logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GABRIELE BREITOVÁ

Repro Hoam!, 2005, č. 7, s. 5

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 8, s. 104

Svatý Josef na její ikoně má rysy podoby manželovy, který je s ní (druhý zleva) zachycen při krajanské poctě k sedmdesátinám umělkyně - čestný diplom jí předává Karl HalletzSvatý Josef na její ikoně má rysy podoby manželovy, který je s ní (druhý zleva) zachycen při krajanské poctě k sedmdesátinám umělkyně - čestný diplom jí předává Karl Halletz

Svatý Josef na její ikoně má rysy podoby manželovy, který je s ní (druhý zleva) zachycen při krajanské poctě k sedmdesátinám umělkyně - čestný diplom jí předává Karl Halletz

Repro Hoam!, 1997, č. 12, s. 932

S Rosou Tahedlovou (obě uprostřed) přebírají od pasovského starosty Alberta Zankla (zcela vpravo) kulturní ocenění města Pasova

S Rosou Tahedlovou (obě uprostřed) přebírají od pasovského starosty Alberta Zankla (zcela vpravo) kulturní ocenění města Pasova

Repro Hoam!, 2005, č. 9. s. 9

Její jméno s datem narození nacházíme v rodovém katastru farní obce Kapličky u jmen jejích rodičů Gabriela Leitnera (syna Johanna Leitnera a Marie, roz. Iraschko z Krásných Polí) a Marie, vdovy po Aloisi Wolfschlägerovi, dcery Magdaleny Steiningerové z Kaplických Chalup

Její jméno s datem narození nacházíme v rodovém katastru farní obce Kapličky u jmen jejích rodičů Gabriela Leitnera (syna Johanna Leitnera a Marie, roz. Iraschko z Krásných Polí) a Marie, vdovy po Aloisi Wolfschlägerovi, dcery Magdaleny Steiningerové z Kaplických Chalup

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rozrod jejího děda Johanna Leitnera s jeho 13 dětmi ze dvou manželství včetně druhorozeného syna Gabriela, Gabrielina otce

Rozrod jejího děda Johanna Leitnera s jeho 13 dětmi ze dvou manželství včetně druhorozeného syna Gabriela, Gabrielina otce

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady v Krásných Polích se v čp. 12 narodila (viz i Johann Krammer)

Tady v Krásných Polích se v čp. 12 narodila (viz i Johann Krammer)

Repro Erinnerung an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 179

Mohutné selské statky vsi Krásná Pole na snímku z roku 1939

Mohutné selské statky vsi Krásná Pole na snímku z roku 1939

Repro Erinnerung an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 220

Rodná ves Krásná Pole po vyhnání, zachycená tu v zimě 1947

Rodná ves Krásná Pole po vyhnání, zachycená tu v zimě 1947

Repro Erinnerung an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 219

Kaple v Krásných Polích na reprodukci malby Gity Porakové

Kaple v Krásných Polích na reprodukci malby Gity Porakové

Repro Erinnerung an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 189

Krásná Pole roku 2009 - věže větrných elektráren čnějí na obzoru už z rakouského území

Krásná Pole roku 2009 - věže větrných elektráren čnějí na obzoru už z rakouského území

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Luděk Lindner

Krásná Pole na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Krásná Pole na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Krásná Pole na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Co zůstalo z Krásných Polí

Co zůstalo z Krásných Polí

Repro www stránky Most do Říše snů, foto Jiří Lapáček

Dnes rovněž zcela zaniklé Kapličky na modelu Karla Huttera

Dnes rovněž zcela zaniklé Kapličky na modelu Karla Huttera

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 3, zadní strana obálky

Obálka šumavského krajanského kalendáře s její kresbou poutního kostela
v Dobré Vodě u Nových Hradů

Obálka šumavského krajanského kalendáře s její kresbou poutního kostela
v Dobré Vodě u Nových Hradů

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1990

Růže (akvarel G. Breitové)

Růže (akvarel G. Breitové)

Repro Hoam!, 2001, č. 8, obálka

Zámek Rožmberk na výřezu jejího obrazu
vytvořeného smíšenou technikou

Zámek Rožmberk na výřezu jejího obrazu
vytvořeného smíšenou technikou

Repro Hoam!, 2005, č. 7, obálka

Její akvarel s názvem Vyhnání a medailon v katalogu výstavy v Pasově (1993)

Její akvarel s názvem Vyhnání a medailon v katalogu výstavy v Pasově (1993)

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 22-23

O její výstavě v Horní Plané v létě roku 2004

O její výstavě v Horní Plané v létě roku 2004

Repro Boehmerwaldjournal.de

Snímek z její výstavy v Sudetoněmeckém domě v Mnichově roku 2012 zachycuje
obrazový triptych nazvaný "Utrpení a hrůza vyhnání"

Snímek z její výstavy v Sudetoněmeckém domě v Mnichově roku 2012 zachycuje
obrazový triptych nazvaný "Utrpení a hrůza vyhnání"

Repro Hoam!, 2012, č. 11, s. 18

Článek k výstavě z jejího díla, pořádané roku 2014 ve Freilassingu

Článek k výstavě z jejího díla, pořádané roku 2014 ve Freilassingu

Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 5, s. 43-44

"Přírodní park Vyšebrodsko" se prostírá v místech zaniklých vsí, lokality "Bombardiště", kam údajně američtí letci shazovali na konci války zbylé pumy a zásobní nádrže s benzínem, v bývalém Martínkově pak sídlí i pohraniční policie poblíž dvou přechodů do Rakouska

"Přírodní park Vyšebrodsko" se prostírá v místech zaniklých vsí, lokality "Bombardiště", kam údajně američtí letci shazovali na konci války zbylé pumy a zásobní nádrže s benzínem, v bývalém Martínkově pak sídlí i pohraniční policie poblíž dvou přechodů do Rakouska

Repro Šumava, Lipno : turistická mapa (2007)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist