logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN NEPOMUK WOLDŘICH

Repro Bibliografie jihočeské archeologické literatury 1817-1980 (1985), s. 239

Repro Národní album : sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých (1899)

Záznam o jeho narození ve zdíkovecké křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům (dnešní čp. 168) ve ZdíkověRodný dům (dnešní čp. 168) ve Zdíkově

Rodný dům (dnešní čp. 168) ve Zdíkově

Foto Ivo Kareš

Jeho pražská policejní přihláška, na níž je uedena i jeho choť Ottilie, roz. Hablová (1842-1897),
a děti, narozené v Salzburgu a ve Vídni

Jeho pražská policejní přihláška, na níž je uedena i jeho choť Ottilie, roz. Hablová (1842-1897),
a děti, narozené v Salzburgu a ve Vídni

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 709, obraz 102
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách renomovaného pražského listu

Repro Národní listy, 4. 2. 1906, s. 2

Zpráva o jeho úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o jeho úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 4. 2. 1906, s. 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog na stránkách českobudějovického českého listu

Nekrolog na stránkách českobudějovického českého listu

Repro Budivoj, 1906, č. 11, s. 2

O něm ve Wurzbachově životopisném lexikonu osobností císařství rakouského

O něm ve Wurzbachově životopisném lexikonu osobností císařství rakouského

Repro C. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Siebenundfünfzigster Teil, Windisch-Grätz - Wolf (1889), s. 257

O něm a jeho synovi na stránkách Ottova slovníku naučného

Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýsedmý díl, Vůz-Žyžkowski (1908), s. 282-283

Jeho syn Josef Woldřich

Jeho syn Josef Woldřich

Repro www stránky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

O něm i se soupisem jeho nejvýznamnějších prací

Repro Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1974, s. 248-249, text Jan Michálek

Text o pravěkém osídlení regionu Český Krumlov zmiňuje i halštatské mohyly v lese Kopřivna u Čertyně, na nichž se Woldřich podílel s Adolfem Lindnerem

Text o pravěkém osídlení regionu Český Krumlov zmiňuje i halštatské mohyly v lese Kopřivna u Čertyně, na nichž se Woldřich podílel s Adolfem Lindnerem

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

Mohyly v lese KopřivnaMohyly v lese Kopřivna

Mohyly v lese Kopřivna

Foto Jan Mareš

Jeho účast na výzkumu mohyl u Čertyně dokládá v seznamu ke knize o archeologických památkách na Českokrumlovsku titul jeho příspěvku do časopisu Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien z roku 1889

Jeho účast na výzkumu mohyl u Čertyně dokládá v seznamu ke knize o archeologických památkách na Českokrumlovsku titul jeho příspěvku do časopisu Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien z roku 1889

Repro P. Zavřel, Archeologické nemovité památky v okrese Český Krumlov (1996), os. 42, 43, 68

V roce 1886 zkoumal mohylník u Plava (viz i Adolf Lindner)

V roce 1886 zkoumal mohylník u Plava (viz i Adolf Lindner)

Foto Ivo Kareš

Před připravovanou stavbou dálnice proběhl v roce 2017 archeologický průzkum mohyl u Plava,...

Před připravovanou stavbou dálnice proběhl v roce 2017 archeologický průzkum mohyl u Plava,...

Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

... který pokračoval v širším měřítku i v roce 2018

... který pokračoval v širším měřítku i v roce 2018

Foto Ivo Kareš

Z nálezů keramiky v plavském mohylníkuZ nálezů keramiky v plavském mohylníku

Z nálezů keramiky v plavském mohylníku

Repro ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, foto Leona Töröková

Článek českobudějovického deníku k 60. výročí Woldřichova skonu

Článek českobudějovického deníku k 60. výročí Woldřichova skonu

Repro Jihočeská pravda, 6. 2. 1966, s. 6

Připomínka 160. výročí jeho narození v prachatickém regionálním deníku

Připomínka 160. výročí jeho narození v prachatickém regionálním deníku

Repro Listy Prachaticka, 28. 12. 1994, s. 11

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist