logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ ZIEFREUND

Záznam o jeho příchodu na svět 1. dubna roku 1783 v rodině řeznického mistra Antona Zifreunda a jeho ženy Franciscy, dcery chvalšinského měšťana a pekaře Josepha Bauera (Pauera) - místem narození byl dům čp. 42

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Franz Ziefreund z Chvalšin čp. 42 si podle záznamu oddací matriky zdejší fary bere 31. července roku 1810 za ženu Theresii Dichtlovou z domu čp. 5, dceru tkalcovského mistra Kaspara Dichtla a jeho ženy Elisabeth, roz. Reiningerové (Reiningerin)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam chvalšinské úmrtní matriky o skonu jeho tchána, tkalcovského mistra Kaspara Dichtla v domě čp. 5

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí 8. srpna 1862 a pohřbu dva dny nato v rodných Chvalšinách označuje ho za měšťana a vdovce ve věku 80 let, místem skonu byl dům čp. 5, pohřeb se konal na chvalšinském "božím poli"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Úvod jeho textu v českobudějovickém měsíčníku Waldheimat

Úvod jeho textu v českobudějovickém měsíčníku Waldheimat

Repro Waldheimat, 1926, č. 4, s. 62

Majitelé domů čp. 5 a 42 podle "Chvalšinské vlastivědy" Karla Schlägera

Majitelé domů čp. 5 a 42 podle "Chvalšinské vlastivědy" Karla Schlägera

Repro Glaube und Heimat, 1976, č. 17, s. 538 a č. 18, s. 585

Renovovaný dům čp. 5 s letopočtem 1809 ve štítě a čp. 42 v roce 2011Renovovaný dům čp. 5 s letopočtem 1809 ve štítě a čp. 42 v roce 2011

Renovovaný dům čp. 5 s letopočtem 1809 ve štítě a čp. 42 v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Chvalšiny na indikační skice stabilního katastru z roku 1827...

Chvalšiny na indikační skice stabilního katastru z roku 1827...

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 157

... a na akvarelu Wilhelma Fischera

... a na akvarelu Wilhelma Fischera

Repro Hoam!, 2023, č. 1, s. 1 (pohlednice z roku 1943, sbírka Reinholda Finka)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist