logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JUSTIN JOSEF ZICHRASER

Repro archív Cisterciáckého opatství Vyšší Brod

Repro Glaube und Heimat, 1959, s. 264

Narodil se podle záznamu ve vyšebrodské křestní matrice jako Josef Ziehraser (nevíme, odkdy začal psát své příjmení jinak) Franzi Ziehraserovi, mlynáři v Herbertově (na tamním Joschmühle hospodařil i jeho otec Mathias Ziehraser se svou ženou Marií, roz. Foißnerovou z Těchoraze /Ziehras, také Zichraß!/, dnes části města Vyšší Brod), novorozencova matka Maria byla dcerou Wenzla Dobusche, rolníka z Heršláku čp. 5, a jeho ženy Theresie, roz. Wagnerové z Jenína (Kodetschlag)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záhlaví listu Landbote, kde vycházel na pokračování
jeho příběh tvrze v Heršláku

Záhlaví listu Landbote, kde vycházel na pokračování
jeho příběh tvrze v Heršláku

Záhlaví měsíců v kalendáři krumlovského listu Landbote, kam přispíval i on,
provázela své venkovské čtenáře celým rokem

Záhlaví měsíců v kalendáři krumlovského listu Landbote, kam přispíval i on,
provázela své venkovské čtenáře celým rokem

Záhlaví měsíců v kalendáři krumlovského listu Landbote, kam přispíval i on,
provázela své venkovské čtenáře celým rokem

Repro KrummauerAdreß-Kalender für Südböhmen für das Jahr 1915, s. IV-XXVI

V roce 1908, kdy Zichraser působil jako katecheta na škole v Horní Stropnici, slavilo se tu z osobní iniciativy ředitelovy - byl jím tehdy Franz Steinko - zvláště okázale jubileum šedesátiletého panování císaře Františka Josefa I., jak o tom svědčí stránka ze školní kroniky

V roce 1908, kdy Zichraser působil jako katecheta na škole v Horní Stropnici, slavilo se tu z osobní iniciativy ředitelovy - byl jím tehdy Franz Steinko - zvláště okázale jubileum šedesátiletého panování císaře Františka Josefa I., jak o tom svědčí stránka ze školní kroniky

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Ivo Kareš

Pohled z Českého Heršláku do Čech - obraz Karla Liebschera

Pohled z Českého Heršláku do Čech - obraz Karla Liebschera

Repro Čechy, díl VI. - V jihovýchodních Čechách (1890), s. 33

Takzvaný "Hof" v místě někdejší tvrze na starší fotografii

Takzvaný "Hof" v místě někdejší tvrze na starší fotografii

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 2, s. 58

... a dnešní stav

... a dnešní stav

Foto Jan Mareš

Rodný Herbertov...Rodný Herbertov...

Rodný Herbertov...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a Český Heršlák na leteckých snímcích z let 1952 a 2008... a Český Heršlák na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a Český Heršlák na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Skleněná vitráž jednoho z oken kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Skleněná vitráž jednoho z oken kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), frontispis

Náhrobek Matthiase von Muckhenberg ve farním kostele sv. Kateřiny ve Freistadtu

Náhrobek Matthiase von Muckhenberg ve farním kostele sv. Kateřiny ve Freistadtu

Foto Pavel Polák

Městské opevnění ve Freistadtu...

Městské opevnění ve Freistadtu...

Městské opevnění ve Freistadtu...

Foto Pavel Polák

... a v Haslachu

... a v Haslachu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist