logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALFRED ZU WINDISCH-GRÄTZ

Repro Světozor, 1897, č. 27, s. 321

Jeho portrét v "Ilustrovaném Budějovickém kalendáři a adresáři na rok 1895"

Jeho portrét v "Ilustrovaném Budějovickém kalendáři a adresáři na rok 1895"

Repro Illustr. Budweiser Kalender 1895 und Adreß-Buch, s. 71

V oblíbeném loveckém oblečení

V oblíbeném loveckém oblečení

Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 19

S manželkou Gabrielou v roce 1927

S manželkou Gabrielou v roce 1927

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 418

Kníže s císařem Františkem Josefem I. roku 1905 na manévrech ve Štěkni, kde na svém zámku poskytl později doživotní byt Karlu KlostermannoviKníže s císařem Františkem Josefem I. roku 1905 na manévrech ve Štěkni, kde na svém zámku poskytl později doživotní byt Karlu Klostermannovi

Kníže s císařem Františkem Josefem I. roku 1905 na manévrech ve Štěkni, kde na svém zámku poskytl později doživotní byt Karlu Klostermannovi

Repro Karel Klostermann a ti druzí, propagační leták obce Štěkeň, 2004
a www stránky 100 jubilea císařských manévrů u Štěkně

Rodový erb

Rodový erb

Repro M. Mysliveček, Erbovník (1993), s. 140

První strana smuteční pohlednice

První strana smuteční pohlednice

Záznam o úmrtí v tachovské knize zemřelých

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Nekrolog ve vídeňském tisku, kde je v prvém odstavci zmíněn i datum jeho pohřbu do rodové hrobky v Kladrubech

Repro Reichspost, 25. 11. 1927, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Obálka (2004) a záhlaví separátního otisku edice německých dopisů, které mu adresoval Karel Klostermann (sborník Minulostí Západočeského kraje, Archív města Plzně)

Obálka (2004) a záhlaví separátního otisku edice německých dopisů, které mu adresoval Karel Klostermann (sborník Minulostí Západočeského kraje, Archív města Plzně)

V jeho pozůstalosti, uložené dnes ve Státním oblastním archívu v Plzni, zachoval se i opis svědectví hraběnky Viktorie Mensdorff-Pouilly (1897-1960), dvorní dámy císařovny Zity, o posledních dnech života Karla I. ("Posledního")

V jeho pozůstalosti, uložené dnes ve Státním oblastním archívu v Plzni, zachoval se i opis svědectví hraběnky Viktorie Mensdorff-Pouilly (1897-1960), dvorní dámy císařovny Zity, o posledních dnech života Karla I. ("Posledního")

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2008, č. 5, s. 256

Otto Weriand Hugo Ernst kníže Windisch-Grätz z mladší větve rodu se roku 1902 oženil s vnučkou císaře Františka Josefa, po jehož smrti bylo ovšem roku 1919 manželství rozloučeno a dcera korunního prince Rudolfa, nazývaná také "rudá arcivévodkyně" se nakonec po dlouhé známosti roku 1948 vdala za sociálně-demokratického politika Leopolda Petzneka, vězně nacistického koncentračního tábora a prvního prezidenta rakouského Státního účetního dvora (tj. obdoby Státního kontrolního úřadu) po druhé světové válce

Otto Weriand Hugo Ernst kníže Windisch-Grätz z mladší větve rodu se roku 1902 oženil s vnučkou císaře Františka Josefa, po jehož smrti bylo ovšem roku 1919 manželství rozloučeno a dcera korunního prince Rudolfa, nazývaná také "rudá arcivévodkyně" se nakonec po dlouhé známosti roku 1948 vdala za sociálně-demokratického politika Leopolda Petzneka, vězně nacistického koncentračního tábora a prvního prezidenta rakouského Státního účetního dvora (tj. obdoby Státního kontrolního úřadu) po druhé světové válce

Repro Illustr. Budweiser Kalender und Adreß-Buch 1903, s. 73

Štěkeň na olejomalbě Jiřího Rejžka z roku 1978

Štěkeň na olejomalbě Jiřího Rejžka z roku 1978

Repro J. Rejžek - J. Skalický, Mračna krajiny (2014), s. 51

Na staré pohlednici vidíme ve svahu nad řekou Mží bývalý klášter, zámek (rodové sídlo Windischgrätzových z roku 1857, který vyhořel na konci 2. světové války, dnes jsou z něj ruiny) a jízdárnu ve Světcích

Na staré pohlednici vidíme ve svahu nad řekou Mží bývalý klášter, zámek (rodové sídlo Windischgrätzových z roku 1857, který vyhořel na konci 2. světové války, dnes jsou z něj ruiny) a jízdárnu ve Světcích

Repro www stránky Tachovsko - turistické informace

Opravená jízdárna Windischgrätzových ve Světcích (Heiligen) je dnes národní kulturní památkouOpravená jízdárna Windischgrätzových ve Světcích (Heiligen) je dnes národní kulturní památkou

Opravená jízdárna Windischgrätzových ve Světcích (Heiligen) je dnes národní kulturní památkou

Foto Zuzana Hájková

Klášter v Kladrubech s rodovým erbemKlášter v Kladrubech s rodovým erbem

Klášter v Kladrubech s rodovým erbem

Foto Pavel Polák

Hrobka Windisch-Graetzů v kryptě pod kaplí Všech svatých a sakristií v Kladrubském klášteřeHrobka Windisch-Graetzů v kryptě pod kaplí Všech svatých a sakristií v Kladrubském klášteře

Hrobka Windisch-Graetzů v kryptě pod kaplí Všech svatých a sakristií v Kladrubském klášteře

Repro Wikipedia, foto Milan Zoubek

Kdysi sloužil k uložení ostatků členů rodu Windisch-Grätzových kostel sv. Václava v Tachově

Kdysi sloužil k uložení ostatků členů rodu Windisch-Grätzových kostel sv. Václava v Tachově

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2014, č. 46, s. 20

Projekt panské myslivny u Světců na windischgrätzovském panství Tachov z počátku 19. století od stavitele Antona Thurmera

Projekt panské myslivny u Světců na windischgrätzovském panství Tachov z počátku 19. století od stavitele Antona Thurmera

Repro J. Škabrada - M. Ebel, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech. 1 (2014), s. 165, z fondu SOA Plzeň

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist