště na leteckých snímcích z roku 1947 a 2011 (viz i Sepp Hois)

Rodné Břevniště na leteckých snímcích z roku 1947 a 2011 (viz i Sepp Hois)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jarmark na krumlovském rynku zachycuje snímek z doby kolem roku 1890

Jarmark na krumlovském rynku zachycuje snímek z doby kolem roku 1890

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 323
(SOkA Český Krumlov)

Záznam o jeho skonu v českokrumlovské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dům čp. 54 v dnešní českokrumlovské Kájovské ulici, kde žíl a zemřel

Dům čp. 54 v dnešní českokrumlovské Kájovské ulici, kde žíl a zemřel

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist