logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTHA WIMBERSKY

Záznam o jejím narození v prachatické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 161 (bílý renesanční na snímku vlevo) v prachatické Neumannově ulici (dříve nesla i tato část jméno Horní) stojí takřka naproti rodnému domu Johanna Nepomuka NeumannaRodný dům čp. 161 (bílý renesanční na snímku vlevo) v prachatické Neumannově ulici (dříve nesla i tato část jméno Horní) stojí takřka naproti rodnému domu Johanna Nepomuka Neumanna

Rodný dům čp. 161 (bílý renesanční na snímku vlevo) v prachatické Neumannově ulici (dříve nesla i tato část jméno Horní) stojí takřka naproti rodnému domu Johanna Nepomuka Neumanna

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z ledna roku roku 1911 pro dům čp. 161 v Prachaticích zachycuje tu i s tehdy čtrnáctiletou Martou celou tehdejší rodinu Wimberskych

Repro Sčítání lidu 1910, Prachatice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na archu sčítání lidu z roku 1921 pro prachatický dům čp. 161 vidíme její jméno s matkou Theresií, zde už ovdovělou

Repro Sčítání lidu 1921, Prachatice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Autorkou nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku, skrytou pod šifrou H.W., byla zřejmě Hanni Wimbersky

Autorkou nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku, skrytou pod šifrou H.W., byla zřejmě Hanni Wimbersky

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1988, č. 9, s. 425

Tyto čtyři snímky, pořízené už ve Furth im Wald, doprovázely v rodácké knize její text, aby mj. dosvědčily, kolik bylo do "odsunu" dovoleno vzít si věcí a jak často vyššího věku byly jeho oběti, pokud nešlo o ženy s dětmi, zde fotograficky nezachycené

Tyto čtyři snímky, pořízené už ve Furth im Wald, doprovázely v rodácké knize její text, aby mj. dosvědčily, kolik bylo do "odsunu" dovoleno vzít si věcí a jak často vyššího věku byly jeho oběti, pokud nešlo o ženy s dětmi, zde fotograficky nezachycené

Repro Grenzstadt Prachatitz im Böhmerwald (1986), s. 104, 106, 107 a 108

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist