logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BARBARA VON WULFFEN

Repro Sudetenland, 1990, č. 2, obr. příl.

S manželem Levinem von Wulffen na oslavách 50. výročí
Adalbert Stifter Verein (prvý zleva Franz Neubauer)

S manželem Levinem von Wulffen na oslavách 50. výročí
Adalbert Stifter Verein (prvý zleva Franz Neubauer)

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 73

Při jednom autorském čtení rok poté, co obdržela Kulturní cenu krajanského sdružení za literaturu

Při jednom autorském čtení rok poté, co obdržela Kulturní cenu krajanského sdružení za literaturu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1991, č. 48, s. 8

Na Krajském úřadě v Českých Budějovicích 15. října 2003
při udělování Umělecké ceny k česko-německému porozumění
(odleva vedle ní František Černý, vpravo dále plzeňský biskup František Radkovský
a benediktinský řádový kněz Angelus Waldstein-Wartenberg)

Na Krajském úřadě v Českých Budějovicích 15. října 2003
při udělování Umělecké ceny k česko-německému porozumění
(odleva vedle ní František Černý, vpravo dále plzeňský biskup František Radkovský
a benediktinský řádový kněz Angelus Waldstein-Wartenberg)

Repro Stifter Jahrbuch, 2004, Neue Folge 18, s. 25

S O. H. Hajekem

S O. H. Hajekem

Repro www stránky Adalbert Stifter Verein

Rodový erb Podewilsů

Rodový erb Podewilsů

Repro Almanach českých šlechtických rodů (2001), s. 306

Obálka (2000) německého vydání knihy Urny plné medu u S. Fischer Verlag zachycuje Svojšín v údolí řeky Mže s krytým mostem přes ní

Obálka (2000) německého vydání knihy Urny plné medu u S. Fischer Verlag zachycuje Svojšín v údolí řeky Mže s krytým mostem přes ní

První německé vydání (1989) její knihy s celým obrazem, ze kterého zbyl na obálce paperbacku pouhý výřez

První německé vydání (1989) její knihy s celým obrazem, ze kterého zbyl na obálce paperbacku pouhý výřez

Obálka (2001) českého vydání v nakladatelství Atlantis
používá reprodukce Mánesova obrazu Řipský kraj

Obálka (2001) českého vydání v nakladatelství Atlantis
používá reprodukce Mánesova obrazu Řipský kraj

Obálka (2004) propagační brožury s logem Adalbert Stifter Verein,
jehož se stala předsedkyní po O. H. Hajekovi

Obálka (2004) propagační brožury s logem Adalbert Stifter Verein,
jehož se stala předsedkyní po O. H. Hajekovi

Její prezentace mezi autorkami vyznamenanými krajanským sdružením, jak ji připravila Anna Knechtelová

Její prezentace mezi autorkami vyznamenanými krajanským sdružením, jak ji připravila Anna Knechtelová

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2021, č. 5, s. 8

Plánek obce Svojšín s vyznačením dvou jejích židovských synagog (1 a 2), jakož i domů se židovskými vlastníky či nájemci (na plánku křížkované a šrafované) z prvé půle devatenáctého století, kdy tu tvořili významnou složku obyvatelstva

Plánek obce Svojšín s vyznačením dvou jejích židovských synagog (1 a 2), jakož i domů se židovskými vlastníky či nájemci (na plánku křížkované a šrafované) z prvé půle devatenáctého století, kdy tu tvořili významnou složku obyvatelstva

Repro J. Fiedler, Židovské památky Tachovska, Plánska a Stříbrska (2008), s. 150

Pohlednice zachycující kolem roku 1900 střed obce Svojšína s farou, kostelem a zámkem

Pohlednice zachycující kolem roku 1900 střed obce Svojšína s farou, kostelem a zámkem

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 3 : Stříbrsko a Plánsko na nejstarších fotografiích (2012), s. 170

Románsko-barokní věž svojšínského kostela s vlajkou u příležitosti 50. výročí narození císaře Františka Josefa I. v roce 1880Románsko-barokní věž svojšínského kostela s vlajkou u příležitosti 50. výročí narození císaře Františka Josefa I. v roce 1880

Románsko-barokní věž svojšínského kostela s vlajkou u příležitosti 50. výročí narození císaře Františka Josefa I. v roce 1880

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 3 : Stříbrsko a Plánsko na nejstarších fotografiích (2012), s. 174 a 175

Vstupní fasáda známku ve Svojšíně, otevřená do přilehlého parku, na snímku z doby kolem roku 1900

Vstupní fasáda známku ve Svojšíně, otevřená do přilehlého parku, na snímku z doby kolem roku 1900

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 3 : Stříbrsko a Plánsko na nejstarších fotografiích (2012), s. 171

Nádvoří zámku ve Svojšíně s krytou pavlačí, která spojovala zámeckou budovu s kostelem sv. Petra a Pavla

Nádvoří zámku ve Svojšíně s krytou pavlačí, která spojovala zámeckou budovu s kostelem sv. Petra a Pavla

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 3 : Stříbrsko a Plánsko na nejstarších fotografiích (2012), s. 173

Krytý dřevěný most ve Svojšíně na snímku někdy z roku 1908
- v roce 1931 byl stržen a nahrazen současným betonovým

Krytý dřevěný most ve Svojšíně na snímku někdy z roku 1908
- v roce 1931 byl stržen a nahrazen současným betonovým

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 3 : Stříbrsko a Plánsko na nejstarších fotografiích (2012), s. 176

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist