logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JAN WOLF

Je to on na tomto tablu datovaném v Západočeském muzeu kolem roku 1900? Věkem by mohl odpovídat a fotografie zachycují již nový kostel, bližší údaje ale bohužel ani na zadní straně tabla nejsou...

Je to on na tomto tablu datovaném v Západočeském muzeu kolem roku 1900? Věkem by mohl odpovídat a fotografie zachycují již nový kostel, bližší údaje ale bohužel ani na zadní straně tabla nejsou...

Repro ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Záznam o jeho narození v mirotické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný statek čp. 1 v Lučkovicích

Rodný statek čp. 1 v Lučkovicích

Repro Mapy.cz

Zápis ve farní kronice

Repro Kronika farnosti Pleš 1836-1933 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Kaple, stojící na místě nového kostela v Pleši, na snímku z konce 19. století

Kaple, stojící na místě nového kostela v Pleši, na snímku z konce 19. století

Repro www stránky Zničené kostelym

Zaniklý kostel Panny Marie Pomocné v Pleši a kaple, která stojí na jeho místěZaniklý kostel Panny Marie Pomocné v Pleši a kaple, která stojí na jeho místě

Zaniklý kostel Panny Marie Pomocné v Pleši a kaple, která stojí na jeho místě

Repro www stránky Zničené kostely (NPÚ Plzeň)

Záznam o jeho skonu v plešské knize zemřelých...

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

... a zpráva o něm v ordinariátním listu

... a zpráva o něm v ordinariátním listu

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1909, č. 31, s. 12

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist