logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS ZIRWICK

Repro z daru Geralda Deistlera

Záznam o jeho narození a křtu v tachovské matrice s přípisy o dvou svatbách

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam tachovské matriky o narození jeho první ženy ve Vítkově (dnes část města Tachov) čp. 22 (dům tímto číslem označený tam až dosud stojí) s přípisem o její svatbě s ním 14. května 1918 v Tachově

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam tachovské oddací matriky pro Vítkov o jeho první svatbě

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam plánské oddací matriky o jeho druhé svatbě napravo i s datem úmrtí prvé manželky 21. srpna roku 1925 Anny Margarethy, roz. Burdackové, ve Vítkově /Wittingreith)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Obálka (1927) jedné z knih, které vydal svým nákladem

Obálka (1927) jedné z knih, které vydal svým nákladem

Tady nikdo jiný nežli Sepp Skalitzky doporučuje na stránkách českobudějovického německého listu Zirwickem vydávaný a vedený ilustrovaný měsíčník "Deutsche Heimat" s podtitulem "Listy domovské věrnosti a domovské lásky pro župy Chebsko, Šumava, Český les a Tepelsko"

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 64, s. 5-6

Dům v Plané u Mariánských Lázní čp. 99, dříve 79/II (dnešní ulice Dukelských hrdinů), kde bývala Zirwickova tiskárna

Dům v Plané u Mariánských Lázní čp. 99, dříve 79/II (dnešní ulice Dukelských hrdinů), kde bývala Zirwickova tiskárna

Foto Jonáš Fikar

Boží muka s motivem Svaté Rodiny ve Studánce, kde žil i jejich tvůrce, věhlasný kameník Georg Böhm

Boží muka s motivem Svaté Rodiny ve Studánce, kde žil i jejich tvůrce, věhlasný kameník Georg Böhm

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 526, foto M. Bureš

Další z Böhmových prací Sv. Jiří u Studánky na snímku z roku 1958 a v kresebné rekonstrukci

Další z Böhmových prací Sv. Jiří u Studánky na snímku z roku 1958 a v kresebné rekonstrukci

Repro Z. Procházka, Georg Böhm : život a dílo lidového kameníka (2005), s. 1 a s. 25

Celkový pohled na Tachov od jihu z roku 1738

Celkový pohled na Tachov od jihu z roku 1738

Repro Gotika v západních Čechách /1230-1530/ (1995), obr. příl. XIX

Tachov na konci osmnáctého století na detailu veduty v popředí se starým židovským hřbitovem ohrazeným zdí, položeným ovšem už "za hradbami města"

Tachov na konci osmnáctého století na detailu veduty v popředí se starým židovským hřbitovem ohrazeným zdí, položeným ovšem už "za hradbami města"

Repro J. Fiedler, Židovské památky Tachovska, Plánska a Stříbrska (2008), s. 15

Gotické hradby města Tachova ze 14. století

Gotické hradby města Tachova ze 14. století

Repro S. Bucharovič, Západní Čechy (1995), foto Zdeněk Halámek

Odsun Němců z Tachova na jednotlivých určených "shromaždištích"

Odsun Němců z Tachova na jednotlivých určených "shromaždištích"

Repro Der Böhmerwald, 2021, č. 7, s. 12

Nynější německá bydliště Němců z Tachovska po vyhnání

Nynější německá bydliště Němců z Tachovska po vyhnání

Repro R. Hemmerle, Sudetenland Lexikon für alle, die das Sudetenland lieben (1992), s. 435

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist