logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WOLF

Poněvadž víme, že měl bratra Josefa, dá se v indexu rychnovské matriky na čp. 74 najít jeho i bratrovo datum narození: Johann byl skoro o 6 let starší

Poněvadž víme, že měl bratra Josefa, dá se v indexu rychnovské matriky na čp. 74 najít jeho i bratrovo datum narození: Johann byl skoro o 6 let starší

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záhlaví jeho "domovského povídání" o rodném Rychnově, které čerpal z článků Justina Zichrasera v "Landbote", vyšlých tam "mezi válkami"

Záhlaví jeho "domovského povídání" o rodném Rychnově, které čerpal z článků Justina Zichrasera v "Landbote", vyšlých tam "mezi válkami"

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 1, s. 11

Ve svazku 08 (rok vydání 1980-1982) publikace Archiv ostdeutscher Familienforscher vyšel i rodokmen Wolfových z Rychnova u Nových Hradů

Ve svazku 08 (rok vydání 1980-1982) publikace Archiv ostdeutscher Familienforscher vyšel i rodokmen Wolfových z Rychnova u Nových Hradů

Repro www stránky db.genealogy.net

Tady je překlad z těchto webových stránek přetištěn s nářeční a spisovnou podobou v obsáhlé publikaci o Rychnově u Nových Hradů

Repro J. Šupler, Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače (2021), s. 269

Rychnov u Nových Hradů

Rychnov u Nových Hradů

Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 27

Kostel sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Kostel sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Repro M. Hajná, Rožmberkové : cestovní průvodce (2010), s. 59, foto Ladislav Pouzar

Interiér farního kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů, vysvěceného už roku 1261 ve své raně gotické podobě pražským biskupem Janem z Dražic a darovaného vdovou po Pelhřimovi z Třeboně vyšebrodskému klášteru

Interiér farního kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů, vysvěceného už roku 1261 ve své raně gotické podobě pražským biskupem Janem z Dražic a darovaného vdovou po Pelhřimovi z Třeboně vyšebrodskému klášteru

Repro Hoam!, 1956, č. 9, s. 27

Selská svatba v Rychnově u Nových Hradů jako součást maškarního průvodu z roku 1934

Selská svatba v Rychnově u Nových Hradů jako součást maškarního průvodu z roku 1934

Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 27

Masopustní průvod v Rychnově u Nových Hradů v roce 1936

Masopustní průvod v Rychnově u Nových Hradů v roce 1936

Masopustní průvod v Rychnově u Nových Hradů v roce 1936

Repro Glaube und Heimat, 1979, č. 2, zadní strana obálky a 2000, č. 2, s. 49

Dne 14. srpna 1993 byl v Rychnově u Nových Hradů vysvěcen na místním hřbitově tento pamětní kámen, kde text na něm končí slovy: "Bůh neopustí ty své"

Dne 14. srpna 1993 byl v Rychnově u Nových Hradů vysvěcen na místním hřbitově tento pamětní kámen, kde text na něm končí slovy: "Bůh neopustí ty své"

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 47

Poutní korouhev farnosti Rychnov u Nových HradůPoutní korouhev farnosti Rychnov u Nových Hradů

Poutní korouhev farnosti Rychnov u Nových Hradů

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11, s. 42 a J. Šupler, Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače (2021), s. 60

Rychnov u Nových Hradů na starém plánku...

Repro SOkA České Budějovice, Okresní oddělení státní kontroly a statistiky Trhové Sviny, kart. 2.

... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dopis rodopisce Aloise Sassmanna s obecní litanií z Munic u Hluboké nad Vltavou
  svědčí o "nekonečné" síle jazykové inspirace třeba českých příjmení

Dopis rodopisce Aloise Sassmanna s obecní litanií z Munic u Hluboké nad Vltavou
svědčí o "nekonečné" síle jazykové inspirace třeba českých příjmení

Repro archív Kohoutího kříže a foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist