logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MICHAEL WOLLNER

Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, datovaných 8. května 1937Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, datovaných 8. května 1937

Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, datovaných 8. května 1937

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1965, č. 9, s. 298

Repro M. Wollner, Das war unser Kienberg an der Moldau (1968), s. 5

On a jeho žena Irma na archu sčítání lidu z roku 1921 pro loučovický dům čp. 55

Repro Sčítání lidu 1921, Loučovice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ještě v květnu 1968, tři měsíce před svou smrtí, nakreslil pro svou knihu o Loučovicích tento plán obce podle stavu z roku 1945

Repro M. Wollner, Das war unser Kienberg an der Moldau (1968), příloha

O úmrtí a hrobě matčině napsal tento odstavec ve své knize o Loučovicích

O úmrtí a hrobě matčině napsal tento odstavec ve své knize o Loučovicích

Repro M. Wollner, Das war unser Kienberg an der Moldau (1968), s. 75-76

Obálka (1968) jeho knihy vydané v Linci sdružením Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich

Obálka (1968) jeho knihy vydané v Linci sdružením Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1968, č. 11, s. 340-341

Pohlednice Loučovic s prastarými kostelíky sv. Prokopa a sv. Oldřicha (viz i Rudolf Barth a Marie Stopferová)

Pohlednice Loučovic s prastarými kostelíky sv. Prokopa a sv. Oldřicha (viz i Rudolf Barth a Marie Stopferová)

Repro Magazín ze Šumavy 2002, č. 10

List z kroniky Loučovic už "znárodněných"

Repro Kronika obce Loučovice 1950-1981, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pohled z Medvědí hory do údolí Vltavy s Loučovicemi

Pohled z Medvědí hory do údolí Vltavy s Loučovicemi

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 3, obálka

Vítkův Kámen na ilustraci Vojtěcha Brechlera pro Ottovu edici Čechy...

Vítkův Kámen na ilustraci Vojtěcha Brechlera pro Ottovu edici Čechy...

Repro F. A. Šubert, Čechy. Díl II., Vltava (1894), s. 6

... a dnes (2011)

... a dnes (2011)

Foto Ivo Kareš

Pohled z Vítkova Kamene

Pohled z Vítkova Kamene

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist