logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WOLF

Poněvadž víme, že měl bratra Josefa, dá se v indexu rychnovské matriky na čp. 74 najít jeho i bratrovo datum narození:
Johann byl skoro o 6 let starší

Poněvadž víme, že měl bratra Josefa, dá se v indexu rychnovské matriky na čp. 74 najít jeho i bratrovo datum narození:
Johann byl skoro o 6 let starší

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záhlaví jeho "domovského povídání" o rodném Rychnově, které čerpal z článků
Justina Zichrasera v "Landbote", vyšlých tam "mezi válkami"

Záhlaví jeho "domovského povídání" o rodném Rychnově, které čerpal z článků
Justina Zichrasera v "Landbote", vyšlých tam "mezi válkami"

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 1, s. 11

Ve svazku 08 (rok vydání 1980-1982) publikace Archiv ostdeutscher Familienforscher vyšel i rodokmen Wolfových z Rychnova u Nových Hradů

Ve svazku 08 (rok vydání 1980-1982) publikace Archiv ostdeutscher Familienforscher vyšel i rodokmen Wolfových z Rychnova u Nových Hradů

Repro www stránky db.genealogy.net

Rychnov u Nových Hradů

Rychnov u Nových Hradů

Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 27

Kostel sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Kostel sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Repro M. Hajná, Rožmberkové : cestovní průvodce (2010), s. 59, foto Ladislav Pouzar

Interiér farního kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů,
vysvěceného už roku 1261 ve své raně gotické podobě
pražským biskupem Janem z Dražic a darovaného vdovou
po Pelhřimovi z Třeboně vyšebrodskému klášteru

Interiér farního kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů,
vysvěceného už roku 1261 ve své raně gotické podobě
pražským biskupem Janem z Dražic a darovaného vdovou
po Pelhřimovi z Třeboně vyšebrodskému klášteru

Repro Hoam!, 1956, č. 9, s. 27

Selská svatba v Rychnově u Nových Hradů jako součást maškarního průvodu z roku 1934

Selská svatba v Rychnově u Nových Hradů jako součást maškarního průvodu z roku 1934

Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 27

Masopustní průvod v Rychnově u Nových Hradů v roce 1936

Masopustní průvod v Rychnově u Nových Hradů v roce 1936

Masopustní průvod v Rychnově u Nových Hradů v roce 1936

Repro Glaube und Heimat, 1979, č. 2, zadní strana obálky a 2000, č. 2, s. 49

Poutní korouhev farnosti
Rychnov u Nových Hradů

Poutní korouhev farnosti
Rychnov u Nových Hradů

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11,
s. 42

Dne 14. srpna 1993 byl v Rychnově u Nových Hradů vysvěcen na místním hřbitově
tento pamětní kámen, kde text na něm končí slovy: "Bůh neopustí ty své"

Dne 14. srpna 1993 byl v Rychnově u Nových Hradů vysvěcen na místním hřbitově
tento pamětní kámen, kde text na něm končí slovy: "Bůh neopustí ty své"

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 47

Rychnov u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Rychnov u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rychnov u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dopis rodopisce Aloise Sassmanna s obecní litanií z Munic u Hluboké nad Vltavou
     svědčí o "nekonečné" síle jazykové inspirace třeba českých příjmení

Dopis rodopisce Aloise Sassmanna s obecní litanií z Munic u Hluboké nad Vltavou
svědčí o "nekonečné" síle jazykové inspirace třeba českých příjmení

Repro archív Kohoutího kříže a foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist