logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RICHARD WONDRA

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 25. května 1921

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 25. května 1921

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Na snímku krumlovských rukojmích, propuštěných po záboru pohraničí československými úřady na podzim 1938 po přijetí mnichovské "dohody", je on ten stařec v klobouku uprostřed, napravo od něj stojí Ernst Holzinger

Na snímku krumlovských rukojmích, propuštěných po záboru pohraničí československými úřady na podzim 1938 po přijetí mnichovské "dohody", je on ten stařec v klobouku uprostřed, napravo od něj stojí Ernst Holzinger

Repro R. Doyscher, Krummau, Sonne und Sturm im Jugendparadies, s. 126

Záznam o jeho narození v křestní matrice z Uherského Hradiště na stránkách Moravského zemského archivu

Repro MZA v Brně - Acta Publica

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 58 na českokrumlovském Latráně s rodinou Wondrovou, tj. Richardem Wondrou st. a jeho ženou Marií, syny Richardem (*27. listopadu 1912 na pražském Smíchově) a Wolfgangem (*8. prosince 1917 v Toužetíně u Loun), jakož dcerou Elsou (*11. června 1915 rovněž v Toužetíně), Wondrovou matkou Marií (*20. září 1850 ve Velkém Meziříčí) a jejich německou služkou z Lipna u Postoloprt

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 58 je součástí zámeckého areálu, jde o panský úřednický dům zvaný "Purkrabský"

Dům čp. 58 je součástí zámeckého areálu, jde o panský úřednický dům zvaný "Purkrabský"

Foto Ivo Kareš

Wondrův snímek z roku 1898 zachycuje knížecí schwarzenberskou expozici na vídeňské jubilejní výstavě k 50. výročí vlády císaře Františka Josefa

Wondrův snímek z roku 1898 zachycuje knížecí schwarzenberskou expozici na vídeňské jubilejní výstavě k 50. výročí vlády císaře Františka Josefa

Repro Z. Mrázková - J. Špinar - P. Hudičák, Krumlov - město pod věží (2018), s. 53

Obálka (1936) příležitostného tisku, v němž se objevil ve zkrácené podobě jeho text o Krumlově jako opevněném městě

Obálka (1936) příležitostného tisku, v němž se objevil ve zkrácené podobě jeho text o Krumlově jako opevněném městě

Jedna z jeho zpráv z "Krummau an der Moldau"

Jedna z jeho zpráv z "Krummau an der Moldau"

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 24, s. 11-12

Záznam stavovské matriky tehdy už "říšského" Krumlova z roku 1939 o svatbě jeho syna Richarda Antona Wondry poskytuje cenné údaje i o něm

Repro Stavovská matrika Český Krumlov, 1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho exlibris ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Jeho exlibris ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Jméno jeho syna Wolfganga v seznamu schwarzenberských zaměstnanců ve vídeňské "knížecí" ročence z roku 1953

Jméno jeho syna Wolfganga v seznamu schwarzenberských zaměstnanců ve vídeňské "knížecí" ročence z roku 1953

Repro Schwarzenbergisches Jahrbuch (1953), s. 354

Český Krumlov ze zámku

Český Krumlov ze zámku

Foto Ivo Kareš

Plášťový most

Plášťový most

Foto Ivo Kareš

Mariánský sloup na českokrumlovském náměstí

Mariánský sloup na českokrumlovském náměstí

Foto Ivo Kareš

Dům čp. 21 (někdejší městská věž) z českokrumlovského Latránu na staré pohlednici

Dům čp. 21 (někdejší městská věž) z českokrumlovského Latránu na staré pohlednici

Repro F.Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českokrumlovském. Díl II, Město Český Krumlov. Svazek 3 (2017), obr. 165

Kněžna Paulina, choť Josefa II. zu Schwarzenberg, zachycena na posmrtném portrétu Ch.L.Phillipota

Kněžna Paulina, choť Josefa II. zu Schwarzenberg, zachycena na posmrtném portrétu Ch.L.Phillipota

Repro P. Juřík, Schwarzenbergové : nic než rovné (2018), s. 47

Požár, při němž zahynula roku 1810 kněžna Paulina, těhotná s již desátým svým potomkem, zachytil tento obraz R.A. Hillingforda

Požár, při němž zahynula roku 1810 kněžna Paulina, těhotná s již desátým svým potomkem, zachytil tento obraz R.A. Hillingforda

Repro P. Juřík, Schwarzenbergové : nic než rovné (2018), s. 48

O devět osiřelých dětí kněžny Pauliny se starala jejich neprovdaná teta Eleonora Žofie

O devět osiřelých dětí kněžny Pauliny se starala jejich neprovdaná teta Eleonora Žofie

Repro P. Juřík, Schwarzenbergové : nic než rovné (2018), s.46

Posmrtný portrét Eleonory Žofie zu Schwarzenberg

Posmrtný portrét Eleonory Žofie zu Schwarzenberg

Repro V.Grubhoffer, Zdánlivá smrt : noční můra osvícenské Evropy (2018), s. 75

Kaple v českokrumlovském kostele sv. Víta, kde jsou uložena srdce sedmi příslušníků rodu, to poslední patřilo roku 1833 knížeti Josefu II.Kaple v českokrumlovském kostele sv. Víta, kde jsou uložena srdce sedmi příslušníků rodu, to poslední patřilo roku 1833 knížeti Josefu II.

Kaple v českokrumlovském kostele sv. Víta, kde jsou uložena srdce sedmi příslušníků rodu, to poslední patřilo roku 1833 knížeti Josefu II.

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist