logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETER BECHER

Repro Stifter Jahrbuch 1987, s. 46

Peter Becher se ženou a třemi dcerami

Peter Becher se ženou a třemi dcerami

Repro W. Becher, Zeitzeuge (1990), obr. příl.

S Ludvíkem Vaculíkem a šéfem lineckého Adalbert Stifter
Institutu Johannem Lachingerem v Horní Plané

S Ludvíkem Vaculíkem a šéfem lineckého Adalbert Stifter
Institutu Johannem Lachingerem v Horní Plané

Repro Stifter Jahrbuch 1996, neue Folge 10, s. 13

Na pódiu zasedání k 10. výročí "Akademie Střední Evropa" roku 2013 v Bad Kissingen

Na pódiu zasedání k 10. výročí "Akademie Střední Evropa" roku 2013 v Bad Kissingen

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 46, s. 3

Ten most za ním je jakoby symbolem toho, oč usiluje v česko-německých vztazích

Ten most za ním je jakoby symbolem toho, oč usiluje v česko-německých vztazích

Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grence (2016), s. 57

S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem v Jihočeské vědecké knihovně v květnu 2014...

S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem v Jihočeské vědecké knihovně v květnu 2014...

Foto Ivo Kareš

... a s autorem elektronické podoby Kohoutího kříže Ivo Karešem na "šumavském" semináři v červnu 2015 v Hluboké nad Vltavou

... a s autorem elektronické podoby Kohoutího kříže Ivo Karešem na "šumavském" semináři v červnu 2015 v Hluboké nad Vltavou

Foto Wolfgang Schwarz

S dědečkovým kufrem z dobytčího vagonu odsunu, který věnoval Sudetoněmeckému muzeu

S dědečkovým kufrem z dobytčího vagonu odsunu, který věnoval Sudetoněmeckému muzeu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 16, s. 4, foto Raimund Paleczek

S českým velvyslancem v Berlíně Tomášem Kafkou

S českým velvyslancem v Berlíně Tomášem Kafkou

Repro Sudetenland, 2023, č. 1-2, s. 64

Text o jeho knize doprovází v ústředním krajanském listu snímek s dcerou Magdalenou, která studovala bohemistiku i na Masarykově univerzitě v Brně

Text o jeho knize doprovází v ústředním krajanském listu snímek s dcerou Magdalenou, která studovala bohemistiku i na Masarykově univerzitě v Brně

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 21, s. 8, foto Susanne Habel

Obálka (1992, nakladatelství Al, Mnichov)

Obálka (1992, nakladatelství Al, Mnichov)

To jeho zásluhou a osobní iniciativou vyšla už roku 1995 v tomto sborníku Spolku Adalberta Stiftera studie "Co je to šumavská literatura?", tvořící úvod webových stran Kohoutího kříže (Adalbert Stifter Verein, Mnichov)

To jeho zásluhou a osobní iniciativou vyšla už roku 1995 v tomto sborníku Spolku Adalberta Stiftera studie "Co je to šumavská literatura?", tvořící úvod webových stran Kohoutího kříže (Adalbert Stifter Verein, Mnichov)

Obálka (2005) sborníku, jehož byl spolueditorem a který je věnován zániku německé literatury v Čechách a na Moravě (nakladatelství Vitalis, Praha, Furth im Wald)

Obálka (2005) sborníku, jehož byl spolueditorem a který je věnován zániku německé literatury v Čechách a na Moravě (nakladatelství Vitalis, Praha, Furth im Wald)

Stal se i autorem tohoto "pracovního sešitu" o Franzi Werfelovi, který vydal Svaz vyhnanců (Bund der Vertriebenen)

Stal se i autorem tohoto "pracovního sešitu" o Franzi Werfelovi, který vydal Svaz vyhnanců (Bund der Vertriebenen)

Obálka a titulní list (2012) knihy jeho esejů, fejetonů a projevů, vydané v pasovském nakladatelství Karl Stutz, kterou mi přivezl do Budějovic v květnu roku 2014

Obálka a titulní list (2012) knihy jeho esejů, fejetonů a projevů, vydané v pasovském nakladatelství Karl Stutz, kterou mi přivezl do Budějovic v květnu roku 2014

Obálka jeho knihy vydané v nakladatelství Pustet v Řezně (2005) a českého překladu Václava Maidla, vydaného nakladatelstvím Srdce Vltavy v roce 2019Obálka jeho knihy vydané v nakladatelství Pustet v Řezně (2005) a českého překladu Václava Maidla, vydaného nakladatelstvím Srdce Vltavy v roce 2019

Obálka jeho knihy vydané v nakladatelství Pustet v Řezně (2005) a českého překladu Václava Maidla, vydaného nakladatelstvím Srdce Vltavy v roce 2019

Při křtu českého překladu jeho knihy v roce 2019 ve Stifterově rodném domě Horní Plané - zleva Lenka Hůlková, kustodka Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané a vydavatelka knihy, překladatel Václav Maidl, ředitelka Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich Petra-Maria Dallingerová z Lince a Peter Becher

Při křtu českého překladu jeho knihy v roce 2019 ve Stifterově rodném domě Horní Plané - zleva Lenka Hůlková, kustodka Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané a vydavatelka knihy, překladatel Václav Maidl, ředitelka Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich Petra-Maria Dallingerová z Lince a Peter Becher

Foto Tamara Pršínová

Obálka jeho knihy ( (nakladatelství Vitalis, Praha, Furth im Wald, 2022), která napovídá její obsah

Obálka jeho knihy ( (nakladatelství Vitalis, Praha, Furth im Wald, 2022), která napovídá její obsah

Stručný obsah knihy z pozvánky na jeho čtení v "Ostdeutsche Galerie" v Řezně v květnu 2023

Stručný obsah knihy z pozvánky na jeho čtení v "Ostdeutsche Galerie" v Řezně v květnu 2023

Repro www stránky Kunstforum Ostdeutsche Galerie

Pozvánka na představení tohoto "budějovického románu" v červnu 2023...

Pozvánka na představení tohoto "budějovického románu" v červnu 2023...

Repro archív Kohoutího kříže

... a dvě momentky z jejího průběhu

... a dvě momentky z jejího průběhu

... a dvě momentky z jejího průběhu

Foto Ivo Kareš

Recenze jeho románu na stránkách ústředního krajanského listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2024, č. 22, s. 7

Záznam Petera Bechera na soupisu členů Sudetoněmecké akademie věd a umění

Záznam Petera Bechera na soupisu členů Sudetoněmecké akademie věd a umění

Repro www stránky Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste

Dopis Václava Havla k 50. výročí Spolku Adalberta Stiftera

Dopis Václava Havla k 50. výročí Spolku Adalberta Stiftera

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 11

Záznam indexu křestní matriky štýrského města Weiz s dívčím jménem matčiným

Záznam indexu křestní matriky štýrského města Weiz s dívčím jménem matčiným

Repro Matricula Online

Otec, zde zřejmě se svou druhou ženou Edithou, při slavnostním přijetí v rytířském sále císařského hradu v Norimberku o Sudetoněmeckém sněmu roku 1978, kdy byl Walter Becher dosud mluvčím celého krajanského sdružení

Otec, zde zřejmě se svou druhou ženou Edithou, při slavnostním přijetí v rytířském sále císařského hradu v Norimberku o Sudetoněmeckém sněmu roku 1978, kdy byl Walter Becher dosud mluvčím celého krajanského sdružení

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1978, č. 7, s. 224

Jeho otec Walter Becher se šumavskými dívkami v krojích (ta napravo je Renate Slawiková, roz. Sowová)

Jeho otec Walter Becher se šumavskými dívkami v krojích (ta napravo je Renate Slawiková, roz. Sowová)

Repro W. Becher, Zeitzeuge (1990), obr. příl.

Obálka (1990) a titulní list pamětí jeho otce s věnováním synovým

Obálka (1990) a titulní list pamětí jeho otce s věnováním synovým

Otec se ve svých pamětech rozepsal i o "jiných údech naší velké rodiny", zejména o Dr. Davidu Becherovi, který pocházel "z obchodnické, nikoli lékárnické linie (z níž vzešel výrobce široko daleko známé Becherovky)"

Otec se ve svých pamětech rozepsal i o "jiných údech naší velké rodiny", zejména o Dr. Davidu Becherovi, který pocházel "z obchodnické, nikoli lékárnické linie (z níž vzešel výrobce široko daleko známé Becherovky)"

Repro W. Becher, Zeitzeuge (1990), s. 25

Odstavec z otcových pamětí o jeho dvou manželstvích - z toho prvního s Elisabeth, roz. Haasovou (1923-2017) vzešel roku 1952 syn Peter

Odstavec z otcových pamětí o jeho dvou manželstvích - z toho prvního s Elisabeth, roz. Haasovou (1923-2017) vzešel roku 1952 syn Peter

Repro W. Becher, Zeitzeuge (1990), s. 161

Záznam karlovarské křestní matriky o narození Peterova děda z otcovy strany dne 13. ledna 1883 v Karlových Varech čp. 801 a o křestním obřadu, který týden nato v karlovarském kostele sv. Maří Magdaleny vykonal kaplan Josef Zwittlinger a po němž nabyl novorozenec jména Anton Ernst Becher - chlapcův otec Josef Becher, masér z Karlových Varů čp. 189, narozený zde dne 24. srpna 1848, tu vlastnoručním podpisem doznává své otcovství, což při tomto pozdním doznání z 8. ledna roku 1898 potvrzuje i matka dítěte, kterou byla, jak dále v původním křestním záznamu uvedeno, Barbara Viehmannová, narozená v Chyších (Chiesch) čp. 186 dne 14. června 1854, dcera chyšského nádeníka Antona Viehmanna a jeho ženy Franzisky, roz. Gratzové z Novosedel (Nebosedl) - jako kmotr je podepsán Anton Viehmann, obuvník v Karlových Varech a z přípisu nad jménem Adolfa Ernsta Bechera ještě vysvítá, že se týž Adolf Ernst Becher dne 25. února 1911 oženil v Březové (Pirkenhammer či Birkenhammer) s Annou Hauptmannovou: víme, že to jim se, jak už zde psáno není, narodil 1. října roku 1912 syn Walter, otec Petera Bechera

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam křestní matriky farní obce Stanovice (Donawitz) o narození Peterovy babičky z otcovy strany dne 10. prosince roku 1887 v Březové čp. 76 a následném křtu dítěte týden nato v kostele sv. Tří králů ve Stanovicích, který vykonal kaplan Franz Budka a po němž mělo novorozené děvče jméno Anna (Bertha) Hauptmannová - otec dítěte Josef Hauptmann, narozený v Březové jako syn zdejšího "uměleckého malíře" ((Kunstmaler) Antona Hauptmanna a jeho ženy Susany, roz. Manetové, tesařovy dcery z Březové čp. 39, byl zdejším malířem porcelánu - dívčina matka Laura Malo, narozená v Březové čp. 60, byla dcerou Antona Malo, keramika (Porzellandreher) v Březové čp. 4 a jeho ženy Theresie, roz. Starkové, zámečníkovy dcery z Březové čp. 60 - pozdější přípis nás zpravuje o svatbě Anny Hauptmannové (z pamětí jejího syna Waltera Bechera víme, že skonala 9. srpna roku 1967) dne 25. února 1911 s Antonem Becherem /(1883-1958)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Synagoga v Českých Budějovicích na pohlednicích ze začátku 20. století ze sbírek
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (viz i Max Fleischer, Jakob Fried a Israel Kohn)

Synagoga v Českých Budějovicích na pohlednicích ze začátku 20. století ze sbírek
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (viz i Max Fleischer, Jakob Fried a Israel Kohn)

Destrukce českobudějovické synagogy 5. července 1942Destrukce českobudějovické synagogy 5. července 1942

Destrukce českobudějovické synagogy 5. července 1942

Repro M. Pecha - V. Vondra, Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození : 1939-1945 (2006), obr. příl.
a Naše dny se naplnily : z historie Židů v jižních Čechách (2002), s. 288

Stav místa, kde synagoga stávala, v roce 2010

Stav místa, kde synagoga stávala, v roce 2010

Foto Ivo Kareš

Při archeologickém průzkumu před stavbou parkovacího domu
byla v roce 2013 odkryta část základů synagogy

Při archeologickém průzkumu před stavbou parkovacího domu
byla v roce 2013 odkryta část základů synagogy

Při archeologickém průzkumu před stavbou parkovacího domu
byla v roce 2013 odkryta část základů synagogy

Foto Ivo Kareš

Novostavba parkovacího domu v roce 2015 - chrám 21. století?Novostavba parkovacího domu v roce 2015 - chrám 21. století?

Novostavba parkovacího domu v roce 2015 - chrám 21. století?

Foto Ivo Kareš

Odstranění hákového kříže z radniční věže 5. května 1945 navečer

Odstranění hákového kříže z radniční věže 5. května 1945 navečer

Foto Jiří Ployhar

V roce 2020 byla dokončena vedle Sudetoněmeckého domu nová budova Sudetoněmeckého muzea

V roce 2020 byla dokončena vedle Sudetoněmeckého domu nová budova Sudetoněmeckého muzea

V roce 2020 byla dokončena vedle Sudetoněmeckého domu nová budova Sudetoněmeckého muzea

repro www stránky PROBAT Bau AG

Citát z úst Václava Havla figuruje při vstupu do Sudetoněmeckého muzea v Mnichově a pochází z jeho projevu v německém Bundestagu 24. dubna 1997 - česky by zněl "nic víc a nic míň než jen prožitek jménem domov"

Citát z úst Václava Havla figuruje při vstupu do Sudetoněmeckého muzea v Mnichově a pochází z jeho projevu v německém Bundestagu 24. dubna 1997 - česky by zněl "nic víc a nic míň než jen prožitek jménem domov"

Repro Sudetendeutsches Museum - Kurzführer (2022), s. 15

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist