logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ZETTL

Záznam v křestní matrice farní obce Prášily o jeho narození v rodině majitele hospodářství ve Formbergu čp. 166 (dvorec zvaný "Peterlhof" je popsán v textové ukázce u Heinze Günthera Zettla) Petera Zettla a jeho choti Caroliny, roz. rovněž Zettlové, do jejíhož rodného stavení se přiženil - jako kmotr se podepsal Wenzl Zettl ze Zadních Chalup čp. 97, novorozencův děd z otcovy strany, a jeho žena Carolina

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o svatbě v železnorudské knize oddaných

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Karl Zettl z Formbergu mezi učiteli školy v Prášilech

Karl Zettl z Formbergu mezi učiteli školy v Prášilech

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 437

Dvoustránka s jeho zápisem v prášilské kronice

Repro Kronika obce Prášily 1918–1937 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Výřez z jeho kresby zachycuje podobu kaple sv. Prokopa, jež byla jakousi předchůdkyní prášilského kostela téhož zasvěcení a kterou dal postavit sklář Lorenz Gattermayer v roce 1756, ještě když panství Prášily náleželo rodu Kinských (až do roku 1798) a místní marně žádali celá léta o nový dům Páně

Výřez z jeho kresby zachycuje podobu kaple sv. Prokopa, jež byla jakousi předchůdkyní prášilského kostela téhož zasvěcení a kterou dal postavit sklář Lorenz Gattermayer v roce 1756, ještě když panství Prášily náleželo rodu Kinských (až do roku 1798) a místní marně žádali celá léta o nový dům Páně

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 4, s. 27

Prášily na meziválečném snímku i s někdejším kostelem

Prášily na meziválečném snímku i s někdejším kostelem

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

Jeho dcera Irmhilde Zettlová (Oberlehrer Hilde) zemřela 16. května 2014 v 94 letech (od roku 1995 žila v domově důchodců Adalbert-Stifter-Wohnheim ve Waldkraiburgu)

Jeho dcera Irmhilde Zettlová (Oberlehrer Hilde) zemřela 16. května 2014 v 94 letech (od roku 1995 žila v domově důchodců Adalbert-Stifter-Wohnheim ve Waldkraiburgu)

Repro Hoam!, 2014, č. 7, s. 51

Tzv. "Kamerální les Roklan" - blíže viz Stefan Duschek

Tzv. "Kamerální les Roklan" - blíže viz Stefan Duschek

Repro Historie lesů z okolí Srní a Prášil (2010), s. 43

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist