logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SIEGFRIED ZOGLMANN

Repro www stránky eBay.de

S K. H. Frankem - kontakty na vysokých místech využíval ke kariéře jak v době "třetí říše", tak i v poválečné spolkové republice

S K. H. Frankem - kontakty na vysokých místech využíval ke kariéře jak v době "třetí říše", tak i v poválečné spolkové republice

Repro K. H. Frank, Zpověď : podle vlastních výpovědí v době vazby u Krajského soudu trestního v Praze na Pankráci (2016), obr. příl

Tady je na stránkách budějovického německého listu prezentován životopisem i snímkem v uniformě jako "pověřenec říšského vedoucího mládeže NSDAP při úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě"

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 45, s. 8

Na snímku z jednání se spolkovým kancléřem Kohlem v květnu roku 1988 je zachycen stojící druhý zprava

Na snímku z jednání se spolkovým kancléřem Kohlem v květnu roku 1988 je zachycen stojící druhý zprava

Repro O. Böse - R.-J. Eibicht, Die Sudetendeutschen : eine Volksgruppe im Herzen Europas (1989), s. 169

Jeho jméno v neblahé souvislosti: atentát na Heydricha a Lidice v Zoglmannově podání

Repro Lidové noviny, 9. 6. 2012, s. 10, autor Zbyněk Petráček

Na snímku z titulní strany oficiálního orgánu krajanského sdružení je zachycen prvý zleva, jak spolu s Frankem Neubauerem v roce 1994 tleská projevu, kterým se státní tajemnice Barbara Stammová přihásila k sudetoněmecké národní skupině

Na snímku z titulní strany oficiálního orgánu krajanského sdružení je zachycen prvý zleva, jak spolu s Frankem Neubauerem v roce 1994 tleská projevu, kterým se státní tajemnice Barbara Stammová přihásila k sudetoněmecké národní skupině

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 12, s. 1

Tady sedí, podle původní popisky v knize Emila Hrušky Sudetoněmecké kapitoly "někdejší 'vůdce' Hitlerjugend v protektorátu a důstojník SS Siegfried Zoglmann", napravo vedle Otty Habsburského na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1996

Tady sedí, podle původní popisky v knize Emila Hrušky Sudetoněmecké kapitoly "někdejší 'vůdce' Hitlerjugend v protektorátu a důstojník SS Siegfried Zoglmann", napravo vedle Otty Habsburského na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1996

Repro E. Hruška, Sudetoněmecké kapitoly /(20018), obr. příl.

Článek i o něm v týdeníku 5plus2

Repro 5plus2, 2017, č. 5, s. 14

V dokumentárním filmu Stanislava Motla "Sláva a prokletí" (2001) hovoří autor s Zoglmannem o Lídě Baarové a Josefu Goebbelsovi (stopáž 13:16 až 13:55 a 14:22 až 14:48)

Dokumentární film z produkce TV Nova vystavený na YouTube

Záznam křestní matriky farní obce Všeruby o narození jeho otce Josefa Zoglmanna ve vsi Kaltenbrunn (dnes Studánky, část městyse Všeruby) čp. 14 dne 19. března roku 1876 (den nato ho ve Všerubech pokřtil tamní kaplan Johann Zoubek) - chlapcův otec Kaspar Zoglmann, rolník v Kaltenbrunnu čp. 14 byl synem předchozího hospodáře na témže stavení Michaela Zoglmanna a Anny Marie, roz. Größlové ze samoty Kosteliště (Johanniskirchl) čp. 2 (dnes je samota s už pouhou jednou usedlostí rovněž jen místní částí Všerub), chlapcova matka Teresie (tak psáno v matrice) byla dcerou Andrease Seidla ze zaniklé vsi Myslív (Schneiderhof) čp. 1 a jeho manželky Barbary, roz. Traurigové z Großaign čp. 50 v Bavorsku (dnes místní část obce Eschlkam)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam křestní matriky farní obce Červené Dřevo (Rothenbaum) o narození jeho matky Marie, roz. Kordikové, v téměř dnes zaniklé osadě Fleky (Flecken) čp. 33 dne 16. ledna roku 1883 (den nato ji ve dnes zcela zaniklém Červeném Dřevě pokřtil tamní fafář Wenzel Tůma) - dívčin otec Franz Kordik byl synem Josefa Kordika z Fleků čp. 37 a Theresie, roz. Wollmannové ze zaniklých dnes rovněž Zadních Chalup (Hinterhäuser) čp. 6, její matka Franciska (tak psáno v matrice) byla dcerou Wolfganga Wimmera ze dnes téměř zaniklé vsi Liščí (Fuchsberg) čp. 14 a Barbary, roz. Kollerové z Liščí čp. 6

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam oddací matriky zaniklé dnes farní obce Červené Dřevo o svatbě jeho rodičů dne 7. května roku 1906 (oddával je kaplan Anton Kordík s příjmením psaným v matrice s čárkou nad "i")

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 77 ve Všerubech i s ním

Repro Sčítání lidu 1921, Všeruby, SOkA Domažlice, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Rodný dům čp. 77 ve Všerubech, dnes sídlo obecního úřadu

Rodný dům čp. 77 ve Všerubech, dnes sídlo obecního úřadu

Foto Ivo Kareš

Německý pozdrav ze Všerub v podobě staré dělené pohlednice

Německý pozdrav ze Všerub v podobě staré dělené pohlednice

Repro www stránky Kapličky a kaple v západních Čechách

Jméno jeho otce Josefa je na všerubském pomníku padlým v 1. světové válce v prostředním sloupci druhé odshoraJméno jeho otce Josefa je na všerubském pomníku padlým v 1. světové válce v prostředním sloupci druhé odshora

Jméno jeho otce Josefa je na všerubském pomníku padlým v 1. světové válce v prostředním sloupci druhé odshora

Foto Ivo Kareš

Plánek Všerub, kreslený zpaměti jedním z poválečných vyhnanců

Plánek Všerub, kreslený zpaměti jedním z poválečných vyhnanců

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 38
(A. Singer - E. Körner, 400 Jahre Stadtrecht Neumark in Böhmerwald)

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa pod patronací Československé obce legionářské nacházíme jako výraz nekonečného milosrdenství historie hned několikrát příjmení všerubských Zoglmannů

Repro www stránky Spolku pro vojenská pietní místa

Dnešní okolí Všerub na katastrální mapě z roku 2012

Dnešní okolí Všerub na katastrální mapě z roku 2012

Repro www stránky ÚZK - Nahlížení do katastru nemovitostí

Hranice u Všerub v srpnu 1989 a ani ne rok nato 1. července roku 1990 z druhé strany "poválečné" hranice

Hranice u Všerub v srpnu 1989 a ani ne rok nato 1. července roku 1990 z druhé strany "poválečné" hranice

Hranice u Všerub v srpnu 1989 a ani ne rok nato 1. července roku 1990 z druhé strany "poválečné" hranice

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 1, s. 12

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist