logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IGNAZ JAKOB WODICZKA

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle záznamu v českobudějovické matrice se narodil v Nádražní třídě čp. 16 otci Janu Vodičkovi, který však projevil přání psát své i synovo příjmení Wodičzka, nechybí ani přípis o Ignazově už svatbě 9. května 1915 s Paulou, roz. Böttnerovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho svatbě v českobudějovické "Knize oddaných" je už psán jen německy, otec Johann Wodiczka se podepisuje již s titulem "Museumverwalter", tj. správce muzea, nevěstin otec byl c.k. "Oberleutnant", tj. nadporučík, toho času v dalmatském Šibeniku, její matka, roz. Rešová z Písku, zřejmě přivedla druhého ze svědků, českobudějovického lékárníka Jindřicha Reše, který se ovšem píše Heinrich Resch

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vlastní rukou tu na archu sčítání lidu z roku 1921 zaznamenal v českobudějovickém domě čp. 506 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici data svá (označil se německy jako poručík /Leutnant/, česky jako kapitán čekatel při čs. pěším pluku č. 1), své ženy Pauly, narozené 26. července 1894 v Plzni, dcery Ingeborg, narozené 23. dubna 1917 v Českých Budějovicích, syna Kurta, narozeného 13. září 1918 v Českých Budějovicích, i služky Therese Červinkové, narozené roku 1901 ve Vídni

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva českobudějovického německého listu o svatbě jeho dcery s Helmutem Forrest-Epsteinem z Berlína, s nímž byla v roce 1942 rozvedena zřejmě z "rasových" důvodů

Zpráva českobudějovického německého listu o svatbě jeho dcery s Helmutem Forrest-Epsteinem z Berlína, s nímž byla v roce 1942 rozvedena zřejmě z "rasových" důvodů

Repro Budweiser Zeitung, 1935, č. 52, s. 5

Josef Taschek na Wodiczkově podobizně

Josef Taschek na Wodiczkově podobizně

Repro Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2007, č. 3, s. 238

Stuha "šumavského" c.k. regimentu jednadevadesátníků

Stuha "šumavského" c.k. regimentu jednadevadesátníků

Obálka časopisu, který vydával

Obálka časopisu, který vydával

Takto prezentoval jeho časopisy "Der Münzensammler" a "Böhmerwald's Söhne im Feld" meziválečný "Lexikon německých nakladatelství"

Takto prezentoval jeho časopisy "Der Münzensammler" a "Böhmerwald's Söhne im Feld" meziválečný "Lexikon německých nakladatelství"

Repro Lexikon der deutschen Verlage (1929), s. 340

Český podpis Ignácův na jedné z knih Wodiczkovy rodiny,
které jsou i ve fondu Jihočeské vědecké knihovny, má humorný, "budweiserovský" ráz

Český podpis Ignácův na jedné z knih Wodiczkovy rodiny,
které jsou i ve fondu Jihočeské vědecké knihovny, má humorný, "budweiserovský" ráz

Inzerát na jím vydávaný numismatický měsíčník "Der Münzensammler" (1928-1936)

Inzerát na jím vydávaný numismatický měsíčník "Der Münzensammler" (1928-1936)

Repro Böhmerwald's Söhne im Felde, 1928, č. 16, 3. s. obálky

Tabló s oceněními firmy Hardtmuth

Tabló s oceněními firmy Hardtmuth

Repro archív Kohoutího kříže

Znak Hardtmuthů s heslem "Beharrlich vorwärts", tj. Vytrvale vpřed!

Znak Hardtmuthů s heslem "Beharrlich vorwärts", tj. Vytrvale vpřed!

Repro www stránkyNová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

Na této budějovické pohlednici figurují Hardtmuthovy továrny "na tužky a hliněné zboží" na opravdu čelném ještě místě

Na této budějovické pohlednici figurují Hardtmuthovy továrny "na tužky a hliněné zboží" na opravdu čelném ještě místě

Císař František Josef I. při návštěvě firmy Hardtmuthových v Českých Budějovicích roku 1895

Císař František Josef I. při návštěvě firmy Hardtmuthových v Českých Budějovicích roku 1895

Repro M. Vosátka - Z. Žánová, Čtyři století jedním tahem (2015), s. 46

Pohled na podnik L.&C. Hardtmuth a za ním město Budějovice na přelomu 19. a 20. století
zachycuje i Lamezanovu vilu zvanou "Lischoli" a židovskou synagogu

Pohled na podnik L.&C. Hardtmuth a za ním město Budějovice na přelomu 19. a 20. století
zachycuje i Lamezanovu vilu zvanou "Lischoli" a židovskou synagogu

Repro archív Ivo Hajna

Vstup do továrny na snímku z roku 2018

Vstup do továrny na snímku z roku 2018

Foto Pavel Polák

Carl Hardmuth vedle Václava Havla ve streetartové "galerii" v českobudějovickém "kulturně-kreativním prostoru Žižkárna", někdejších kasárnách 28. pluku

Carl Hardmuth vedle Václava Havla ve streetartové "galerii" v českobudějovickém "kulturně-kreativním prostoru Žižkárna", někdejších kasárnách 28. pluku

Foto Ivo Kareš

Vily majitelů firmy L.&C. Hardtmuth na starých pohlednicích: nahoře Lamezanova vila z roku 1900,
dole Hardtmuthova z roku 1912 (vpravo za ní vidíme věže synagogy)

Vily majitelů firmy L.&C. Hardtmuth na starých pohlednicích: nahoře Lamezanova vila z roku 1900,
dole Hardtmuthova z roku 1912 (vpravo za ní vidíme věže synagogy)

Repro archív Kohoutího kříže

"Šumavskou" atmosféru navozuje socha jelena před Hardtmuthovou vilou"Šumavskou" atmosféru navozuje socha jelena před Hardtmuthovou vilou

"Šumavskou" atmosféru navozuje socha jelena před Hardtmuthovou vilou

Foto Ivo Kareš

Portrét Franze Hardmutha II. (1870-1927) na dekorativní váze v zahradě vilyPortrét Franze Hardmutha II. (1870-1927) na dekorativní váze v zahradě vily

Portrét Franze Hardmutha II. (1870-1927) na dekorativní váze v zahradě vily

Foto Pavel Polák

Erby na fasádě vily

Erby na fasádě vily

Foto Pavel Polák

Interiér vily

Interiér vily

Foto Pavel Polák

Lamezanova vila je dnes sídlem vedení firmy Koh-i-noor Hardtmuth

Lamezanova vila je dnes sídlem vedení firmy Koh-i-noor Hardtmuth

Foto Ivo Kareš

Vila Lamezanova a Hardmuthova v rukou rudoarmějců a české lůzy roku 1945

Vila Lamezanova a Hardmuthova v rukou rudoarmějců a české lůzy roku 1945

Repro Jihočeská pravda, 1945, č. 7, s. 4

Hrobka rodiny Hardtmuthovy na hřbitově v Mladém

Hrobka rodiny Hardtmuthovy na hřbitově v Mladém

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist