logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA WORATSCHKOVÁ

Repro z daru Ing. A. Nikendeye

V Haidmühle roku 1995

V Haidmühle roku 1995

Repro archív Kohoutího kříže

Na prachatické ulici v srpnu 1993 (ta vlevo)

Na prachatické ulici v srpnu 1993 (ta vlevo)

Repro archív Kohoutího kříže

Rukopis jedné z básní

Rukopis jedné z básní

Repro archív Kohoutího kříže

Její otec na Svatém Tomáši s ostatními hajnými a lesními zdejšího revíru
ve schwarzenberských službách (prvý zleva)

Její otec na Svatém Tomáši s ostatními hajnými a lesními zdejšího revíru
ve schwarzenberských službách (prvý zleva)

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 86

Její rodiště Reissrechen na staré mapě schwarzenberského panství Český Krumlov...

Její rodiště Reissrechen na staré mapě schwarzenberského panství Český Krumlov...

Repro Topographische Karte der in Böhmen Budweiser Kreises liegenden Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzenberg Herzog zu Krummau gehörigen Herrschaft Krummau mit Bestimmung des äussern Gränzen und Ausscheidung des im Umfange der Herrschaft befindlichen obrigkeitlichen Grundeigenthums, Joseph Falta (1829) (Digitální knihovna JVK)

... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Vysoká Běta - pohled od silnice mezi Zábořím a Dobčicemi

Vysoká Běta - pohled od silnice mezi Zábořím a Dobčicemi

Foto Ivo Kareš

Krajina pod pod Vysokou Bětou

Krajina pod pod Vysokou Bětou

Repro Jižní Čechy 2004 ve fotografii Vladimíra Kunce (kalendář)

Pohled na Vysokou Bětu a Buglatu od Hradců u Lhenic

Pohled na Vysokou Bětu a Buglatu od Hradců u Lhenic

Foto Ivo Kareš

Parte

Parte

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist