logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WOLFGANG WILTSCHKO

Vlastní životopis

Prof.Dr. Wolfgang Wiltschko se narodil (v neděli - pozn. překl.) 21. srpna roku 1938 v Loučovicích (Kienberg) a je ženat (jeho žena Roswitha se narodila 4. února 1947 v Bielefeldu /Severní Porýní-Vestfálsko/ - pozn. překl.). Základní školu začal navštěvovat ještě v Loučovicích (obec Kienberg, jak se rodiště tehdy výhradně nazývalo, byla součástí "Velkoněmecké říše" - pozn. překl.), školní vzdělání pak dokončil 1959 (na gymnáziu - pozn. překl.) v hesenském Steinfurthu (od roku 1972 část města Bad Nauheim - pozn. překl.). Poté v letech 1959-1967 studoval zoologii, botaniku a chemii na univerzitě Johanna Wolganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem. Promoval tam v květnu roku 1967 u profesora Friedricha Wilhelma Merkela disertací "Über den Einfluss statischer Magnetfelder auf die Zugorientierung der Rotkehlchen (Erithacus rubecula)" (tj. "O vlivu statických magnetických polí na orientaci ptačího tahu červenky obecné" - pozn. překl.). V letech 1967-1974 byl vědeckým asistentem na Zoologickém institutu frankfurtské univerzity Johanna Wolfganga Goetheho. Od roku 1967 se věnoval i nezávislé vědecké činnosti. Roku 1972 se habilitoval na Goetheho univerzitě v oboru biologie na téma "Kompassysteme in der Orientierung der Zugvögel" (tj. "Kompasové systémy v orientaci tažných ptáků" - pozn. překl.). V roce 1974 působil jako "Visiting Fellow" na Cornell University Ithaca/New York. Od následujícího roku 1975 až do svého odchodu na penzi v roce 2003 byl pak řádným profesorem zoologie na frankfurtské Goetheho univerzitě. Rozsáhlé výzkumné projekty kooperoval s odbornými zařízeními po celé Evropě, Asii, Americe, Austrálii i na Novém Zélandě. Dovedl více než 100 kandidátů k diplomu, promoci a státní zkoušce. Účastnil se jako externista promočního zkoušení na univerzitách ve Švédsku, Portugalsku a Dánsku, věnoval se naopak hostujícím vědcům z USA, Švédska, Portugalska, Švýcarska, Itálie a Austrálie. Zastával početné čestné úřady. Roku 1977 mu Německá ornitologická společnost udělila Cenu Erwina Stresemanna a v roce 1994 ho American Ornithological Union poctila cenou Elliott Coues Award a svým čestným členstvím.


Professor Dr. Wolfgang Wiltschko (Sudeten.de)

Následuje rozsáhlý seznam vědeckých prací, publikovaných značnou měrou spolu s manželkou a hojně citovaných i českými prameny na webu. Přesto bych rád doplnil předchozí text několika údaji z laudatia, jímž v roce 2009 doprovodil prof.Dr. Heinrich Pleticha (1924-2010), rodák ze severočeského Varnsdorfu a autor početných knih z oboru literatury faktu, udělení Sudetoněmecké kulturní ceny za vědu právě rodákovi z Loučovic. Mám dojem, že odtud lze leccos doplnit. Wiltschkova rodina prchla v době "odsunu" do sousedního Horního Rakouska, konkrétně do Lince, odkud se za tehdejších poměrů rozhodl Wolfgangův otec s rodinou připojit se raději k jednomu z vyhnaneckých transportů do západní zóny. Ve věku 14 let však roku 1952 Wolfgang otce předčasně ztratil a matka se musila postarat po synově maturitě o jeho další vzdělání. To na její přání vstoupil do řad studentů frankfurtské Goetheho univerzity. Jeho vědecká kariéra musela překonat všechna matčina očekávání. Z řady jeho vědeckých výzkumných projektů zmiňme už ten rok před jeho habilitací, tedy v roce 1971 pod názvem "Zusammenwirkung von Magnetkompass und Sternen bei der Orientierung von Zugvögeln" (tj. "Spolupůsobení magnetického kompasu a hvězd při orientaci tažných ptáků" započatý v jižním Španělsku. Z pobytů v zahraničí lze vedle Spojených států, Austrálie a Nového Zélandu uvést i Saudskou Arábii, Lotyšsko, Francii a "rodné" Česko. Pletichovo laudatio končí pěknou větou, kterou tu rád přetlumočím do češtiny. "Je to dlouhá cesta, terou Wolfgang Wiltschko absolvoval ze Šumavy do světa, když sledoval let tažných ptáků." (v originále: "Es ist ein langer Weg, den Wolfgang Wiltschko vom Böhmerwald in die Welt zurückgelegt hat, indem er dem Flug der Zugvögel folgte.")

- - - - -
* Loučovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

S manželkou Roswithou
Obálka (1995) jejich základní práce, vydané nakladatelstvím Springer-Verlag
Líc a rub "Elliot Coues Award", ceny pojmenované po průkopnickém americkém ornitologovi, více o něm Wikipedia

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist