logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMMERICH ZDIARSKY

S učitelským sborem školy v Nové ulici v Českých Budějovicích sedící zcela vpravo s číslem 11
(viz i Jakob Heinrich Micko)

S učitelským sborem školy v Nové ulici v Českých Budějovicích sedící zcela vpravo s číslem 11
(viz i Jakob Heinrich Micko)

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 211

V českobudějovické matrice je při svém narození roku 1873 psán ještě po otci Zďarsky, přípis z roku 1891 svědčí však o "pravopisné" změně "podle místodržitelského výnosu"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z českobudějovické "Knihy oddaných" o jeho svatbě 12. května 1900 s Aloisií Franziskou Hattanovou, dcerou učitele Hattana a jeho ženy Marie, roz. Vítkové z Kamenice nad Lipou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německá chlapecká obecná a měšťanská škola v českobudějovické Nové ulici, vedle níž stál i rodný dům bratří Josefa Franze a Karla Franze Leppových

Německá chlapecká obecná a měšťanská škola v českobudějovické Nové ulici, vedle níž stál i rodný dům bratří Josefa Franze a Karla Franze Leppových

Repro Budweiser Zeitung, Jubiläums-Festnummer anläßlich der Vollendung des 50. Jahrganges, 1.1.1912, s. 19

Tady figuruje na seznamu učitelů v Homolích jako absolvent učitelského ústavu v Praze roku 1895

Tady figuruje na seznamu učitelů v Homolích jako absolvent učitelského ústavu v Praze roku 1895

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 70

Jako podučitel vystřídal v okolí Budějovic školy ve Starých Hodějovicích, Rudolfově a Rožnově, který tehdy ještě nebyl součástí města

Jako podučitel vystřídal v okolí Budějovic školy ve Starých Hodějovicích, Rudolfově a Rožnově, který tehdy ještě nebyl součástí města

Repro Kronika německé školy Hodějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Frontispis a titulní list knihy, jejímž byl spoluautorem (1904),
se snímkem někdejší podoby Pražské brány

Frontispis a titulní list knihy, jejímž byl spoluautorem (1904),
se snímkem někdejší podoby Pražské brány

Vzácný doklad o zpovědi a posledním pomazání Emmericha Zdiarského v říjnu 1945
(nahoře vidíme i záznam o pohřbu Karla Meinharda na hřbitově v Mladém)

Vzácný doklad o zpovědi a posledním pomazání Emmericha Zdiarského v říjnu 1945
(nahoře vidíme i záznam o pohřbu Karla Meinharda na hřbitově v Mladém)

Repro Státní okresní archiv České Budějovice

Tady při někdejší schwarzenberské cihelně Vývarka u nádraží Hluboká-Zámostí
byl roku 1945 sběrný tábor, kde dokonal (viz i Karl Meinhard)

Tady při někdejší schwarzenberské cihelně Vývarka u nádraží Hluboká-Zámostí
byl roku 1945 sběrný tábor, kde dokonal (viz i Karl Meinhard)

Tady při někdejší schwarzenberské cihelně Vývarka u nádraží Hluboká-Zámostí
byl roku 1945 sběrný tábor, kde dokonal (viz i Karl Meinhard)

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Pasáž ze stati Jana Ciglbauera, zveřejněné i s mylnou podobou Zdiarskyho křestního jména ve sborníku Historie severního Českobudějovicka v roce 2010

Pasáž ze stati Jana Ciglbauera, zveřejněné i s mylnou podobou Zdiarskyho křestního jména ve sborníku Historie severního Českobudějovicka v roce 2010

Repro Historie severního Českobudějovicka (2010), s. 18

Záznam v hosínské hřbitovní knize dokumentuje výše zmíněný způsob pohřbívání

Záznam v hosínské hřbitovní knize dokumentuje výše zmíněný způsob pohřbívání

Repro archív Zdeňka Tibitanzla

Hrob č. 450 na hosínském hřbitově, kde je pohřben

Hrob č. 450 na hosínském hřbitově, kde je pohřben

Foto Zdeněk Tibitanzl

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist