logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WITTMANN

V mladém věku

V mladém věku

Repro Metzlinger Lese- und Bilderbuch mit den orten Raschnitz und Pirk (1982), s. 79

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 11

Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Hyršov narodil se v téměř dnes zaniklé osadě Chalupy na stavení čp. 31 rolníku Ignatzi Wittmannovi (synu hospodáře na téže usedlosti před ním Josefa Wittmanna a Teresie, roz. Ernstové z rovněž dnes téměř zaniklých Fleků čp. 12) a jeho ženě Anně Marii, dceři Wolfganga Baierla z Chalup čp. 18 a Anny Marie, roz. Wittmannové z Chalup čp. 20

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Se žačkami měšťanské školy v Českých Budějovicích tehdy sedmadvacetiletý
sedí v první řadě třetí zprava jako čerstvý katecheta od roku 1904

Se žačkami měšťanské školy v Českých Budějovicích tehdy sedmadvacetiletý
sedí v první řadě třetí zprava jako čerstvý katecheta od roku 1904

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 12, s. 39

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v českokrumlovské Masné ulici (Fleischgasse) čp. 129, kde bydlil se svou sestrou Marií (*2. října 1874 v někdejším Friedrichsthalu jako on) od 27. srpna 1920

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 59 v českokrumlovské Masné ulici na snímcích z roku 2018Dům čp. 59 v českokrumlovské Masné ulici na snímcích z roku 2018

Dům čp. 59 v českokrumlovské Masné ulici na snímcích z roku 2018

Foto Pavel Polák

Příjezd do sběrného tábora ve Vyšném na snímku Františka Seidela z roku 1946

Příjezd do sběrného tábora ve Vyšném na snímku Františka Seidela z roku 1946

Repro Z. Mrázková - J. Špinar - P. Hudičák, Krumlov - město pod věží (2018), s. 274

Tady hovoří při vysvěcení památníku v Offenburgu v roce 1952

Tady hovoří při vysvěcení památníku v Offenburgu v roce 1952

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 9, s. 18

Slouží mši svatou v Offenburgu u příležitosti šedesátiletého jubilea svého kněžství

Slouží mši svatou v Offenburgu u příležitosti šedesátiletého jubilea svého kněžství

Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 16, s. 662

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 11

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 3, s. 131

Oltář nemocniční kaple v Českém Krumlově, kde Wittmann sloužil v letech 1920-1941

Oltář nemocniční kaple v Českém Krumlově, kde Wittmann sloužil v letech 1920-1941

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 9, s. 17

Tzv. "Katolický den" v Krumlově ve třicátých letech dvacátého století ještě provázen vlajkami buršáckých studentských spolků, které byly pak za nacistické éry rovněž zakázány

Tzv. "Katolický den" v Krumlově ve třicátých letech dvacátého století ještě provázen vlajkami buršáckých studentských spolků, které byly pak za nacistické éry rovněž zakázány

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 14, s. 588

Vzácný snímek kříže nad Krumlovem, zničeného i s cementovým podstavcem a základním kamenem budoucího konviktu biskupa J. N. Neumanna brzy po připojení Šumavy k nacistické "Říši"

Vzácný snímek kříže nad Krumlovem, zničeného i s cementovým podstavcem a základním kamenem budoucího konviktu biskupa J. N. Neumanna brzy po připojení Šumavy k nacistické "Říši"

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 1, s. 14

Kříž je zachycen i při "pohledu ze zámecké věže" na snímku krumlovského fotografa Micko ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

Kříž je zachycen i při "pohledu ze zámecké věže" na snímku krumlovského fotografa Micko ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

Repro Digiarchiv Regionálního muzea v Českém Krumlově

Jan II. Nepomuk Adolf kníže Schwarzenberg (1860-1938) dodal dřevo na stavbu kříže - zde je zachycen v šumavské Zátoni (Schattawa) 1. října 1905 nad skoleným čtrnácterákem

Jan II. Nepomuk Adolf kníže Schwarzenberg (1860-1938) dodal dřevo na stavbu kříže - zde je zachycen v šumavské Zátoni (Schattawa) 1. října 1905 nad skoleným čtrnácterákem

Repro Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů (2010), s. 185 (Státní hrad a zámek Český Krumlov)

Na Plešném jezeře je dodnes k vidění kámen, vytesaný na památku návštěvy tehdejšího prince, pozdějšího knížete Jana II. 13. srpna 1868

Na Plešném jezeře je dodnes k vidění kámen, vytesaný na památku návštěvy tehdejšího prince, pozdějšího knížete Jana II. 13. srpna 1868

Foto Pavel Polák

Havraní skála u Českého Krumlova

Havraní skála u Českého Krumlova

Foto Pavel Polák

V roce 2014 právě rekonstruovaný památník bitvy u Lipska poblíž Českého Krumlova

V roce 2014 právě rekonstruovaný památník bitvy u Lipska poblíž Českého Krumlova

Foto Pavel Polák

Mariánská kaple na vrchu Dubík

Mariánská kaple na vrchu Dubík

Foto Jiří Cukr

Kájov od jihovýchodu z úbočí Dubíku

Kájov od jihovýchodu z úbočí Dubíku

Foto Jiří Cukr

Obálka s grafikou Hanse Foschuma, zachycující kraj kolem Hyršova i s tamním kostelem Dobrého pastýře,
a titulní list Wittmannovy knihy (1935), jejíž výtěžek byl věnován tzv. "Bischof-Neumann-Werk",
akci budějovické diecéze ve prospěch vzdělání německých kněží

Obálka s grafikou Hanse Foschuma, zachycující kraj kolem Hyršova i s tamním kostelem Dobrého pastýře,
a titulní list Wittmannovy knihy (1935), jejíž výtěžek byl věnován tzv. "Bischof-Neumann-Werk",
akci budějovické diecéze ve prospěch vzdělání německých kněží

Když v létě roku 1954 zemřel v hesenské obci Kiedrich učitel Johann Lindinger, věnoval mu krajanský měsíčník delší nekrolog s citací Wittmannovy knihy "Geschichten und Skizzen", kde najdeme i celou kapitolu o milovnících hory Kleť, k nimž Lindinger podle nekrologu náležel

Když v létě roku 1954 zemřel v hesenské obci Kiedrich učitel Johann Lindinger, věnoval mu krajanský měsíčník delší nekrolog s citací Wittmannovy knihy "Geschichten und Skizzen", kde najdeme i celou kapitolu o milovnících hory Kleť, k nimž Lindinger podle nekrologu náležel

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 21-22

Někdejší nádraží Želnava - dnes Nová Pec

Někdejší nádraží Želnava - dnes Nová Pec

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist