logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ WITTMANN

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 4, s. 87

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 7, s. 259

Záznam o jeho narození v Hyršově čp. 13 a křtu ještě téhož dne 21. září roku 1897 ve zdejším kostele Dobrého pastýře farářem Albinem Hálou - otec novorozence, hyršovský chalupník Georg Wittmann, byl synem Sebastiana Wittmanna, sedláka v dnes téměř zcela zaniklé obci Pomezí (Springenberg) čp. 12, a Anny, roz. Kohlbeckové z téhož tamního stavení čp. 12, novorozencova matka Maria byla pak dcerou chalupníka a truhláře v téměř rovněž dnes zaniklé Pláni (Plöss) čp. 22 Josefa Traxlera a Barbary, roz. Kohlbeckové z Liščí (Fuchsberg) čp. 8, vsi, z níž dnes zbývá jen několik chalup bez trvalých obyvatel

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 6, s. 247

Nemanice pod hřebenem Haltravy (882 m) v údolí Nemanického potoka,
který teče do Bavor

Nemanice pod hřebenem Haltravy (882 m) v údolí Nemanického potoka,
který teče do Bavor

Repro www stránky Obce Nemanice

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, ve kterém působil jako kněz až do vyhnání

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, ve kterém působil jako kněz až do vyhnání

Repro www stránky Obce Nemanice a Wikipedia

"Májový" oltář kostela v Nemanicích

"Májový" oltář kostela v Nemanicích

Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 10, s. 437

Detail bočního oltáře Navštívení Panny Marie
v nemanickém kostele

Detail bočního oltáře Navštívení Panny Marie
v nemanickém kostele

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 4, s. 82

Kopie obrazu Panny Marie Klatovské ve farním kostele v Nemanicích

Kopie obrazu Panny Marie Klatovské ve farním kostele v Nemanicích

Repro Der Bayerwald, 2011, č. 1, s. 23

Pomezí, odkud pocházel jeho otec, na staré pohlednici

Pomezí, odkud pocházel jeho otec, na staré pohlednici

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 15, s. 630

Pomezí na leteckých snímcích z let 1950 a 2008, dokumentujících rozsah zániku příhraniční obce

Pomezí na leteckých snímcích z let 1950 a 2008, dokumentujících rozsah zániku příhraniční obce

Pomezí na leteckých snímcích z let 1950 a 2008, dokumentujících rozsah zániku příhraniční obce

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist