logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN J. ZINK

Záznam českobudějovické křestní matriky o jeho narození knihvazači Franzi Zinkovi a jeho ženě Petronille, dceři
ševce Wenzela Klicha z Bavorova a Marie, roz. Roswaldové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zemřel podle českobudějovické Knihy zemřelých v České ulici čp. 48 jako vdovec po Anně, roz. Simonové, ve
věku 79 let na stařeckou sešlost

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1920, č. 31, s. 4

Dům v České ulici, kde zemřel

Dům v České ulici, kde zemřel

Foto Jana Tichá

Obálka (1888) jeho vydání skládačky panoramatického rozhledu z Kleti podle perokresby Ferdinanda Runka

Obálka (1888) jeho vydání skládačky panoramatického rozhledu z Kleti podle perokresby Ferdinanda Runka

Reklama na skládačku v pamětní knize rozhledny i vydavatelův podpis

Reklama na skládačku v pamětní knize rozhledny i vydavatelův podpis

Repro J. Bárta, Kleť : milovaná hora (2011), s. 30

Titulní list průvodce "na horu Kleť, do Adolfova, Zlaté Koruny, na Krumlov, Červený Dvůr a zpět", který také vydal i "s mapovým náčrtkem Blanského lesa" v roce 1894

Titulní list průvodce "na horu Kleť, do Adolfova, Zlaté
Koruny, na Krumlov, Červený Dvůr a zpět", který
také vydal i "s mapovým náčrtkem Blanského lesa"
v roce 1894

Repro J. Bárta, Kleť : milovaná hora (2011), s. 11

Výhled z vrcholu Kletě a Žebříkové skály na pohlednici, kterou vydal

Výhled z vrcholu Kletě a Žebříkové skály na pohlednici, kterou vydal

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Pohled na Kleť od Nové Vsi

Pohled na Kleť od Nové Vsi

Foto Ivo Kareš

Další z jím vydaných pohlednic - s Českými Budějovicemi a blízkou Hlubokou

Další z jím vydaných pohlednic - s Českými Budějovicemi a blízkou Hlubokou

Repro www stránky Philashop.cz

Patřil mu i tento dalekohled, dnes také ve sbírkách Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích

Patřil mu i tento dalekohled, dnes také ve sbírkách Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích

Foto Ivo Kareš

Obálka (1875) a obrazová příloha jeho vysvětlení a návodu k použití učební pomůcky, schválené c.k. ministerstvem vyučování a sloužící k názorné prezentaci oběhu nebeských těles...

... a přístroj samotný, dnes ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

... a přístroj samotný, dnes ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Foto Ivo Kareš

Pět jeho kreseb z budějovického Heimatbuchu i s uvedením letopočtů jejich vzniku

Pět jeho kreseb z budějovického Heimatbuchu i s uvedením letopočtů jejich vzniku

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 165, 169, 175, 179, 181

Jeho slavnější bratr Franz Josef Zink, městský radní a čestný občan českobudějovickýJeho slavnější bratr Franz Josef Zink, městský radní a čestný občan českobudějovický

Jeho slavnější bratr Franz Josef Zink, městský radní a čestný občan českobudějovický

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien) a D. Kovář, Budějovické hřbitovy : malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 44-45

Popis hrobky rodiny Zinkových v knize Daniela Kováře věnované českobudějovickým hřbitovům

Popis hrobky rodiny Zinkových v knize Daniela Kováře věnované českobudějovickým hřbitovům

Repro D. Kovář, Budějovické hřbitovy : malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 44

Hrob rodiny Zinkovy na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie dnes patří rodině Dubských

Hrob rodiny Zinkovy na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie dnes patří rodině Dubských

Foto Jan Mareš

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist