logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF WITZANY

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1965, s. 8

Inzerát na "šumavskou" antologii s jeho účastí u vimperského Steinbrenera za druhé světové války - jako editor je uveden Günther Konrad Meerwald

Inzerát na "šumavskou" antologii s jeho účastí u vimperského Steinbrenera za druhé světové války - jako editor je uveden Günther Konrad Meerwald

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 3, s. 79

Záhlaví listu Der Ruf (21. 11. 1936), vydávaného Sudetoněmeckou stranou Konrada Henleina
s adresním štítkem hraběnky Thun-Hohensteinové v Lažanech a uvnitř s autorovou povídkou

Záhlaví listu Der Ruf (21. 11. 1936), vydávaného Sudetoněmeckou stranou Konrada Henleina
s adresním štítkem hraběnky Thun-Hohensteinové v Lažanech a uvnitř s autorovou povídkou

V říjnu roku 1941 četl pro "všechny členy Hitlerjugend" ve velkém sále českobudějovického Německého domu ze svých prací u příležitosti Dne německé knihy

V říjnu roku 1941 četl pro "všechny členy Hitlerjugend" ve velkém sále českobudějovického Německého domu ze svých prací u příležitosti Dne německé knihy

Repro Budweiser Zeitung, 1941, č. 85, s. 13

O jeho vdově Augustě a synu Wernerovi, kteří se zasloužili o promítání filmů o Šumavě ve vídeňském sdružení Verein erstes Österreichischen Böhmerwaldheimatmuseum

O jeho vdově Augustě a synu Wernerovi, kteří se zasloužili o promítání filmů o Šumavě ve vídeňském sdružení Verein erstes Österreichischen Böhmerwaldheimatmuseum

Repro Hoam!, 1954, č. 12, s. 20

"Jeho" Nehammerhof dnes přestavěný v návrší na sídlo policie

"Jeho" Nehammerhof dnes přestavěný v návrší na sídlo policie

Foto Jan Mareš

"Šumavsky barevná" vazba a ořízka (1936) jeho "šumavského románu" v nakladatelství Adam Kraft o německém sedlákovi z dnešní Chlupaté Vsi

"Šumavsky barevná" vazba a ořízka (1936) jeho "šumavského románu" v nakladatelství Adam Kraft o německém sedlákovi z dnešní Chlupaté Vsi

Pohlednice z Rauhenschlagu, jak se kdysi jmenovala Chlupatá Ves

Pohlednice z Rauhenschlagu, jak se kdysi jmenovala Chlupatá Ves

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 341

Úřední razítko obecního úřadu Chlupatá Ves

Úřední razítko obecního úřadu Chlupatá Ves

Repro SOkA České Budějovice

Záznam o svatbě jeho sestry Hermine v Dobré Vodě u Nových Hradů z listopadu 1918 uvádí i data jejich rodičů - otec, hraběcí buquoyský revírník, dokonce připojil podpis nejen jako svědek, nýbrž navíc vpravo dole jako znamení souhlasu se svatbou vůbec pro dceřinu nezletilost

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vstup německé armády do jeho rodných Nových Hradů v říjnu 1938

Vstup německé armády do jeho rodných Nových Hradů v říjnu 1938

Repro projekt Po stopách společné historie

Obálka reprezentačního časopisu Protektorátu Čechy a Morava nese jako symbol sochu sv. Jiří na Pražském hradě, zmiňovanou ve Witzanyho básni

Obálka reprezentačního časopisu Protektorátu Čechy a Morava nese jako symbol sochu sv. Jiří na Pražském hradě, zmiňovanou ve Witzanyho básni

Nové Hrady

Nové Hrady

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist