logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MICHAEL WUDY

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 17, s. 738

Parte...

Parte...

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 18, s. 779

... a nekrolog na stránkách krajanského časopisu

... a nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 17, s. 747

Ovdovělá už babička z otcovy strany se svými dětmi na snímku z roku 1922

Ovdovělá už babička z otcovy strany se svými dětmi na snímku z roku 1922

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 189

Záznam o narození otcově v železnorudské matrice s pozdějším přípisem o jeho svatbě v září roku 1920

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o svatbě rodičů v železnorudské oddací matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Otcův nekrolog a parte v krajanském časopise

Otcův nekrolog a parte v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 13, s. 547 a 555

Železnorudská Panna Maria Pomocná z Hvězdy, zde přizdobena i s Jezulátkem korunami a křížkem

Železnorudská Panna Maria Pomocná z Hvězdy, zde přizdobena i s Jezulátkem korunami a křížkem

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 17, s. 740

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist