logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL MAXIMILIAN ZEDTWITZ VON ZEDTWITZ

Na snímku z archivu pražského fotoateliéru Langhans

Na snímku z archivu pražského fotoateliéru Langhans

Repro www stránkyLanghans Praha

Portrét od neznámého autora

Portrét od neznámého autora

Repro Wikipedia

Z pamětní publikace (1894) památné výstavy

Z pamětní publikace (1894) památné výstavy

Repro Jubilejní výstava zemská království českého v Praze 1891 (1894), s. 3

Nejspíše je to on, kdo tu kráčí vedle císaře Františka Josefa za jeho návštěvy na Jubilejní výstavě

Nejspíše je to on, kdo tu kráčí vedle císaře Františka Josefa za jeho návštěvy na Jubilejní výstavě

Repro Wikipedia

Vazba zprávy o všeobecné zemské jubilejní výstavě v roce 1891, konané na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze

Vazba zprávy o všeobecné zemské jubilejní výstavě v roce 1891, konané na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze

Alegorie Karla Vítězslava Maška na patitulu knihy o Jubilejní výstavě

Alegorie Karla Vítězslava Maška na patitulu knihy o Jubilejní výstavě

Repro Sto let práce : zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891 : na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze pod protektorátem jeho cís. a král. veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.. Díl III, Obraz, kulturní význam a výsledky výstavy (1895), patitul

Plakát k výstavě od Vojtěcha Hynaise - původně byla plánována jako "Všeobecná" zemská výstava, po bojkotu německých podnikatelů se konala jako "Jubilejní"

Plakát k výstavě od Vojtěcha Hynaise - původně byla plánována jako "Všeobecná" zemská výstava, po bojkotu německých podnikatelů se konala jako "Jubilejní"

Repro Sudetendeutsches Museum - Kurzführer (2022), s. 45

Jeden ze tří schwarzenberských pavilonů na Jubilejní výstavě 1891

Jeden ze tří schwarzenberských pavilonů na Jubilejní výstavě 1891

Repro Sto let práce : zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891 : na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze pod protektorátem jeho cís. a král. veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.. Díl III, Obraz, kulturní význam a výsledky výstavy (1895), s. 67

Zvěř užitková a škodná ve schwarzenberském pavilonu na Jubilejní výstavě 1891

Zvěř užitková a škodná ve schwarzenberském pavilonu na Jubilejní výstavě 1891

Repro Sto let práce : zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891 : na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze pod protektorátem jeho cís. a král. veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.. Díl III, Obraz, kulturní význam a výsledky výstavy (1895), s. 126

Snímek z knihy k Jubilejní výstavě zachycuje knížecí schwarzenberský ústav pro chov lososů a pstruhů ve Stožci

Snímek z knihy k Jubilejní výstavě zachycuje knížecí schwarzenberský ústav pro chov lososů a pstruhů ve Stožci

Repro Sto let práce : zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891 : na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze pod protektorátem jeho cís. a král. veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.. Díl III, Obraz, kulturní význam a výsledky výstavy (1895), s. 77

Nálepka německé sekce Zemské kulturní rady, kde byl Zedtwitz delegátem zemědělských sdružení

Nálepka německé sekce Zemské kulturní rady, kde byl Zedtwitz delegátem zemědělských sdružení

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Heslo Zedwitz v Ottově slovníku naučném

Heslo Zedwitz v Ottově slovníku naučném

Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí.
Dvacátýsedmý díl, Vůz - Źyźkowski (1908), s. 516-517

Záznam v českobudějovické matrice nás zpravuje o tom, že jeho křest na jméno Carl Boromäus Maximilian von Zedtwitz se udál se svolením biskupské konzistoře v domě č. 156 na rohu dnešního náměstí Přemysla Otakara II.

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho otec Franz Ernst Ferdinand hrabě von Zedtwitz zemřel v témže domě čp. 156 na rohu českobudějovického náměstí, kde byl jeho syn tři a půl měsíce předtím pokřtěn

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto dnes vypadá dům s tehdejším čp. 156 na náměstí Přemysla Otakara II. - byl přestavěn na přelomu 19. a 20. století a věžička tvarem záměrně připomíná americké mrakodrapy

Takto dnes vypadá dům s tehdejším čp. 156 na náměstí Přemysla Otakara II. - byl přestavěn na přelomu 19. a 20. století a věžička tvarem záměrně připomíná americké mrakodrapy

Foto Ivo Kareš

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství, kde je vedle jména jeho matky Rosiny, narozené ve Vildštejně (dnešní Skalná), při údaji o něm uvedeno správně jeho rodiště (jinde bývá, a to nesprávně, Aš)

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství, kde je vedle jména jeho matky Rosiny, narozené ve Vildštejně (dnešní Skalná), při údaji o něm uvedeno správně jeho rodiště (jinde bývá, a to nesprávně, Aš)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 726, obraz 490
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Na jiné pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství je vedle jmen obou manželů Zedwitzových zaznamenáno i datum a místo jejich pražské svatby, jakož i trojice jejich dětí - namísto správného německého Krugsreuth je ovšem mylně psáno Brugsreuth

Na jiné pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství je vedle jmen obou manželů Zedwitzových zaznamenáno i datum a místo jejich pražské svatby, jakož i trojice jejich dětí - namísto správného německého Krugsreuth je ovšem mylně psáno Brugsreuth

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 726, obraz 486
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství pro jeho vdovu a dceru Magdu uvádí opět namísto "Krugsreuth" (Kopaniny) chybně "Brugsreuth bei Asch" a "bei Eger"

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství pro jeho vdovu a dceru Magdu uvádí opět namísto "Krugsreuth" (Kopaniny) chybně "Brugsreuth bei Asch" a "bei Eger"

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 726, obraz 469
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Jeho vnuk, básník a spisovatel Franz Xaver Zedtwitz, padlý v roce 1942 někde u Sevastopolu

Jeho vnuk, básník a spisovatel Franz Xaver Zedtwitz, padlý v roce 1942 někde u Sevastopolu

Repro www stránky Ascher Länchen - Ašský výběžek

Erb rodu Zedwitz ze Siebmacherovy Wappenbuch (1605)

Erb rodu Zedwitz ze Siebmacherovy Wappenbuch (1605)

Repro Wikipedia

Erb rodu Zedwitz na fasádě hrobky ve dnes zcela zaniklém Doupově

Erb rodu Zedwitz na fasádě hrobky ve dnes zcela zaniklém Doupově

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jan Mládek

Hrobka v Kopaninách u Aše s jeho jménem a jiná hrobka rodu Zedwitzů v zaniklém Doupově (Duppau) - kupodivu se zachovala jako jeden z mála pozůstatků města

Hrobka v Kopaninách u Aše s jeho jménem a jiná hrobka rodu Zedwitzů v zaniklém Doupově (Duppau) - kupodivu se zachovala jako jeden z mála pozůstatků města

Repro Wikipedia a Šíp plus

Kopaninský zámek, jak vyhlížel někdy kolem roku 1907...

Kopaninský zámek, jak vyhlížel někdy kolem roku 1907...

Repro Wikipedia

... a v roce 2023 - snad se dočkal obnovy po letech "péče" státních statků...... a v roce 2023 - snad se dočkal obnovy po letech "péče" státních statků...

... a v roce 2023 - snad se dočkal obnovy po letech "péče" státních statků...

Foto Leona Töröková

... naopak chátrá zámeček v Doubravě (dříve Grün), ještě na začátku 21 století restaurace, nad jejímž vchodem je umístěn znak Zedwitzů, pocházející z ruin zámku v Kopaninách... naopak chátrá zámeček v Doubravě (dříve Grün), ještě na začátku 21 století restaurace, nad jejímž vchodem je umístěn znak Zedwitzů, pocházející z ruin zámku v Kopaninách

... naopak chátrá zámeček v Doubravě (dříve Grün), ještě na začátku 21 století restaurace, nad jejímž vchodem je umístěn znak Zedwitzů, pocházející z ruin zámku v Kopaninách

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist