logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA ZOGLAUEROVÁ

S manželem Siegfriedem

S manželem Siegfriedem

Repro www stránky OVBonline.de

Ve filmu Hanse Prockla z roku 2015 vypráví o poválečných událostech a odsunu

Videozáznam vystavený na YouTube

V roce 2022 s manželem a knihovnicí Michaelovou Kollerovou při oslavách padesáti let knihovny v Buchbachu, o jejíž vznik se zasloužili

V roce 2022 s manželem a knihovnicí Michaelovou Kollerovou při oslavách padesáti let knihovny v Buchbachu, o jejíž vznik se zasloužili

Repro www stránky OVBonline.de

Přepsáním textu do latinky přispěla k vydání kroniky Kvildy, sepsané Karlem Schusterem

Přepsáním textu do latinky přispěla k vydání kroniky Kvildy, sepsané Karlem Schusterem

Repro Hoam!, 2004, č. 10, s. 49

Úryvek z interview s ní o situaci vyhnaných v Bavorsku

Úryvek z interview s ní o situaci vyhnaných v Bavorsku

Repro www stránky Heimat- und Kulturverein Buchbach

Další z jejích textů na stránkách krajanského měsíčníku - u obrázků hraček z katalogu firmy Bohemia-Werk má příjmení jejího zakladatele znít Watzlawick, nikoli Wazlawick, jedním z potomků zakladatele továrny byl i Alfred Watzlawick

Repro Böhmerwaldler Heimatbrief, 2018, č. 7, s. 21-23

Kvilda na pohlednici z doby jejího dětství - poštovní známku na rubu vydala "Deutsches Reich"

Kvilda na pohlednici z doby jejího dětství - poštovní známku na rubu vydala "Deutsches Reich"

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 24 v Kvildě i s jejím otcem Josefem

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o svatbě rodičů v kvildské knize oddaných

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Nekrolog matčin se zmínkou o úmrtí otce v roce 1961

Nekrolog matčin se zmínkou o úmrtí otce v roce 1961

Repro Böhmerwaldler Heimatbrief, 1975, č. 5, s. 165

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist