logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT WODICZKA

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Repro Hoam, 1963, č. 8, s. 247

S učitelským sborem německé měšťanské školy v roce 1935 stojí druhý zprava

S učitelským sborem německé měšťanské školy v roce 1935 stojí druhý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 3, s. 107

Není pochyb: podle záznamu v českobudějovické matrice se narodil v Panské ulici čp. 6 jako Vojtěch Vodička pokrývači Janu Vodičkovi (dědeček Josef z otcovy strany byl také zdejší pokrývač a babička Marie, roz. Bláhová, byla rovněž "budějovická") a jeho ženě Anežce, roz. Marešové, rodem z Chlumu u Třeboně (dědeček z matčiny strany Filip Mareš byl tamním tesařem, jeho žena Barbora, roz. Lišáková, byla z Budějovic), kmotr Maresch se ale už psal německy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady se v roce 1886 narodil

Tady se v roce 1886 narodil

Foto Pavel Polák

Zpráva českobudějovického německého listu o odvážném činu tehdy ani ne dvaadvacetiletého učitele Wodiczky, který v únoru roku 1908 zachránil život chlapce, topícího se v zamrzlém Šindlovském rybníce

Zpráva českobudějovického německého listu o odvážném činu tehdy ani ne dvaadvacetiletého učitele Wodiczky, který v únoru roku 1908 zachránil život chlapce, topícího se v zamrzlém Šindlovském rybníce

Repro Budweiser Zeitung, 1908, č. 14, s. 5

Absolvent budějovického učitelského ústavu v roce 1906 působil v rodném městě roku 1928 jako odborný učitel na zdejší chlapecké obecné škole vedle Matthiase Landsperskyho, bratra Franze Landsperskyho

Absolvent budějovického učitelského ústavu v roce 1906 působil v rodném městě roku 1928 jako odborný učitel na zdejší chlapecké obecné škole vedle Matthiase Landsperskyho, bratra Franze Landsperskyho

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 67

Jeho otec Johann Wodiczka na fotografii z roku 1905,
nyní uložené v archívu Jihočeského muzea

Jeho otec Johann Wodiczka na fotografii z roku 1905,
nyní uložené v archívu Jihočeského muzea

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Johann Wodiczka na pozdějším snímku

Johann Wodiczka na pozdějším snímku

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Na zahradě českobudějovického domu s otcem

Na zahradě českobudějovického domu s otcem

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Česky psaný dokument otcův i s jeho podpisem z roku 1930
coby ředitele městského muzea v Českých Budějovicích

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Zpráva o otcově jmenování čestným členem německé společnosti pravěkých a starověkých dějin v ČSR na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o otcově jmenování čestným členem německé společnosti pravěkých a starověkých dějin v ČSR na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1931, č. 43, s. 5

Doklad z roku 1941 o jeho "rasové čistotě"

Doklad z roku 1941 o jeho "rasové čistotě"

Repro České Budějovice pod hákovým křížem (2015), s. 105

Jedna věta provázela budějovické úmrtí jeho otce roku 1952 v 93 letech věku
na stránkách únorového čísla krajanského měsíčníku v roce 1953

Jedna věta provázela budějovické úmrtí jeho otce roku 1952 v 93 letech věku
na stránkách únorového čísla krajanského měsíčníku v roce 1953

Repro Hoam!, 1953, č. 2, s. 30

Z posledních let života v rodném městě

Z posledních let života v rodném městě

Repro archív Jihočeského muzea

Nekrolog, který napsala Constanze Sedlmeyerová, svědčí o tom, že byl pochován v Českých Budějovicích a teprve 6 týdnů po jeho skonu, tedy pozdě, přijelo auto Červeného kříže, aby ho odvezlo do Německa; poslední věta nekrologu zní: "Domov si podrží svého vždy věrného."

Repro Hoam!, 1963, č. 8, s. 247-248

Hrob u svaté Otylie v Českých Budějovicích se zachoval, hrozí mu však zrušení

Hrob u svaté Otylie v Českých Budějovicích se zachoval, hrozí mu však zrušení

Foto Jan Mareš

Obálka dopisu muzejnímu řediteli Wodiczkovi pochází z roku 1943 a má záhlaví úřadu německého
starosty města Davida s německým heslem starých Budějovic "Allzeyt getreue", tj. "vždy věrné"

Obálka dopisu muzejnímu řediteli Wodiczkovi pochází z roku 1943 a má záhlaví úřadu německého
starosty města Davida s německým heslem starých Budějovic "Allzeyt getreue", tj. "vždy věrné"

Repro archív Kohoutího kříže

Inzerát na bezplatně přístupnou výstavu v létě 1944

Inzerát na bezplatně přístupnou výstavu v létě 1944

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 52, s. 13

Jeho podpis na obálce česky psané knihy Theodora Antla o Netolicích, která byla kdysi jeho vlastnictvím

Jeho podpis na obálce česky psané knihy Theodora Antla o Netolicích, která byla kdysi jeho vlastnictvím

Dům, který po Wodiczkových v Českých Budějovicích zůstal v Kaplířově ulici, za války zvané Roterhofgasse, česky Červenodvorská

Dům, který po Wodiczkových v Českých Budějovicích zůstal v Kaplířově ulici, za války zvané Roterhofgasse, česky Červenodvorská

Foto Ivo Kareš

Exlibris

Exlibris

Staré Budějovice je název oleje Adolfa Trägera z roku 1957,
zde na reprodukci ze zadní strany časopisu Květy

Staré Budějovice je název oleje Adolfa Trägera z roku 1957,
zde na reprodukci ze zadní strany časopisu Květy

Dvě šumavské malované skříně ze stavení čp. 12 a 14 někdejší sklářské osady
Helmbach (Michlova Huť) u Vimperka

Dvě šumavské malované skříně ze stavení čp. 12 a 14 někdejší sklářské osady
Helmbach (Michlova Huť) u Vimperka

Foto Josef Pecka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist