logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OSKAR VON ZABORSKY-WAHLSTÄTTEN

Repro K. Schröpfer, Am Pandurensteig (1990), s. 68

Autoportrét na dřevorytu z roku 1921

Autoportrét na dřevorytu z roku 1921

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 2, s. 93

Umrlčí prkno v Leckern u Kötztingu na jeho památku

Umrlčí prkno v Leckern u Kötztingu na jeho památku

Repro R. Haller, Totenbretter : Brauchdenkmäler in Niederbayern und der Oberpfalz - neue Funde zu einem alten Thema (1990), s. 264

Jeho signovaná kresba s názvem "Zvyky v koloběhu roku"

Jeho signovaná kresba s názvem "Zvyky v koloběhu roku"

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 2, s. 94

Otcova data v českém slovníku představitelů státní správy

Otcova data v českém slovníku představitelů státní správy

Repro Slovník představitelů státní správy v Čechách 1850-1918 (1993), s. 229

Pražské policejní přihlášky jeho otce, ta druhá i s uvedením rodného příjmení matčina, tj. Flek von Flakhausen", jeho děda, vojenského lékaře Franze Zaborskyho von Wahlstätten (1810-1878), rodáka z Polné a jeho babičky Klary, roz. Tarlerové (na přihlášce je ovšem jméno uvedeno jako "Tatler")

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton karton 720, obraz 572, 573, 569, 571
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Rodokmen, který v roce 1936 vlastnoručně sepsal Oskar Zaborsky je v majetku jeho příbuzné Mariny Šalek Fuchsové, která rovněž upřesnila rodné příjmení babičky Klary

Repro z daru Mariny Šalek Fuchsové

Velký žulový selský náhrobek v Baierweg u Viechtachu, "jeden
z nejoriginálnějších výtvorů lidového umění", na jím signované kresbě

Velký žulový selský náhrobek v Baierweg u Viechtachu, "jeden
z nejoriginálnějších výtvorů lidového umění", na jím signované kresbě

Repro W. Helm, Granit (2007), s. 83

Křemenný val, význačný přírodní památník, o němž je zmínka i v textu o "základním vymezení Šumavy", blízko bavorského Viechtachu

Křemenný val, význačný přírodní památník, o němž je zmínka i v textu o "základním vymezení Šumavy", blízko bavorského Viechtachu

Křemenný val, význačný přírodní památník, o němž je zmínka i v textu o "základním vymezení Šumavy", blízko bavorského Viechtachu

Repro www stránky lifePR.de a Wikipedia

Dvě jeho ilustrace k bavorským pověstem z dunajského Řezna
a ze Šumavy

Dvě jeho ilustrace k bavorským pověstem z dunajského Řezna
a ze Šumavy

Repro Der Bayerwald, 2002, č. 2, 31

Repro Der Bayerwald, 2003, č. 4, s. 33

Jeho dřevoryt zachyil koňský trh v Kötztingu, tradičně konaný o svatodušní sobotě

Jeho dřevoryt zachyil koňský trh v Kötztingu, tradičně konaný o svatodušní sobotě

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 2, 69

Obálka reprintu jeho knihy (1997) v mnichovském nakladatelství Callwey

Obálka reprintu jeho knihy (1997) v mnichovském nakladatelství Callwey

Šumavská svatba na ilustraci, jím samým signované, z jeho knihy

Šumavská svatba na ilustraci, jím samým signované, z jeho knihy

Repro O. von Zaborsky-Wahlstäten, Die Tracht im Bayerischen- und Böhmerwald, Band II (1979), s. 95

Vývoj šumavského ženského i mužského kroje na časové tabulce z jeho knihy

Vývoj šumavského ženského i mužského kroje na časové tabulce z jeho knihy

Repro O. von Zaborsky-Wahlstäten, Die Tracht im Bayerischen- und Böhmerwald, Band II (1979), obr. příl.

Při přípravě své knihy o šumavských krajích hledal u čtenářů krajanského časopisu fotokopie mědirytu Ludwiga hraběte Buquoye (1783-1834), z knihy Antona Pucherny (1776-1852) "Trachten böhmischen Bauern und Bauerinnen", vydané ve Vídni roku 1814

Při přípravě své knihy o šumavských krajích hledal u čtenářů krajanského časopisu fotokopie mědirytu Ludwiga hraběte Buquoye (1783-1834), z knihy Antona Pucherny (1776-1852) "Trachten böhmischen Bauern und Bauerinnen", vydané ve Vídni roku 1814

Repro Hoam!, 1957, č. 11, s. 13

Několik Buquoyových obrázků lidových krojů z knihy, kterou Oskar von Zaborsky hledal a z nichž jeden, jak patrno, posloužil jako pozdější předloha kostýmního návrhu pro Smetanovu operu Hubička (1885)

Několik Buquoyových obrázků lidových krojů z knihy, kterou Oskar von Zaborsky hledal a z nichž jeden, jak patrno, posloužil jako pozdější předloha kostýmního návrhu pro Smetanovu operu Hubička (1885)

Repro I. Štěpánová, Člověk a lidová kultura: člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka (2005), s. 53-54

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist